16 Nisan 2015 Perşembe

Filiz Camii, Şişli, İstanbul

Filiz Camii, Şişli, İstanbul
Filiz Camii, İstanbul'un Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi Galataderesi Sokak No: 67’de Dereboyu Caddesi ile Galataderesi sokağın kesişme noktasının köşesine 20 metre kadar yukarıda bulunmaktadır. 
Cami 1967-1968 yılında mahalle sakinlerinin yardımlarıyla yapılmış olup mülkiyeti Türkiye Anıtlar Derneğine aittir.
Cami 700 m2lik alan üzerine fevkani 300m2 olarak tasarlanmıştır. 
Camiye Galataderesi sokaktan açılan bir kapı ile giriş yapılmakta olup bu giriş sağ arka tarafa denk gelmektedir. 
Ayrıca fevkani bir yapı olduğundan buradan cami bahçesine merdivenle çıkılmaktadır. 
Cami üst kat bahçenin sağ arka tarafında Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan yaklaşık 50 m2lik çay ocağı ve okuma salonu bulunmaktadır. 
Caminin dışı taş kaplamadır.
Caminin harim katı 11 saf cemaat alan 225 m2lik bir alana sahiptir. 
Betonarme bir yapı olan cami dört ana kaide üzerine oturtulmuş geniş bir kubbeye sahiptir. Ana kubbenin dört köşesinde birer küçük kubbe yerleştirilerek kenarların kareye tamamlanması sağlanmıştır. 
Harimin sağ arkasında müezzin mahfili bulunmaktadır. 
Harimin arka sol tarafından mahfile çıkış, arka sağda ise görevli odası mevcuttur. 
Harim katında bulunan 10 pencere ile cami aydınlatılmaktadır. 
Mahfilin arka tarafı 4,5 metre iken sağ ve sol yanlar 1,5 metrelik genişliğe sahiptir. Harim katı çevresinde 12 pencere bulunmaktadır. 
Caminin harim katı ve mahfili tutan sütunlar mavi ağırlıklı çini ile kaplıdır. 
Kubbe kenarında 12 adet pencere bulunmaktadır.
Caminin kubbesi, cam kenarları kalem işi süsleme ile bezelidir. 
Hat olarak ise mihrabın çevresinde Ayet el-Kürsi, mihrap nişinin üstünde “Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir” (Bakara 2/149) ayeti, kubbe ortasında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Haşir Suresinin son üç ayeti yazılıdır. 
Ayrıca yuvarlak ve tezhipli şekiller içinde caminin duvarlarında Allah, Muhammed  (SAV), dört halifenin isimleri, Hasan, Hüseyin ve Aşare-i Mübeşşerenin isimleri yazılıdır.
Bançeden son cemaat mahalline açılın kapının üst kısmında ise Nisâ Sûresinin 103. ayetinin son kısmı “Şüphesiz namaz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır.” (Nisâ 4/103) bulunmaktadır.
Caminin mihrabı, minberi ve kürsüsü çini kaplı olup kürsü kaidesiz duvara monteli şekilde yapılmıştır. Ayrıca ana kubbeye asılı büyükçe bir kristal avizesi vardır. Caminin soğutma için klima sistemi mevcuttur.
Son cemaat mahalli üzeri üç kubbe ile örtülüdür. 
Buranın etrafı cam ile çevrilidir. Ön kısmı çini kaplıdır.
Son cemaat mahalline giriş kapısı alüminyum iken buradan harime açılan kapı ahşap ve çift kanatlıdır. 
Burada üç saf tutulabilmektedir.
Caminin minaresi iki şerefeli olup doğal kesme taş yapımı ve caminin sağ arka köşesindedir. Caminin katı iki derslikli kuran kursu olarak kullanılmaktadır. 
Camiye ait üç lojman bulunmakta olup bina caminin de içinde bulunduğu taş duvarla çevrilmiş bahçe içindedir.
Caminin iki görevlisi bulunurken, cami altındaki Kur'an Kursu'nda da yine iki görevli vardır.