1 Mart 2015 Pazar

Murat Reis Camii, Üsküdar, İstanbul

 Murat Reis Camii, Üsküdar, İstanbul
Murat Reis Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Murat Reis Mahallesi'nde yer almaktadır.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Üsküdar Çinili Camii civarında bulunan caminin aslı Kanunî Sultan Süleyman'ın deniz ümerasından
Hoca Kaptan Murat Reis namında, Gelibolulu bir denizci tarafından 1579 tarihinde yaptırılmıştır.
Murat Reis Bahriye’ye katılmış ve 1609’daki harpte üstün cesaret ve kahramanlık göstermesinden dolayı, zamanın padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından “Mora Sancaktarlığı” ile mükafatlandırılmıştır.
Murat Reis büyük Türk denizcisi Kemal Reis’in birader zadesi ve meşhur dünya haritasını hazırlayan ve “Bahriye” isimli ünlü kitabı yazan Gelibolulu Piri Reis’in arkadaşlarındandır.
 Murat Reis Camii'nin içi
Piri Reis ve Seyid Ali Reis ile beraber Kızıldeniz ve Umman Denizi seferlerine katılarak, büyük denizcilerin yanında yetişmiş, Kuran ve İslam için çalışmış, gözü pek bir denizcidir.
Piri Reis’in Mısır’da idamından sonra Mısır Donanması Murat Reis’in kumandasına verilmiş, sonrasında da Hürmüz Boğazı’nda Portekizliler hezimete uğramıştır.
Murat reis 1620 yılında 80 yaşında Rodos’ta vefat etmiş, burada inşa ettirdiği Murat Reis Tekkesi’nin bahçesine defn edilmiştir.
Zamanla Camii’nin minaresi harap olduğundan Sultan I. Mahmut’un validesi tarafından yeniden yaptırılmıştır.
Malûm dönemde (1930- 40) kadro harici bırakılan (1935 yılında çıkarılan 2845 sayılı kanunla camilerin tasnifi sonucu hizmet dışı kalan) eserlerden biri de Murat Reis Camii’dir.
1970’lı yıllara gelindiğinde Camii’nin sadece harabe şeklinde minaresi kalmış ve arsası kullanılmaz hale gelmiştir.
1973 yılında Hacı Ahmet YAVUZ ve mahalleli tarafından uzun çalışmalar ve başvurular sonucu caminin yapımına yeniden başlanmıştır.
1977 yılında bugünkü durumuna getirilerek ibadete açılmıştır.
Cami yapımında Afyon’dan getirilen yontma taş kullanılmıştır.
Özgün planda bir cami olarak inşa edilmiştir.
Caminin bulunduğu bölge Murat Reis Mahallesi olarak anılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder