8 Mart 2015 Pazar

Selman Ağa (Babüssaade Ağa, Horhor) Camii, Üsküdar, İstanbul

Selman Ağa Camii, Üsküdar, İstanbul
Selman Ağa Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde Selman-ı Pak Caddesi ile Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nin birleştiği yerde, birinci caddenin sağ köşesinde yer almaktadır.
Babüssaade Ağa Camii ve Horhor Camii olarak da bilinmektedir.
Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
İnşasına Sultan II. Bayezid döneminde Babüssaade Ağası Abdullah oğlu Selman Ağa tarafından 1506 yılında başlanan cami, aynı sene Kasım ayında ibadete açılmıştır.
Mezar taşına göre Selman Ağa, 1508'de II. Beyazıt'ın fermanıyla idam ettirilmiştir.
Avlunun kuzeybatısında Selman Ağa’nın kabri bulunmaktadır.
Kabrin önünde caddeye bakan bir hacet penceresi vardır.
Camii, 1895 tarihinde Galip Paşa’nın Evkaf Nezareti döneminde onarılmıştır.
1973 tarihinde Süleyman Çakır adlı bir hayırsever tarafından yeniletilmiştir.
Mabedin duvarları taş ve tuğla ile yapılmıştır.
Camii’yi dört yönden çeviren avlu duvarları günümüzde mevcut değildir.
Ancak kuzeyde 1965 tarihinde yaptırılan kesme taş kemerli avlu kapısı ve avlu duvarı bulunmaktadır.
Duvarın kuzeybatı köşesinde üç yüzlü Horhor Çeşmesi yer almaktadır.
Bu çeşme kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.
Çeşmenin üst kenarlarında çiniler görülür.

1840 miladi tarihinde Mahmud Ağa’nın eşi Fatma Hanım adına vakfedilmiştir.
Aslı ahşap olan son cemaat yeri beton olarak yenilenmiştir.
Dikdörtgen planlıdır.
Doğu bölümü yakın tarihte camekanla kapatılarak bir oda oluşturulmuştur.
Tavanı ahşaptır.
Günümüzde bayanlar için namaz kılma yeri olarak kullanılmaktadır.
Ana kısmın üst pencereleri revzenlidir.
Mihrabı basit niş şeklindedir.
Üst kısmındaki levhada Bakara süresi 144. Ayeti yazmaktadır.
Cami mimari olarak Osmanlı özellikleri yansıtmaktadır.
Mabedin mimari bir kıymeti yoktur.
Fakat sağındaki tuğla minaresi eskidir.
Çatısı, minberi ve son cemaat yeri ahşaptır.
Mabedin kıble tarafına ve sağına ikişer, soluna üç pencere açılır.
Daha sonra bir hayırsever camiyi tamir ettirmiştir.
Caminin haziresinde sadece Selman Ağa bin Abdullah (ö.1508) yatmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder