23 Nisan 2015 Perşembe

Etiler Camii, Beşiktaş, İstanbul

 Etiler Camii, Beşiktaş, İstanbul
Etiler Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Etiler Mahallesi, Tepecik yolu, anayol güzergâhında yer almaktadır.
Etiler Câmii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan caminin mimarı, mimar Hüseyin TOGAY’dır. 
1815 metrekare toplam alan içinde, cami iç alanı 700 metrekaredir.
Etiler Câmii’nin temeli 15.10.1970 yılında atılmış, 1976 yılında ibadete açılmıştır.
Cami betonarme, dikdörtgen plânlı, kubbeli, iki katlı ve tek minarelidir. 
Camiye, Tepecik yolundan avlusuna açılan bir kapı ile girilir. 
Cami iki katlı olup, birinci katı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt olarak kullanılmaktadır.
Cami ikinci kattadır. 
Avludan, caminin esas girişi olan kuzey cephesindeki son cemaat yerine çift taraflı, etrafında demir korkuluklu mermer merdivenlerle çıkılmaktadır. 
 Etiler Camii'nin Mihrab ve Minberi, Beşiktaş, İstanbul
Son cemaat yeri girişindeki küçük sahanlıktan kıble istikametinde açılan alüminyum doğrama kapıdan son cemaat yerine girilir.
Son cemaat yeri; yatay dikdörtgen plânlı olup, kuzey duvarında pvc’den kare şeklinde 4 büyük, doğu-batı cephe duvarlarında karşılıklı üstü oval, alçı-beton iki, harim duvarında ise etrafı mermer söveli, dikdörtgen demir parmaklıklı dört pencere bulunmaktadır.
Tavanı ve duvarları kalem işi motiflerle süslenmiştir. 
Harim kapısının her iki yanında üzerinde besmele bulunan dikdörtgen şeklinde Kütahya çinisinden mamul iki nefis pano yer alır.
Harim kapısı, etrafı mermer söveli, ahşaptır. Üzerinde “Selamün Aleyküm Tıbtüm Fedhulûha hâlidîn” âyeti yazılıdır.
Harim, üstü dört fil ayağı üzerine oturtulmuş bir ana kubbe ve onu destekleyen dört yarım kubbe ile örtülüdür. 
Kubbelerin üzeri kurşun kaplı, içleri kalem işi motiflerle bezenmiştir.
Ana kubbenin ortasında İhlâs Sûresi, yarım kubbelerin ana kubbe ile birleştikleri yerlerde yarım daire şeklinde siyah zemin üzerinde yaldızlı olarak ayetler yazılıdır.
Kubbeler nefis kalem işi nakış ve motiflerle bezenmiştir.
Ana kubbe kasnağında 12, yarım kubbelerin her birinde 6’şardan 24, toplam 36 üstü oval vitray pencere bulunmaktadır.
Aslan göğüslerinde lâcivert-mavi-bordo renklerle bezenmiş madalyonlar vardır.
Kubbe eteklerinde, camiyi çepeçevre saran siyah bir kuşak içinde yaldızla “Amenerasulü” ve “Ayet-el Kürsi” yazılıdır.
Harim duvarlarında altlı-üstlü iki sıra pencereler vardır. Üst sırada üzeri oval 23, alt sırada etrafı mermer söveli dikdörtgen şeklinde pvcden 10 tane olmak üzere toplam 33 pencere bulunmaktadır.
Mihrab ve minberi mermer, vaaz kürsüsü ahşaptır.
Harim duvarları alt sıra pencerelerin hizasına kadar nefis lale sümbül ve çeşitli çiçek desenli Kütahya çinisiyle kaplanmıştır. 
Mihrabın sağ ve solunda cami ve fazileti konulu iki hadisi şerif, birinci hadisin altında tuğra şeklinde besmele, ikinci hadisin altında ise “Ve inneke leâlâ hulukun âzim”  âyeti yazılıdır.
Harim kapısından girişte sağda, ahşap parmaklıklı bir müezzinlik vardır.
Kadınlar mahfili mihraba ‘U’ şeklinde kollarını açmaktadır.
Mahfile, harim kapısından girdikten sonra arka sağ ve sol köşelerden açılan kapılardan girilerek on beşer basamaklı mermer merdivenlerle çıkılır.
Camiye baştan iki minare düşünüldüğü ve solda da minare kaidesi hazırlandığı halde ancak sağda bir minare yapılabilmiştir.
Mahfile çıkılan bu merdivenlerden sağdaki aynı zamanda minare kapısına da ulaştırır.
Mahfilin üzeri 7 kubbe ile örtülüdür.
Kubbeler ve duvarlar kalem işi motiflerle süslenmiştir.
Kadınlar mahfili, kubbeleri taşıyan dört fil ayağından, cami girişindeki iki ana sütunu destekleyen 8 küçük sütunla desteklenmektedir.
Cami içi zemin, bordo renkli seccade tip halı ile döşelidir.
Betonarme tek şerefeli minaresi sağda, girişi cami içindendir.
Caminin kıble yönünde bir bahçesi vardır.
Abdest alma yerleri ve tuvaletleri caminin doğu tarafındaki avlunun altındadır.
Bu zeminde aynı zamanda camiye ait büyük ve geniş bir mekân vardır.
Cami görevlileri için iki katlı lojman cami avlusunda ve caminin sağındadır.
Cami avlusunun kuzeyden girişte sağ tarafta cami altında 20 metrekarelik bir oda bulunmakta, burası cami görevlileri ve cemaat tarafından oturma yeri olarak kullanılmaktadır.
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan caminin bir imam-hatip, bir de müezzin kayyum kadrosu vardır. 
Bir imam ve bir müezzinin görev yaptığı camide vakit namazlarında 30-40, Cuma ve Bayram namazlarında 1000-2000 cemaat olmaktadır. 
Camide hanımların namaz kılabileceği bölüm mevcuttur. 
Yaz Kur’an Kurslarında 20-25 öğrenci bulunmaktadır.
1-İ.A. C10 S.2392
2-Albüm Elli Yılda Dini Yapılar. D.İ.B.Yay.1973