17 Mart 2019 Pazar

Zağnos Paşa (Paşa) Camii ve Külliyesi'nin Fotoğrafları, Karesi, Balıkesir

Zağnos Paşa (Paşa) Camii ve Külliyesi, Karesi, Balıkesir

Caminin Minaresi ve Şadırvanı  
Zağnos Paşa Camii'nin Minaresi, caminin kuzeybatı köşesindedir.
Balıkesir eşrafından Arabacıoğulları’ndan Hacı Hafız Efendi yaptırmıştır. 
Barok üslupta ve kesme taştandır. 
Caminin Şadırvanı
Caminin avlusunda, biri kuzeyde, diğeri batıda olmak üzere iki şadırvan bulunmaktadır. 
Kuzeydeki şadırvan on iki köşelidir. 
Mermer şadırvanın içi Paşa hamamından gelen su ile doludur. 
Ortasında mermerden, dilimli fıskiyesi vardır. 
Son yıllarda şadırvanın üstü beş sade sütuna oturan bir kubbe ile örtülmüştür. 
Diğer şadırvan ise, caminin ikinci kez yapımında yapılmıştır. 
Biçimi ve örtüsü açısından kuzeydekinin aynıdır. 
Yalnız musluklu panolarda kabartma süsler vardır ve fıskiyesi farklıdır. 
Ayrıca caminin dışında, kuzeydoğu köşesinde, mermerden beş yüzlü bir şadırvan daha vardır. 
Her yüzünde, kemerler ile bağlanmış çift gömme sütunlar bulunmaktadır.
1897 yılında yıkılan cami ve türbe, 1908’de Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.
Son restorasyonu ise 2017'nin Ramazan Ayı'dır.
Yukarıdaki Osmanlıca ifadede:
"Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Damadı
Gâzî Zağnos Muhammed Paşa'nın Türbe-i Şerifi'dir.1329" yazılıdır.

Caminin güneyindeki güneş saati
Caminin avlusunun güneyinde, güneş saati vardır. 
Kısa ve kalın bir sütunun üzerine oturtulmuş bir tablada saat dilimleri işaretlenmiştir. 
Ortasında demir bir çubuk vardır. 
Saat demir çerçeveli olup dilimler silinmiştir.
Caminin Kubbesi

Müezzin Mahfili


Not: Fotoğraflar için Yasin ÖZKIRCA'ya çok teşekkür ederiz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder