1 Ocak 2021 Cuma

Sultan Camii (Sultaniye) Medresesi, Şehzadeler, Manisa

Sultan Camii Külliyesi'nden olan medreseler kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. 
Medreselerin plan düzenleri Osmanlı medreselerindeki plan düzeninden biraz farklı bir plan düzeni göstermektedir. 
Medrese odaları son cemaat mahalli ile şadırvan avlusunu “U” şeklinde kuşatmaktadır.
Medrese batı yönünde yedi bölümlü olup kuzey yönüne dıştan çıkıntı meydana getirmiştir. 
Medresenin dershane bölümü medrese hücrelerinin köşesinde kare planlı olup üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür.
Trompların dıştan görünümleri beşik tonozlarla örtülmüştür. 
Medrese hücreleri avluya yuvarlak kemerli kapılarla açılmış olup odalar içerisinde ocak ve birer pencere ile dolap nişleri bulunmaktadır.

Külliye'den olan ve Dış Medrese olarak isimlendirilen medrese yıkılmış ve günümüze gelememiştir.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder