7 Ocak 2021 Perşembe

Sungur Bey Camii, Niğde

Sungur Bey Camii, Niğde'nin il Merkezinde Alâeddin Tepesinin güneybatı eteğinde yer almaktadır.
Cami, İlhanlılar devrinde Niğde Valisi olan Seyfeddin Sungur Bey tarafından 1335 yılında yaptırılmıştır. 
XVIII.yüzyılda yanmış, üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. 
Bu sebeple sonradan ağaç sütunlar üzerine bir tavan oturtulmuş ve kırma çatı ile de üstü örtülmüştür. 
Cami orijinal konumundan kısmen uzaklaşmıştır.

Cami bu yangından evvel, muhtelif kaynaklardan öğrenildiğine göre, kuzey-güney doğrultusunda sıralanmış iki dizi halinde altı sütun ile üç sahna ayrılmıştı. 
Bunlardan orta sahın daha geniş olup, üzeri kubbe ile örtülü idi. 
Yan sahınlar ise çapraz tonozla örtülü idi.

Caminin doğu cephesinin solunda türbe, ortasında portali, sağ ve solunda da iki ayrı minare bulunmaktadır. 
Ayrıca her iki yana köşelere sağır kemerler ortasına da birer pencere açılmıştır. 
Caminin bu cephe görünümü Erzurum Çifte Minare ve Sivas Medresesi portallerini andırmaktadır.
Ancak yangın sırasında duvarlar çatı hizasına kadar yıkılmış olduğundan eski minarelerin gövdelerinden hiçbir iz günümüze gelememiştir. 
Yalnızca portaldeki revağın yanında bulunan temeller ve minarenin merdivenleri günümüze gelebilmiştir.

Caminin doğu ve güney portalleri Selçuklu devri özelliklerini yansıtan bir bezemeye sahiptir. 
Bezemelerde kıvrık dallar arasında arslan, grifon başları, yırtıcı kuşlar, at, ceylan tasvirlerine yer verilmiştir. 
Ayrıca güney portalinde, kapı kemerinin üzerinde çift başlı kartal arması dikkati çekmektedir.

Caminin ibadet mekânı 32.88x24.45 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. 
Eserin yangın esnasında çökmesinden sonra, kuzey-güney doğrultusunda sıralanan ve her sırada altı adet ağaç sütunun bulunduğu dört sıra halindeki mekânı beş sahna ayıran bölüm 24 ahşap sütun üzerine oturan bir tavanla kapatılmıştır. 
Caminin güney duvarının ortasında zengin bezemeli mihrap bulunmaktadır. 
Orijinal minberi ise Niğde Dışarı (Hüsameddin Çelebi) Camii’ne götürülmüştür. 
Bu minber sedef kakmalı olup, üzerinde Seyfeddin Sungur Bey’in emriyle, usta Hoca Ebubekir tarafından yapıldığı yazılıdır.

Caminin kuzeydoğu köşesinde kare planlı kaide üzerinde silindirik gövdeli minaresi bulunmaktadır. 
Caminin ilk yapılışındaki iki minare yıkılmış ve sonradan tek şerefeli yuvarlak gövdeli bir minare yapılmıştır. 
Bu minarenin üzerindeki kitabeden 1452 tarihinde yapıldığı yazılıdır. 
Sonraki dönemde Afife Hatun tarafından tamirattan geçirilmiştir.

Caminin güneydoğu köşesindeki türbe 1335 yılında cami ile birlikte Sungur Bey için yaptırılmıştır. 
Ancak günümüzde türbenin içerisinde sanduka bulunmamaktadır. 
Türbe sekizgen planlı olup, üzeri piramidal bir külah ile örtülüdür. 
Türbenin cephe duvarları çift kemerli sağır nişlerle hareketlendirilmiştir.

Caminin doğusuna çeşme, kuzeydoğusuna da XVII. Yüzyılda bir bedesten yapılmıştır. 

NİĞDE'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder