9 Nisan 2015 Perşembe

Zal Mahmut Paşa Camii'nin Fotoğrafları, Eyüp, İstanbul

 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii'nin Vaaz Kürsüsü, Mihrab ve Minberi, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii'nin Şadırvanı, Eyüp, İstanbul
 Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp, İstanbul