3 Mart 2013 Pazar

Bulgur Tekke Camii, Meram, Konya

Bulgur Dede (Tekke) Camii, Meram, Konya
Aziziye Caminin doğusunda çarşı içerisinde bulunmaktadır. 
Mimari yönden tipik Selçuklu eseridir. 
Taş ve tuğla malzemelerden inşa edilen yapının kuzeyinde iki kalın taş sütuna oturan tuğla örgülü bir eyvanı vardır. 
Eyvan kemeri zamanla yıkılmış ve üzeri ahşapla örtülmüştür.
XIX. yüzyılın başlarında harap olan bu dergâh bir süre depo olarak kullanılmış, daha sonra mescit haline getirilmiştir.
Dergâhın kesin tarihini ortaya koyacak belge ve kitabeler bulunamamıştır. 
Buradaki bir mezar taşı üzerindeki 1443 tarihi dikkate alınacak olunursa, yapının XV. yüzyıl başlarına ait olduğu sanılmaktadır.
Mescid tek kubbeli olup kubbesi tuğla örgülüdür. 
Yapının içi ve mihrabı çini mozaiklerle süslü olarak yapılmıştır. 
Ne var ki son yıllarda bakımsızlık yüzünden mihrabın sadece alt kısmında mavi ve siyah mozaikler kalmıştır. 
Mihrabın sağında ve solunda 2 şer m. yükseklikte muntazam taş söveli iki kapı vardır. 
Sağdaki kapıdan biri odaya soldaki kapıdan mescide girilir. 
Mescide Bulgur Dede adının verilmesi ile ilgili olarak anlatılan halk inanışında; Bulgurcuk denilen cilt hastalığına tutulanlar buraya getirilir

Dergâhın kuzey yönündeki basık kemerli kapısından avluya girilmektedir. 
Buraya son yıllarda ahşap bir minare eklenmiştir. 
Yapı kesme taş temeller üzerine tuğla örgülüdür.
Avlunun güneyinde ve yapının kuzeyinde kesme taştan payeler XIX. yüzyılda eklenmiş olup, dergâhın asma katını taşımaktadır. 
Kuzey duvarında kesme taştan mukarnas dolgulu mihrabı bulunmaktadır. 
Dergâhın mescit kısmı Türk üçgenlerinin taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. 
İçerisi koyu yeşil renkte altıgen çinilerle kaplı iken bunların büyük bir kısmı dökülmüştür. 

Bulgur Tekke Camii'nin Konumu, Meram, Konya