14 Ocak 2021 Perşembe

Ulu Bey Mescidi, Sinop

Ulu Bey Camii, Sinop şehir merkezinde Cami-i Kebir (Müftü) Mahallesi’nde, Alaüddin Camii’nin kuzeyinde yer almaktadır.
Mescid, halk arasında Müftü Mescidi olarak tanınmaktadır. 
Vakıf kayıtlarında da mescidin ismi Ulu Bey Mescidi olarak geçmektedir. 
Ulu Bey, Sinop ümerasından olup, bazı kayıtlarda Sinop fatihi olarak gösterilmektedir.
Mescid, moloz taştan 7.40x8.30 m. ölçüsünde, kareye yakın dikdörtgen planlı, üzeri çatılı iki katlıdır. 
Mimari bir değeri bulunmayan mescidin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber mescidin doğusundaki çeşme üzerinde Ulu Bey Bin Gündüz tarafından H.760/M.1358 yılında yapıldığı yazılıdır. 
Bu mescidin de çeşme ile aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır. 
Yanındaki minaresi kare kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder