1 Eylül 2010 Çarşamba

Zağnos Paşa (Paşa) Camii ve Külliyesi, Karesi, Balıkesir

Zağnos Paşa (Paşa) Camii ve Külliyesi, Karesi, Balıkesir
Zağnos Paşa (Paşa) Camii ve Külliyesi, Balıkesir'in Merkez Karesi İlçesinde, şentin merkezinde, Mustafa Fakıh Mahallesi’nde, çarşı içerisinde yer almaktadır.
Cami, türbe ve hamamdan oluşan bir külliye durumundadır.
Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa tarafından 1461’de yaptırılmıştır.
Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 

1897 yılında yıkılan cami ve türbe 1908’de Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Balıkesir’in en büyük camisi olup, kare plânlıdır. 
Düzgün yontma taş ve kesme taştan yapılmıştır. 
Ortada dört ayak üzerine oturtulmuş merkezi bir kubbe etrafında dört adet köşe kubbesi ve aralarında yarım daire tonozlar yerleştirilerek yapılmıştır. 
Caminin içinden bir görünüm
Caminin son cemaat yeri yoktur. 
İç bölüme kuzey, doğu ve batıdaki çift kanatlı ahşap kapılarla girilir. 
Üç yanda da kapıların önünde dört köşeli mermer sütunların taşıdığı, ahşap tavanlı, kurşun kaplı, eğimli bir çatı ile örtülü sundurmalar yer almaktadır. 
Caminin ahşap kadınlar mahfili, kuzey koridoru boyunca uzanır. 
Ahşap yivli altı sütuna oturan mahfil, kafeslidir. 
Giriş kapısı dışarıdadır. 
Mihrap, son dönem Türk sanatı özelliklerini taşıyan en güzel örneklerdendir.

Minare caminin kuzeybatı köşesindedir. 
Balıkesir eşrafından Arabacıoğulları’ndan Hacı Hafız Efendi yaptırmıştır. 
Barok üslupta ve kesme taştandır. 

Merkezi kubbe 1897 depreminde yıkılmış,1902 tarihinde yeniden yapılmıştır. 
Kapı üzerinde Kelime-i Tevhid Ebced hesabı ile ilk inşaat tarihi olan h. 865 (1464) tarihi okunmaktadır. 

Cami avlusunda türbe, hazire ve şadırvan bulunmaktadır. 
07.02.1923 tarihinde atatürk bu camide meşhur hutbesini okutmuştur.

Batıda, minare kaidesinin hemen yanında muvakkithane yer almaktadır. 
Kesme taştan yapılmıştır. 
Caminin avlusunda, biri kuzeyde, diğeri batıda olmak üzere iki şadırvan bulunmaktadır. 
Kuzeydeki şadırvan on iki köşelidir. 
Mermer şadırvanın içi Paşa hamamından gelen su ile doludur. 
Ortasında mermerden, dilimli fıskiyesi vardır. 
Son yıllarda şadırvanın üstü beş sade sütuna oturan bir kubbe ile örtülmüştür. 
Diğer şadırvan ise, caminin ikinci kez yapımında yapılmıştır. 
Biçimi ve örtüsü açısından kuzeydekinin aynıdır. 
Yalnız musluklu panolarda kabartma süsler vardır ve fıskiyesi farklıdır. 
Ayrıca caminin dışında, kuzeydoğu köşesinde, mermerden beş yüzlü bir şadırvan daha vardır. 
Her yüzünde, kemerler ile bağlanmış çift gömme sütunlar bulunmaktadır.
Caminin güneyindeki güneş saati
Caminin avlusunun güneyinde, güneş saati vardır. 
Kısa ve kalın bir sütunun üzerine oturtulmuş bir tablada saat dilimleri işaretlenmiştir. 
Ortasında demir bir çubuk vardır. 
Saat demir çerçeveli olup dilimler silinmiştir.

Tarihi caminin restorasyonu, 2017 Ramazan'ında bitirilip yeniden ibadete açılmıştır.
BALIKESİR'DEKİ CAMİLER


Not: Fotoğraflar için Yasin ÖZKIRCA'ya çok teşekkür ederiz.

Kaynak:http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/TR-65923/tarihi-yapilar.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder