27 Şubat 2024 Salı

Qinghai Camii, Urumçi, Tianshan Bölgesi, Doğu Türkistan

Qinghai Camii, Urumçi, Tianshan Bölgesi, Doğu Türkistan

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Üçler Çeşmesi ve Mührü Süleyman Motifi, Hacıbektaş, Nevşehir

Üçler Çeşmesi, Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'nin Cümle Kapısı'ndan 1.Avlu'ya girince sağ tarafta bulunmaktadır.
Çeşme, 1902 yılında ve Feyzullah Dedebaba döneminde, Sadrazam Halil Paşa'nın eşi Fatma Nuriye Hanım tarafından vakfedilmiştir. 
Çeşmeyi inşa eden usta Nevşehirli Mustafa Vasfi'dir. 
Abidevî görünümlü çeşme, düzgün kesme taştan, sivri kemerli ve düz dam alınlıklı olarak inşa edilmiştir. 

25 Şubat 2024 Pazar

Anafotia (Akkor) Camii, Larnaka, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Anafotia (Akkor) Camii, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Anafotia [(=Anaphotida), (Akkor)] Camii, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka İlçesi'ne bağlı Anafotia Köyü'nde bulunmaktadır.
Caminin minaresi 1900'lü yılların başında yıkılmıştır.

23 Şubat 2024 Cuma

Tac Mahal'in Mimarî Üslubu, Agra, Hindistan

Tac Mahal, Agra, Hindistan
Tac Mahal Türbesi, iki yanında simetrik yapılar olarak inşa edilmiş cami ve misafir evi ile abidevî giriş kapısından olan yapılar bütünü içinde yer alır. 
1632'de inşasına başlanan eser, çevre düzenlemesi ve diğer yapılarla birlikte 1652'de tamamlanmıştır.
Türbenin inşaatı için mimar ve ustalardan oluşan bir heyet kuran hükümdar, Osmanlı ve İranlı usta ve sanatkârlarla beraber, mahallî Hint ustalara da görev vermişti. 
Bağdat'tan hattat, Buhara'dan kakma ustası, İstanbul'dan kubbe ustası, Semerkant'tan minare yapımcısı,, Kandahar'dan taş ustası, Şiraz'dan çizim ustası getirilmişti.

22 Şubat 2024 Perşembe

Votanikos (Atina) Camii, Atina, Yunanistan

Votanikos (Atina) Camii, Atina, Yunanistan
Votanikos (Atina) Camii, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Votanikos semtinde yer almaktadır.
Yunanistan'ın, Osmanlıdan ayrıldıktan sonraki Atina'daki ilk camisidir.
Atina, bu caminin inşasına kadar, camisi olmayan tek Avrupa başkentiydi.
Proje, Rum Ortodoks Kilisesi'nin muhalefetiyle ve sivil protestolarla karşılaşmıştır.

21 Şubat 2024 Çarşamba

Medreseli Yahya Efendi Camii, Ürgüp, Nevşehir

Medreseli Yahya Efendi Camii, Ürgüp, Nevşehir
Medreseli Yahya Efendi Camii, Nevşehir'in Ürgüp İlçesi merkezinde, Ürgüp’ü Nevşehir’e bağlayan yol üzerinde yer almaktadır.
Cami, H.1400 tarihinde inşa edilmiştir.
Birbirine bitiştirilmiş cami ve medreseden oluşan cami, zamanında hapishane olarak kullanılmış olması  münasebetiyle halk arasında Hapishane Camii olarak da bilinmektedir. 

17 Şubat 2024 Cumartesi

Dongsi Camii, Pekin, Çin

Dongsi Camii, Pekin, Çin
Dongsi Camii, Çin'in başkenti Pekin'de bulunmaktadır.
Pekin'deki en büyük ikinci camisidir.
Tamamen ahşaptan inşa edilmiştir.
Dongsi Camii, Xian Büyük (Ulu) Cami gibi, İmparatorluk mimarisi ile İslam sanatının bir karışımıdır.
Dongsi Camii'nin kökeni bugün hala tartışılmaktadır.

15 Şubat 2024 Perşembe

Mümtaz Mahal'in Ölümü, Agra, Hindistan

Taç Mahal, Agra, Hindistan
1601 yılında Babürlüler tarafından fethedilen Burhanpur şehri, Dekkan Sultanlarına karşı girişilen askerî harekâtlarda üs olarak kullanılmaktaydı. 
Eşine seferlerde eşlik eden Mümtaz Mahal, 1631 yılında bir ayaklanmayı bastırmak için çıktığı sefer esnasında da Burhanpur'a eşi ile birlikte gitmişti.

13 Şubat 2024 Salı

Parthenon Camii, Atina, Yunanistan

Parthenon Camii, Atina, Yunanistan
Pierre Peytier tarafından 1830'larda tasvir edilen harap Parthenon'daki ikinci cami
Parthenon (Partenon) Camii, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunmaktadır.
Osmanlı hakimiyeti esnasında Parthenon* içinde art arda inşa edilen iki camiden birisidir.

12 Şubat 2024 Pazartesi

Su Gong Ta Camii, Turpan, Doğu Türkistan

Su Gong Ta Camii, Turpan, Doğu Türkistan
Su Gong Ta Camii, Doğu Türkistan (Sincan)'ın başkenti Urumçi'den 190 km uzaktaki Turpan şehrinde bir vadide yer almaktadır.
General Emin Hoca'nın şerefine inşa edilen 144 metrelik Emin Minare, ülkenin en yüksek kulesidir.
1777-78'de dikilen Emin Minare, tipik bir konik planlı ve yanık tuğladan yapılmıştır. 

10 Şubat 2024 Cumartesi

Arap Camii, Beyoğlu, İstanbul

Arap Camii, İstanbul’da yapılan en eski cami.

Galata semtinde, Tersane Caddesi, Galata Mahkemesi Sokağı'ndadır. Haliç'in Galata yakasındaki en büyük camiidir. 
Emevi kumandanlarından Mesleme bin Abdülmelik tarafından 717 senelerinde İstanbul-Karaköy’de yaptırıldı. 
Mesleme bin Abdülmelik büyük bir ordu ile Çanakkale’den Gelibolu, Edirne sonra İstanbul’a geldi.
Galata’yı ele geçirerek yedi sene kaldı. 
Çok sıkıntı ve hastalık çektiklerinden buraya "Kahr köyü" ismini verdiler. 
Şimdi "Karaköy" denilmektedir. 
Muhyiddin-i Arabi hazretleri, Müsamere kitabında Mesleme’nin İstanbul seferini uzun anlatmaktadır. 
Mesleme çekilince Rumlar verdikleri sözü bozup camiyi kilise yaptılar. 
Dördüncü Murad Han zamanına kadar kilise olarak kalıp 1637’de eski yeri keşfolunarak mescide çevrildiği Fezleke-i Tarih-i Osmani’nin yüz altmış altıncı sayfasında yazılıdır. 
Birinci Sultan Mahmud Hanın annesi Saliha Sultan, camiyi 1735’te yeniledi. 
1807 yangınında yanıp, yeniden tamir edildi.

Galata semtinin en büyük camiidir. Cami, dikdörtgen şeklinde ve ahşap tavanlıdır. Mihrab duvarına bitişik dört köşe minare ve minarenin altından geçen dehliz, caminin en karakteristik kısımlarıdır. Üç kapısı vardır. Caminin bütün özelliklerinin en güzeli ve değerlisi mihrabında toplanmıştır. Buradan caminin bugünkü haliyle, on üçüncü yüzyılda yapıldğı açıkça anlaşılır. Arab üslubunu hatırlatmak için bir de son cemaat yeri eklenmiştir.

Bu caminin 8. Yüzyıl'da İstanbul'u kuşatan Araplar tarafından yaptırıldığına dair rivayetler bulunmaktadır. Fakat bu rivayetler doğrulanmış değildir. İstanbul fethedildiğinde burada bir kilisenin olduğu ve bu kilisenin Fatih Sultan Mehmet tarafından Galata Camii adıyla 1475 yılında camiye dönüştürüldüğü bilinmektedir.

Endülüs'ten göç eden Araplar bu cami etrafına yerleştirildikten sonra Arap Camii ismini almıştır. Dönem dönem tamirat görmüş ve bazı değişikliklere uğramıştır. 1913'te yapılan tamirat sırasında zeminden çıkan Ceneviz'lilere ait kitabeli ve armalı mezar taşları Arkeoloji Müzesi'ne taşınmıştır.

Camii dikdörtgen planlı ve gotik tarzda bir yapıdır. Kiliseye ait çan kulesi de minareye dönüştürülmüştür. Bu minare Endülüs'teki minarelere çok benzemektedir.


Merkez Büyük Cami'nin Fotoğrafları - 1, Bozkır, Konya

Merkez Cami, Bozkır, Konya

7 Şubat 2024 Çarşamba

Anarita Camii, Baf Bölgesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Anarita Camii, Baf Bölgesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Anarita Camii, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf Bölgesi'ne bağlı Anarita Köyü'nde yer almaktadır.
Anarita (Αναρίτα), Kıbrıs'ın Baf Bölgesi'nde, Timi'nin 3 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
1960'lı yıllarda köyde hiç Müslüman Türk yaşamamasına rağmen cami mevcut idi.
Günümüzde ise caminin akıbeti belli değildir.

5 Şubat 2024 Pazartesi

HACI VEYİSZÂDE CAMİİ, SELÇUKLU, KONYA

Hacı Mehmetli Camii, Kadınhanı, Konya

Hacı Mehmetli Camii, Kadınhanı, Konya
Hacı Mehmetli Camii, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunmaktadır.
1516 senesinde inşa edilmiştir.
Cami, derinlemesine dikdörtgen planlı, iki bölümlü ahşap direkli, düz toprak dam üzerine çatılıdır.

Pîr-i Mehmet Paşa Zaviyesi, Karatay, Konya

 Piri Mehmet Paşa Zaviyesi, Karatay, Konya
Piri Mehmet Paşa Zaviyesi, Piri Mehmet Paşa Camii'nin hemen karşısındadır. 
Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa tarafından 16. asrın başlarında yaptırılmıştır.
Zaviyenin eskiden doğuya ve batıya kemerli birer umumî kapısı ve ortasında Yavuz'un getirttiği sudan istifa eden şadırvanı vardır. 
Mabetle zaviye önünden yol açılırken bu kapılar ve şadırvan kaldırılmış, manzumenin ahengi bozulmuştur. 
Zaviyenin kuzey doğusunda Hamam vardı. 
Bu hamamın karşısında da Belediyeye hâl binası olup bir zaman askerî hastane olan bu yerde de Şifahane vardı. 
Şimdi hamamın yıkıldığını, hatta varlığını bilen insan artık kalmamıştır. 
Hamamda zaviyeye inen misafirler ve Mevlânâ dergâhı dervişleri yıkanırlardı.

3 Şubat 2024 Cumartesi

Ulu Camii, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş

Ulu Camii, Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Ekmekçi Mahallesi’nde, kalenin güneyindeki meydanda bulunmaktadır.
Camiyi kitabesinden öğrenildiğine göre; Dulkadiroğulları’ndan Süleyman oğlu Alâüddevle Bey 1496 yılında yaptırmıştır.

Dongguan Ulu Camii, Xining, Çin

Dongguan Ulu Camii, Xining, Çin
Dongguan Ulu Camii, Çin'in Xining şehrinde bulunmaktadır.
Cami, aslen Ming Hanedanlığının (1368-1644) ilk döneminde inşa edilmiştir.
Asırlar boyunca birçok defa tecdid edilmiştir (yenilenmiştir).

2 Şubat 2024 Cuma

Fethiye Camii, Yanya, Yunanistan

Fethiye Camii, Yanya, Yunanistan
Fethiye Camii, Yunanistan Yanya şehrinde bulunmaktadır.
Cami, Yanya'nın 1430'da Osmanlılar tarafından fethinden hemen sonra inşa edilmiştir.
Şehrin iç kalesinde Büyük Melekler'den Hz.Mikail ve Hz.Cebrail'e adanmış 13. yüzyılın başlarından kalma bir Bizans kilisesinin kalıntılarının yakınında yapılmıştır.

1 Şubat 2024 Perşembe

Mevlânâ Camii, Bozkır, Konya

Mevlânâ Camii, Bozkır, Konya
Mevlânâ Camii, Konya'nın Bozkır İlçesi'nde Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami, 1994 yılında halkın yardımlarıyla inşa edilmiştir.
1997 yılında ise Akçapınarlı Hacı Emin Yalçınkaya tarafından tek şerefeli minaresi yaptırılmıştır. 

Şâh-ı Zinde Camii, Semerkand, Özbekistan

Şâh-ı Zinde Camii, Semerkand, Özbekistan
(Shakhi Zindeh Mosque in Samarkand - Uzbekistan)
Şâh-ı Zinde Camii, Özbekistan'ın Semerkand şehrinin kuzeydoğu kesiminde bulunmaktadır.
Şâh-ı Zinde, Yaşayan Şah manasına gelmektedir.
Şah-ı Zinde Kompleksi, 11.yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, 8 asırda oluşturulmuştur.
Şu anda yirmiden fazla bina içermektedir.
Külliye, üç yapı grubundan müteşekkildir.