5 Şubat 2021 Cuma

Şems-i Tebrîzî Camii ve Türbesi, Karatay, Konya

Şems-i Tebrîzî Camii ve Türbesi, Karatay, Konya 
Şems-i Tebrîzî Camii, Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, Şerafeddin Camii’nin kuzeyinde, eskiden mezarlık olan Şems Parkı’nın içerisinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ilk inşa tarihi bilinmemektedir.
Eserin XIII.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Şems-i Tebrîzî Camii ve Türbesi, Karatay, Konya

Şems-i Tebrîzî Camii ve Türbesi, Karatay, Konya
Bu cami Abdürrezzakoğlu Emir İshak Bey tarafından yanındaki mescit ile birlikte 1510 yılında genişletilmiş ve yeniden yapılmıştır.
Bugünkü cami moloz taştan, dikdörtgen planlıdır. 
Yanında camiye bitişik olan türbe eyvan şeklinde olup, üzeri sekizgen piramidal tuğladan bir külah ile örtülmüştür.
İç mekânında bezemeye rastlanmamaktadır. 
Türbenin altında mumyalık kısmı bulunmaktadır.

 Şems-i Tebrîzî Camii 'nin Krokisi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder