31 Mayıs 2010 Pazartesi

Ka'be, Mekke, Suudi Arabistan

MESCİD-İ HARAM, MEKKE, SUUDİ ARABİSTAN 
Makkah in Saudi Arabia
Mekke şehrinde Mescid-i Haram'ın ortasında yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, 12 m. boyunda ve 11 m. genişliğinde taştan yapılmıs dört köşe bir bina.
Haccın sebebi ve bütün müslümanların kıblegâhı olan Kâbe, yeryüzünde yapılmış olan ilk mukaddes mabeddir. 

Kıpçak Camii, Aşkabat, Türkmenistan

Kıpçak Camii, Aşkabat, Türkmenistan
(Kipchak Mosque in Ashgabat - Turkmenistan)
Sapar Murat Türkmenbaşı’nın Ruhi Mescidi Aşkabat’ın 20 km kadar dışında kalan Gıpçak (Kıpçak) köyü yakınlarında inşa edildi. 
2004 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. 
Kıpçak Köyü, Türkmenbaşı’nın 1940 senesinde doğduğu köydür. 

HAZRETİ HIZIR CAMİİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN

HAZRETİ HIZIR CAMİİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN
Hadhrat Khidir Mosque in Samarkand - Uzbekistan

Ulu Cami, Semerang, Endonezya

Ulu Cami, Semerang, Endonezya
(Grand Mosque in Semarang - Indonesia)

ENDONEZYA'DAKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Büyük Camii, Porto-Novo, Benin

Büyük Camii, Porto-Novo, Benin
(Grand Mosque, Porto-Novo, Benin)
Porto-Novo Camii, Batı Afrika ülkesi Benin'in resmi başkenti ve 2. büyük şehri olan Porto-Novo'da yer almaktadır.

EBU MANSUR CAMİİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN


 EBU MANSUR CAMİİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN

Abu Mansur Mosque in Samarkand - Uzbekistan

Kızılcalar Camii, Seydişehir, Konya

 Kızılcalar Camii, Seydişehir, Konya
Kızılcalar Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Kızılcalar Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Bu cami XIX.yüzyılın sonlarında yapılmıştır.
Banisi bilinmemektedir.

Hüdaverdi Camii, Seydişehir, Konya

 Hüdaverdi Camii, Seydişehir, Konya
Hüdaverdi Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Alaylar 2 Mahallesi’nde, Eski Jandarmanın güneyinde bulunmaktadır.
Cami, 1962 yılında mahalle halkı tarafından yaptırılmıştır.

Şeref Şirin Camii, Seydişehir, Konya

 Şeref Şirin Camii, Seydişehir, Konya
Cami, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Tabakhane Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
Cami, 1908 yılında halk tarafından yaptırılmıştır. 
1972 yılında cami yıkılarak yeniden yapılmıştır. 
Halk arasında Tozkaldıran Camii diye bilinmektedir.

Sofuhane Camii, Seydişehir, Konya

 Sofuhane Camii, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesi, Sofuhane mahallesi’nde bulunan bu cami XX.yüzyılın başında, mahalle halkı tarafından yaptırılmış, 1961 yılında onarılmıştır.

Küçük Mescid, Seydişehir, Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesi, Ulu Kapı Mahallesi’nde bulunan bu camiyi mahalle halkı 1902 yılında yaptırmıştır. 
Dikdörtgen planlı olan mescid, kesme ve moloz taştan yapılmış, üzeri çatı ile örtülmüştür. 

Aşağı Mahalle Camii, Seydişehir, Konya

Aşağı Mahalle Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Değirmenci Mahallesi’nde bulunmaktadır.
XIX.yüzyılın sonlarında Seydişehirli hayırseverler tarafından yapılmış,1963 yılında da yeni baştan tadilatı yapılmıştır.

Memiş Efendi (Muhammed Kudsi Bozkırî) Türbesi, Seydişehir, Konya

Memiş Efendi (Muhammed Kudsi Bozkırî) Türbesi, Seydişehir, Konya
Aklî ve naklî ilimlerde derin âlim, tasavvuf ehli bir veli, İsmi, Muhammed bin Mustafa bin İsa’dır.
1784 senesinde Konya’nın Bozkır kazasının Aliçerçi köyünde dünyaya geldi.
Annesi Halime hanımdır. Hocası Ödemişli Hasan Kudsî Efendiye nispetle, Kudsî denildi.

Seyyid Harun Veli Camii'nin Fotoğrafları, Seydişehir, Konya

Seyyid Harun Veli Camii, Seydişehir, Konya

Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya


Şeyh Abdullah Efendi Türbesi'nin Konumu, Seydişehir, Konya
Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seyyid Hârun-î Velî Hamamı’nın kuzeybatısındadır.
Türbe, l903 yılında ölen Müderris ve Nakşibendi tarikatı şeyhi Hacı Abdullah Efendi için Sultan İkinci Abdülhamit Han emriyle yaptırılmıştır.

Muallimhane Camii, Seydişehir, Konya

Muallimhane Camii, Seydişehir, Konya
Muallimhane Camiî ve Türbesi, Hükümet Meydanı güneyinde ve Alaylar mahallesindedir. 
Camiî ve Türbe olarak iki bölümdür.
Camiî, dikdörtgen plân üzerine kesme ve moloz taşlarla örülmüş kargir duvarlı ve ahşap hatıllıdır. 
Üzeri dört yüzeyli, kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülmüştür. 

Seyyid Harun Velî Camii'nin Mimarî Yapısı, Seydişehir, Konya

Seyyid Harun Veli Camii, Seydişehir, Konya
Cami moloz taş ve kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır.
Caminin giriş kapısı kuzeyde, mihrabı da dikdörtgenin dar kenarında, güneyde bulunmaktadır.
Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de birer kapısı bulunmaktadır.

Seyyid Harun Velî Camii'nin Tarihçesi, Seydişehir, Konya

Seyyid Harun Veli Camii, Seydişehir, Konya
Seyyid Harun Velî Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesinin güneyinde bulunmaktadır.
Seyyid Hârun Velî Külliyesi içindedir. 
Külliyenin ana yapısıdır. 

30 Mayıs 2010 Pazar

MARDİN CAMİLERİ

MARDİN CAMİLERİ
Mardin in Turkey


Saddam Camii, Bağdad, Irak

 Saddam Camii, Bağdad, Irak
Saddam Place Mosque in Baghdad - Iraq

Ömer Ali Seyfeddin Cami, Brunei

Ömer Ali Seyfeddin Cami, Brunei

         BRUNEİ'DEKİ DİĞER CAMİLER             

Konakri Büyük Cami, Konakri, Gine

Büyük Cami, Konakri, Gine
Konakri Büyük Cami, bir Afrika ülkesi olan Gine'nin başkenti Konakri'de bulunmaktadır.
Konakri Botanik Bahçesi'nin doğusunda, Donka Hastanesi'nin yanında yer almaktadır.
Cami, 1982 senesinde Suudi Arabistan Kralı Fahd tarafından Ahmed Sékou Touré'ye yaptırılmıştır.
Afrika Kıtası'nın en büyük 4.camii ve Sahra altının en büyük camiidir.

Vakıf Çarşısı Kültür Camii, Doha, Katar

 Vakıf Çarşısı Kültür Camii, Doha, Katar
(SOUG VAKIF KÜLTÜR CAMİİ)
Souq Waqif Culture Mosque in Doha - Qatar

KATAR'DAKİ DİĞER CAMİLER


SHER DOR MEDRESESİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN

SHER DOR MEDRESESİ, SEMERKAND, ÖZBEKİSTAN
Sher Dor Madrasah in Samarkand - Uzbekistan

Selong Ulu Cami, Lombok, Endonezya

SELONG ULU CAMİ, LOMBOK, ENDONEZYA
Selong Great Mosque in Lombok - Indonesia

ENDONEZYA'DAKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...


29 Mayıs 2010 Cumartesi

HASAN EFENDİ CAMİİ (Karanlık Cami), KASTAMONU

Yeni mahallede, Karanlık Sultan Cami sokağındadır.İnşâ Kitabesi Doğu cephedeki kapısının üzerindedir. Kitabede, "mescidin", H.997/M.1588-89'da inşâ edildiği yazı­lıdır.Bânîsi kitabesine göre, Hasan Efendi adında bir zâttır. Caminin pek çok kereler onarım gördüğü muhakkaktır. Bunlardan sadece 1937 yılında yapılan onarımı bili­yoruz. Caminin doğu cephesinin önünde "Sacayaklı Sultan Türbesi" denilen bir hazire mevcuttur. Cephenin bir kısmı, briketle yapılmış ahşap çatılı bir bölüm ile kapatılmış;dolayısıyla kapı ile altlı üstlü birer pencere de bu bölümün içinde kalmıştır.


KASTAMONU'DAKİ DİĞER CAMİLER

·  Alaca Mescid 

İSTANBUL’DAKİ  CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER ·  Bey Camii 
·  Taş Camii 


 

ŞEYH AHMET CAMİİ, KASTAMONU

Şeyh Ahmet Efendi tarafından 1206 Miladi yılından önce yaptırılan cami Merkez Gölköy nahiyesi orta Mahallede bulunmaktadır.1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir. Köy tüzel kişiliğinin malı olan cami ibadete açıktır.

Cemaleddin Camii, Kastamonu

Hisarardı Mahallesi’nde Kargaşa Sokak üzerindeki haziresi günümüze ulaşmıştır. 1925 yılı kent planında dikdörtgen planlı bir yapı olarak işaretlenmiştir. Haziresinde bulunan 1446 ve 1447 tarhli taşlara dayanarak XV. Yüzyıla tarihlemek mümkündür. Şaban-ı Veli’nin Kastamonu’ya gelişinde Hüsem Halife isimli birinin yaptırdığı bu caminin avlusuna inip münzevi hayat yaşadığı rivayet olunmakta, bu bilgi yapının XVI. Yüzyılda mevcut olduğunu göstermektedir. Vakıflar İdaresince 1950’li yıllarda yıktırılmıştır.

KASTAMONU'DAKİ DİĞER CAMİLER

·  Alaca Mescid 

İSTANBUL’DAKİ  CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER ·  Bey Camii 
·  Taş Camii 


 

Abdurrahman Paşa Camii, Tosya, Kastamonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bu camiyi, Maraşlı Abdurrahman Paşa 1584 yılında yaptırmıştır. Cami 1917 yılında onarılmış, 1943 yılında depremde hasar görmüş ve yeniden onarılmıştır. Bu onarım sırasında ibadet mekanındaki kalem işleri ve caminin kuzeybatısında bulunan çokgen gövdeli minaresi yeniden yapılmıştır. Yeni Cami olarak da tanınan Abdurrahman Paşa Camisi çevreye hakim bir konumda olup, 2459.15 m2’lik bir alan üzerinde olup, cami 732 m2’lik bölümde inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın merkezi planlı yapılar grubu içerisinde bulunmaktadır.

DEVECİ SULTAN CAMİİ, KASTAMONU

Deveciler Mahallesi Deveciler sokaktadır. Atabey gazi’ lerden birisi tarafından 13. Y.Y. içersinde yaptırılmıştır. En san 1958 yılında tamir ve ihya olunduğu bilinmektedir. Vakıfların mülkiyetinde olan cami ibadete açıktır.


KASTAMONU'DAKİ DİĞER CAMİLER

·  Alaca Mescid 

İSTANBUL’DAKİ  CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER ·  Bey Camii 
·  Taş Camii 


 

AKÇASU CAMİİ, KASTAMONU

Hüsamettin Çoban Bey tarafından 1201 – 1250 yılları arasında yaptırılmış olan cami Kuzyaka nahiyesinin Şeyh Köyündedir. Köy tüzel kişiliğinin mülkiyetinde olup ibadete açıktır. 


KASTAMONU'DAKİ DİĞER CAMİLER

·  Alaca Mescid 

İSTANBUL’DAKİ  CAMİLER

·  SAFRANBOLU’DAKİ CAMİLER ·  Bey Camii 
·  Taş Camii