10 Ocak 2021 Pazar

Tersane (Hacı Ömer) Camii, Sinop

Tersane (Hacı Ömer) Camii, Sinop il merkezinde yer almaktadır.
Caminin talik yazılı kitabesinden öğrenildiğine göre Çerkez Ömer Bey tarafından H.1319/M.1902 yılında yaptırılmıştır.

Kitabe: “Şehinşah-ı Cihaniyanı Hazreti Abdülhamid Hanın
Zamanın cami’ul hayrat kılmış kudret-i Mevla
İbadetgahla mülkü seraga revnakin kıldı
Uluvu-ü eserine dildadedir alem biser ta’ba
Bugün Sinop’ta ihya olan şu mescide tarih
Bu ziba camii Çerkes Ömer Beğ kıldı nev inşa.
Sene: Muharrem’ül Haram 1319 (1902).”

Cami, geç Osmanlı devri ampir üslubunda yapılmıştır. 
Moloz taştan, dikdörtgen planlı bir yapı olup, üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. 
İbadet mekânı ampir üslubun özelliği olan yuvarlak kemer içerisinde ikiz pencereler ile aydınlatılmıştır. 
Her cephede altlı üstlü ikişer pencere bulunmaktadır. 
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde ve mimari yönden bir özellik taşımamaktadır. 
Yanındaki, minber kanatları üzerinde geç devir motifleri bulunuyorsa da bunların üzeri boyandığından özelliğini kaybetmiştir.
Caminin yanındaki minare taş kaide üzerine yuvarlak, yivli ve kısa gövdeli tek şerefelidir.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder