28 Temmuz 2010 Çarşamba

Şadırvanlı Camii, Bergama, İzmir


 


 Şadırvanlı Camii, Bergama, İzmir
İzmir Bergama ilçesinde bulunan bu cami 155o yılında yaptırılmıştır. 
Önündeki şadırvandan ötürü halk arasında Şadırvanlı Cami olarak tanınmaktadır.

Kesme taştan yapılmış olan cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, ibadet mekânının üzeri tromplu sekizgen kasnağa oturan merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.
Caminin önünde üç kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Mihrap ve minberi sanat tarihi yönünden herhangi bir özellik taşımamaktadır.

İbadet mekânı altlı üstlü iki sıra halindeki pencerelerle aydınlatılmıştır.
Yanındaki minaresi kesme taştan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli olup, 1952 yılında yenilenmiştir.Kulaksız Camii, Bergama, İzmir


 

Kulaksız Camii, Bergama, İzmir
İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan bu caminin banisi bilinmemektedir. 
1803 yılında eski bir eserin kalıntısı üzerine yapılmıştır.
Caminin batı yönündeki duvar eski esere aittir.
Muhtelif devirlerde yapılan tadilatlarla ve yakın tarihlerde önüne yapılan ilavelerle özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.

Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Mihrap ve minberi bir özellik taşımamaktadır.
Caminin yanındaki minaresi kesme taş kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.Kurşunlu Camii, Bergama, İzmir


 

Kurşunlu Camii, Bergama, İzmir
 İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan bu cami kaynaklardan öğrenildiğine göre 1439 yılında yapılmıştır. 
Muhtelif zamanlarda yapılan onarımlarla XV. yüzyıl mimari özelliğinden oldukça uzaklaşmıştır.
Bu arada da caminin önüne mimarisini gölgeleyen geniş saçaklıklı, ahşap bir son cemaat mahalli eklenmiştir.
Cami kesme taştan yapılmış olup, kare planlıdır.
İbadet mekânının üzeri 9.20 m. çapında kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, minberi ahşaptandır.
Yanındaki minaresi taş kaide üzerine tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.Ansarlı Camii, Bergama, İzmir


İzmir Bergama ilçesi, Selçuk Mahallesi’nde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 

Kaynaklardaki bilgiye ve eserin mimari üslubuna istinaden 1544 yılında yapıldığı sanılmaktadır.

İncirli Mescid, Begama, İzmir

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bu mescit yanındaki hamam ile birlikte 1427 yılında yapılmıştır. Muhtelif zamanlarda yapılan tamiratlarla kısmen özelliğini kaybetmiştir. 
Yakın tarihlerde önüne mimari özelliği olmayan bir yapı eklenmiştir.

Selçuklu Minaresiİzmir ili Bergama ilçesinde bulunan minare XIII.-XIV. yüzyıl başlarında yapılmış bir mescide aittir. Mescit günümüze gelememiştir. Bu bakımdan banisi ve yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber minare Selçuklu üslubunun tüm özelliklerini yansıtmaktadır.

Taş kare kaide üzerine yuvarlak tuğla gövdeli olan minare lacivert, firuze ve yeşil renkli sırlı tuğlalarla örülmüştür. Şerefe altı mukarnaslı olup, petek kısmı taş ve tuğlalar karışık olarak örülmüş, 3–6 sıra tuğla tüm petek gövdesini kaplamıştır.
 

Laleli Camii, Bergama, İzmir


 

Laleli Camii, Bergama, İzmir

İzmir ili Bergama ilçesinde, Viran Kapı yanında bulunan bu cami 1534 yılında yapılmıştır.
Kesme taş, moloz taş ve antik yapılardan getirilmiş taşlardan yapılan cami kare planlıdır. 

Caminin önünde üç bölümlü, üzeri kubbeli son cemaat mahalli bulunmaktadır.

Parmaklı Mescid, Bergama, İzmir

Parmaklı Mescid, Bergama, İzmir
İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi kesinlik kazanamamıştır. 
Eserin üslubundan XIV. yüzyılın sonunda veya XV. yüzyılın başında yapıldığı sanılmaktadır.

Ulu Camii, Bergama, İzmir


 
Ulu Cami, Bergama, İzmir
İzmir ili, Bergama ilçesinde bulunan Ulu Cami’yi Sultan Yıldırım Beyazıt 1399 yılında yaptırmıştır. 
Cami 1905 yılında ve 1949 yılında onarılmıştır.

Kesme taştan dikdörtgen planlı yapılmış olan caminin ibadet mekânı dört payenin taşıdığı, sekizgen kasnaklı, aynı eksen üzerinde üç kubbe ile örtülmüştür.
İbadet mekânına giriş kapısı yan tarafta olup, dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, yuvarlak kemerlidir. İbadet mekânı her duvarda ikişer tane altlı üstlü dörder pencere ile aydınlatılmıştır.
Bunlardan üst sıradakiler alçı şebekelidir.
Mihrap yuvarlak niş şeklinde olup, Selçuklu sülüsü ile yazılmış girift bir kitabesi bulunmaktadır. 
Aynı zamanda mihrap geometrik bezemelerle ve alçı kabartmalarla süslenmiştir.
Minber mermerden olup, geometrik bezemelidir.

Yanındaki 38 m. yüksekliğindeki minaresi taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli, tek şerefelidir.
Minare 1949 yılında onarılmıştır.27 Temmuz 2010 Salı

Leblebiciler Camii, Yalvaç, Isparta

Leblebiciler Camii, Isparta'nın Yalvaç İlçesinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Cami devşirme malzeme ile yaptırılmıştır.

Ulu (Cami-i Kebir) Camii, Şarkikaraağaç, Isparta

Ulu (Cami-i Kebir) Camii, Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinde bulunmaktadır.
Cami, (H.680/M.1282 ) yılında Selçuklu Sultanlarından Feramuz oğlu Alaaddin Keykubat devrinde Ömer bin Ali tarafından yaptırılmıştır.

Sefer Ağa Camii, Sütçüler, Isparta

Sefer Ağa Camii, Isparta'nın Sütçüler İlçesinde bulunmaktadır.
Cami, 1296 yılında hayırsever bir kadının maddi desteği ile Sefer Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Sultan III. Murat zamanında 1590’da tamir edilmiştir.

Barla Köyü Çeşnigir Sinan Paşa Camii, Eğirdir, Isparta

Çeşnigir Sinan Paşa Camii, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ne bağlı Barla Köyü Orta Mahalle’de bulunmaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabesinden h.777 (1376 ) yılında yapıldığı yazılı olmasına rağmen Çeşnigir Sinan Paşa’nın ismi kitabede geçmemektedir.

Yılanlı Köyü Şeyh Ali Ağa Camii, Aksu, Isparta

Yılanlı Köyü Şeyh Ali Ağa Camii, Isparta'nın Aksu ilçesi'ne bağlı Yılanlı Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, Yılanlıoğlu Şeyh Ali tarafından 1809 yılında yaptırılmıştır.

Feyzullah Paşa Camii, Atabey, Isparta

Feyzullah Paşa Camii, Isparta'nın Atabey ilçesi Müftü Mahallesi’nde, Ertokuş Medresesi’nin tam karşısında bulunmaktadır.
Cami, Feyzullah Paşa tarafından 1645-1648 yıllarında yaptırılmıştır.

Sinan (Kurşunlu, Burhaneddin Paşa) Camii, Atabey, Isparta

Sinan (Kurşunlu) Camii, Isparta'nın Atabey ilçesinde bulunmaktadır.
Cami, Defterdar Burhaneddin Paşa tarafından (H.1000/M.1591) yılında yaptırılmıştır.
Bu sebeple de camiye Burhaneddin Paşa Camii de denilmektedir.

Küçük Gökçeli (Kırık Minare) Camisi

Isparta Küçük Gökçeli’de bulunan bu cami yıkılmış ve yerine bugünkü küçük cami yapılmıştır. Günümüze gelebilen taş kaideli, kırmızı tuğladan silindirik gövdeli minaresi eskiden kalmıştır. Bu minareye dayanılarak caminin Anadolu Selçukluları döneminde XIII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Eski cami 1402 yılında Timur istilası sırasında tahrip olmuştur.

Eski caminin yerine yapılan cami mimari yönden özellik taşımamaktadır. Kareye yakın dikdörtgen kaideli olup üzeri çatı ile örtülüdür. İçerisinde orijinal bezeme bulunmaktadır.

Abdi Paşa (Kavaklı, Peygamber) Camii, Isparta

Abdi Paşa (Kavaklı, Peygamber) Camii, Isparta'da Kaymakkapı Meydanı yakınında bulunmaktadır.
İçerisindeki çinilerinden ötürü Çinili Camii olarak da tanınmaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre (H.1196-1197/M.1782-1783) yıllarında yapılmıştır.

İplik Pazarı Camii, Isparta

İplik Pazarı Camii, Isparta'da İplik Pazarı’nda bulunmaktadır.
Camiyi Ispartalı zenginlerden Abdi Ağa 1562 yılında inşasını başlatmış ve cami 1569 yılında tamamlanmıştır.
Caminin bulunduğu yerde İplik Pazarı kurulduğundan ötürü de İplikçi Camii olarak tanınmıştır.

Habîb-i Neccâr Camii, Antakya, HatayHabib-i Neccar Camii, Hatay'ın Merkez Antakya İlçesinde bulunmaktadır.

Şehirde yapılan ilk cami olarak bilinmektedir.
Memluklulardan Baybars zamanında eski bir Roma tapınağının yerine yapılan cami, IX. yüzyılda depremden zarar görmüş XVII. Yüzyılda, Osmanlı döneminde yenilenmiş, yalnızca barok üsluptaki minaresi eski şeklini korumuştur.

Ahmet Kuseyrî Camii, Yayladağı, Hatay

Ahmet Kuseyri Cami ve Türbesi, Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde, Antakya-Yayladağı yolu üzerinde, Antakya’ya 25 km. uzaklıktaki Şenköy’de yer almaktadır.. 

Ulu (Sultan Selim) Cami, Antakya, Hatay

Ulu (Sultan Selim) Cami, Hatay'ın Merkez Antakya İlçesinde bulunmaktadır.
Antakya’nın en eski eseridir.
Cami, XVI. asırda inşâ edilmiştir.
Erken Osmanlı dönemi Ulu Camileri plân düzenindedir.

Bardız Camii, Şenkaya, Erzurum

Bardız Camii, Erzurum'un Şenkaya İlçesindeki Bardız Kalesinin yanında bulunmaktadır.
Bardız Kalesi XII.yüzyılın ortalarında Saltuklu Meliki İzzeddin zamanında yapılmıştır.

Narmanlı Camii, Narman, Erzurum

Narmanlı Camii, Erzurum'un Narman ilçesinde Tebrizkapı caddesinde Narmanlı Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan I.Mahmut döneminde Narmanlı Yusuf Efendi tarafından 1738 yılında yaptırılmıştır.

Çarşı (Tuğrul Şah) Camii, İspir, Erzurum
Çarşı (Tuğrul Şah) Camii, 
Erzurum'un İspir İlçesi Çarşı içerisinde yer almaktadır.
Camiyi Emir Atabey Erdemşah, Tuğrul şah adına l200-1225 yılında yaptırmıştır.

Bakırcı Camii, Yakutiye, Erzurum

Bakırcı Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi Bakırcı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Bakırcı Hacı Mustafa’nın ölümünden sonra vasiyeti üzerine 1720-1721 yıllarında Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Kavaklıdere Köyü Camii, Şiran, Gümüşhane

Kavaklıdere Köyü Camii, Şiran, Gümüşhane
Kavaklıdere Köyü Camii, Gümüşhane'nin Şiran ilçesi'ne bağlı Kavaklıdere Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami kiliseden dönüştürülmüştür.
Kitabesi bulunmadığından kilisenin yapımı ve camiye çevrilmesi konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Evren Köyü Camii, Şiran, Gümüşhane

Evren Köyü Camii, Şiran, Gümüşhane
Evren Köyü Camii, Gümüşhane, Şiran İlçesi'ne bağlı Evren Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami 19.asırda inşa edilmiştir.
Kitabesi olmadığından caminin banisi bilinmemektedir.

Özbeyli Köyü Camii, Köse, Gümüşhane

Özbeyli Köyü Camii, Gümüşhane'nin Köse İlçesi'ne bağlı Özbeyli Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır. 
Mimari yönden herhangi bir özellik taşımayan yeni yapılmış bir köy camisidir.

Sadak Köyü Camii, Kelkit, Gümüşhane

Sadak Köyü Camii, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak Köyü’nde bulunmaktadır.
Camiyi, Eyyüboğlu Firuz 1830 yılında yaptırmıştır.
Caminin kitabesinde Kuran-ı Kerîm'in Fetih Suresinin 1-3. ayetleri ile camiyi Eyyüboğlu Firuz’un yaptırdığı yazılıdır.

Kale Köyü Camii, Gümüşhane

Kale Köyü Camii, Gümüşhane il merkezine 20 km uzaklıkta olan Kale Köyünde yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Aksöğüt Köyü Camii, Kelkit, Gümüşhane

Aksöğüt Köyü Camii, Kelkit, Gümüşhane
Aksöğüt Köyü Camii, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aksöğüt Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.
Bu bakımdan inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir.

Yağlıdere Köyü Şamanlı Mahallesi Kilise Camisi

Yağlıdere Köyü Şamanlı Mahallesi Kilise Camii, Gümüşhane'ye bağlı Yağlıdere Köyü, Krom Vadisi’nde, Şamanlı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, kiliseden çevrilmiştir.

Eski Mescid, Gümüşhane

Eski Mescid, Gümüşhane merkezde, Eski Gümüşhane’de Kanuni Sultan Süleyman (Ulu Cami) Camii’nin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Mescid, dış cephe görünümü ile Gümüşhane evlerinin mimarisinin bir benzeridir.

Çambaşı Köyü Camii, Kelkit, Gümüşhane

 
Çambaşı Köyü Camii, Kelkit, Gümüşhane
Çambaşı Köyü Camii, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Çambaşı Köyünde bulunmaktadır.
Caminin iki satırlı sülüs yazılı kitabesinden öğrenildiğine göre; Sultan II.Abdülhamid devrinde, 1900 yılında yaptırılmıştır.

Yağmurdere Köyü Camii, Gümüşhane

Yağmurdere Köyü Camii, Gümüşhane'ye bağlı Yağmurdere Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre 1929 yılında Es-Seyyid Tosunzade Halid bey tarafından yaptırılmıştır.

Küçük Cami, Gümüşhane

Küçük Cami, Eski Gümüşhane’de, Süleymaniye Camii’nin arkasındadır. 
Caminin kitabesi günümüze ulaşamadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Büyük bir ihtimalle 12.asrın başlarında yöreyi hajimiyetini altına alan Danişmendliler devrinde yapılmıştır.

Süleymaniye (Ulu Cami) Camii, Gümüşhane

Süleymaniye (Ulu Cami) Camii, Eski Gümüşhane’de, Süleymaniye Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır.
Caminin yapım kitabesi günümüze gelemediğinden yapıldığı tarih bilinmemektedir.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapıldığına göre 16.asra aittir.
Ancak, yapılan tadilatlarla özgünlüğünü bütünüyle kaybetmiştir.

26 Temmuz 2010 Pazartesi

Kabaköy Kilise Camii, Gümüşhane

Kabaköy Kilise Camii, Gümüşhane'ye bağlı Köbaköy Köyünde bulunmaktadır.
Cami, kiliseden çevrilmiş bir eserdir.
Mimari özelliğini kaybettiğinden bu kilisenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.
19.asırda yanına sivri kemerli bir çeşme eklenmiştir.

Taş Mescid, Şebinkarahisar, Giresun

Taş Mescid, Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde, Şebinkarahisar Kalesinin batı yamacında yer almaktadır.
Mescid, Eretnaoğullarından Melik Ahmet tarafından 1352 yılında yaptırılmıştır.

Fahreddin Behramşah Camii, Şebinkarahisar, Giresun

Fahreddin Behramşah Camii, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi XII.yüzyılın sonunda veya XIII. Yüzyılın başında Mengücekoğlu Sehramşah adına oğlu Muzafferüddin Mehmet yaptırmıştır.

Soğuksu Camii, Giresun

Soğuksu Camii, Giresun'da yer almaktadır.
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Müslim isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır.

Kılınçoğlu Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Kılınçoğlu Mahallesi’nde bulunan Kılınçoğlu Camisi’ni Kılınçoğlu Hamza Bey 1672 yılında mescit olarak yaptırmış, daha sonra da Osman Efendi isimli bir kişi tarafından minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür.

Tekke (Mevlevihane) Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Kozluca Mahallesi, Küçük Pazar Sokağı’nın güneyinde bulunan Tekke Camisi’nin vakıf kayıtlarında ismi Mevlevihane Camisi olarak geçmektedir. Halk tarafından Tekke Camisi olarak tanınmıştır. 
Bu yapıyı Mustafa Ağa isimli bir Türkmen ağası 1638 yılında yaptırmıştır.

Şeyh Fethullah Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Kepenek Mahallesi’nde, Şehitler Caddesi’ne giden yol üzerinde bulunan Şeyh Fethullah Camisi’nin kitabesi bulunmamakla beraber 1563 tarihli vakfiyesinden XVI.yüzyılın ortalarında Abdülkerim oğlu Fethullah tarafından yaptırıldığı öğrenilmiştir. 

Mehmet Nuri Paşa Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerinde bulunan Nuri Mehmet Paşa Camisi Şer’i Mahkeme Sicillerinden öğrenildiğine göre Nuri Mehmet Paşa tarafından 1786 yılından kısa bir süre önce yaptırılmıştır. 
Caminin minaresinde 1785 ve mihrapta da 1834 tarihli iki kitabe daha bulunmaktadır.

Ömer Şeyh Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Yazıcık Mevkiinde, Turna Sokağı’nda bulunan Ömer Şeyh Camisi’nin Ömer Şeyh tarafından yaptırıldığı halk arasında yaygındır. 
Ancak vakfiyesine göre Arapoğlu Hacı Mehmet tarafından 1698’de yaptırılmıştır.

Kabasakal Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep, Şehreküstü semtinde, Kocaoğlan Mahallesi’nde bulunan Kabasakal Camisi’ni Hacı Ahmet mescit olarak yaptırmış, Kabasakaloğlu Hamza Ağa’da l702 yılında bir minber eklemiştir. 

İhsan Bey (Esenbek) Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Şehitler Caddesi üzerinde bulunan İhsan Bey Camisi’nin ismi, eski vakıf kayıtlarında Esenbek Camisi olarak geçmektedir. 
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Hüseyin Paşa (Çıkrıkçı) Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Gaziler Caddesi’nde bulunan bu camiyi kitabesinden ve vakfiyelerinden Kethüda Hüseyin Paşa’nın l719 yılında yaptırdığı öğrenilmektedir. 
Caminin çok sayıda vakıfları bulunmaktadır.

Handaliye (Handan Bey) Camii, ŞAhinbey, Gaziantep

Gaziantep Karagöz Mahallesi’nde bulunan bu caminin ismi l647 yılı Şer’i Mahkeme kayıtlarında Handan Bey olarak geçmiştir. 
Evliya Çelebi ve Mahkeme sicillerine göre Antep’te yaşayan Erzincanlı beylerden Handan Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Hacı Nasır Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Elmacı Çarşısı (Alman Pazarı) içerisinde bulunan Hacı Nasır Camisi’nin yapımı ve banisi konusundaki bilgiler tartışmalıdır. 
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinden l812 yılında onarıldığı yazılı olmasına karşılık yapımıyla ilgili kesin ve yeterli bir bilgi vermemektedir.

Eyüpoğlu Camisi

Gaziantep Eyüpoğlu Mahallesi’nde bulunan Eyüpoğlu Camisi’nin yapılış tarihi ve banisi ile ilgili bilgiler kesinlik kazanamamıştır. Caminin, ismi l586 tarihli Şeri-i Mahkeme kayıtlarında geçtiğinden ötürü bu tarihten önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber Memluklular zamanında Gaziantep medreselerinde ders veren Eyüpoğlu Ahmet isimli bir bilim adamı tarafından XIV.yüzyılda yapıldığına değinen kaynaklar da bulunmaktadır. Cami 1947 yılında yeni baştan yapılırcasına yenilenmiş ve tüm özgünlüğünü yitirmiştir.

Cami düzgün kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. İbadet mekanı altı paye ile on dört bölümlü iki sahna ayrılmıştır. Mihrap siyah ve beyaz mermerden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerle bezenmiştir. Ayrıca içerisinde minber ve vaaz kürsüsü de bulunmaktadır.
Kare kaideli minaresi tek şerefelidir.Yuvarlak gövdesi ve petek kısımları bilezik ve sağır kemerlerle bezenmiştir.

Bostancı Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep il merkezinde, Bostancı mahallesi, Bostancı Cami Sokak’ta bulunan bu caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 
Ancak, h.965 (1557) ve 967 (1559) tarihli Şeri Mahkeme sicillerinde Bostancılar Mescidi olarak ismi geçmektedir.

Boyacı (Hacı Kemaleddin) Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Yazıcık semtine giden cadde üzerinde, Hamdi Kutlar Caddesi ile Kutlar Sokağının birleştiği yerde bulunan Boyacı Camisi Hacı Kemalettin tarafından yaptırılmıştır. 
Caminin yapım tarihi kesinlik kazanamamış olmakla birlikte, minberi üzerindeki kitabede h.759 (1358) tarihi yazılıdır.

Alaybey Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep'in Alaybey mahallesi’nde Gaziler Caddesi üzerinde bulunan Alaybey Camisi’nin yapım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ancak 1596 tarihli mahkeme kayıtlarında caminin ismi geçtiğinden bu tarihten önce yapıldığı anlaşılmaktadır.
Camiyi Alaybeyi olan bir komutan yaptırmıştır.

Alaüddevle (Ali Dola) Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep Uzun Çarşı Mahallesi’nde, Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan, halk arasında Ali Dola Camisi denilen bu camiyi Dulkadiroğlu Beyliğinin son beyi olan Alaüddevle yaptırmıştır. 
Caminin kitabesi günümüze gelmediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Ali Nacar (Annacar) Camii, Şahinbey, Gaziantep


Ali Nacar Camii, Gaziantep'in Merkez Şahinbey İlçesi, Yaprak Mahallesi’nde Tabakhane semtinde Alleben Deresi’nin yanında yer almaktadır.
Bu caminin ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir.

Ahmet Çelebi Camii, Şahinbey, Gaziantep

Gaziantep'in Ulucanlar Mahallesi’nde bulunan Ahmet Çelebi Camisi’ni, kitabesinden öğrenildiğine göre; Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) soyundan gelen Hacı Osman oğlu Şeyh Ramazan Efendi, 1672 yılında yaptırmıştır. 

Bardakçı Köyü Camii, Seyitgazi, Eskişehir

Bardakçı Köyü Camii, Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Bardakçı Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesinde banisinin ismi bulunmamaktadır.
Buradaki kitabeden l336 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Hamam Karahisar Camii, Sivrihisar, Eskişehir

Hamam Karahisar Camii, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Hamam Karahisar Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, XII.yüzyılın ortalarında Emir Seyfeddin Kızıl tarafından yaptırılmıştır.
Cami kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür.

Mülk Köyü (Türbeli) Mescidi, Sivrihisar, Eskişehir

Mülk Köyü (Türbeli) Mescidi,  Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Mülk (Türbeli) Köyü'nde bulunmaktadır.
Mescidi XII.yüzyılın ilk yarısında Sultan İzzeddin Keykavus’un Sancaktarı Aslanoğlu Doğan Bey yaptırmıştır.

Kılıç Mescidi, Sivrihisar, Eskişehir

Kılıç Mescidi, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yer almaktadır.
Cami, Oğuzların Kılıç boyu tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi günümüze gelememiş, arşiv kayıtlarında da bununla ilgili bir vesikaya rastlanmamıştır.

Kurşunlu Cami, Sivrihisar, Eskişehir

Kurşunlu Cami, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde bulunmaktadır.
Cami, Hoca Osman oğlu Hoca İbrahim tarafından 1343 yılında küçük ölçüde bir mescid olarak yaptırılmıştır.

Hoşkadem Camii, Sivrihisar, Eskişehir

Hoşkadem Camii, Eskişehir Sivrihisar ilçesinde bulunmaktadır.
Cami, XIII.yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklularının Hazinedar Başısı Necibiddin Mustafa, eşi Hoşkadem Hatun için yaptırılmıştır.

Seyit Battal Gazi Külliyesi, Eskişehir

Seyit Battal Gazi Külliyesi, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Üçler Tepesi’nde bulunmaktadır.
Külliyenin bölümlerinden olan caminin kitabesinden öğrenildiğine göre; Kılıç Arslan oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında XIII.yüzyılın başında yapılmıştır.

Gecek Ulu Camii, Sivrihisar, Eskişehir

Gecek Ulu Camii, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Gecek Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, giriş kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre; Umur Bey’in oğlu Selçuk Bey tarafından 1175’de yaptırılmıştır.
Cami yapılan tadilat ve tamirler münasebetiyle hususiyetiyle kısmen de olsa kaybetmiştir.

Ulu Camii, Sivrihisar, Eskişehir

Ulu Camii, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde bulunmaktadır.
Cami, Selçuklu Emiri Mikail bin Abdullah tarafından 1274- l275 yılında yaptırılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, Sivrihisar Kadısı Hızır Bey de bu camiyi l440 yılında tadilattan geçirmiştir.

Alaeddin Keykubat Camii, Odunpazarı, Eskişehir

Eskişehir'in Merkez Odunpazarı ilçesinde, Alaeddin Parkı’nın içerisinde bulunan Alaeddin Keykubat Camisini Selçuklu Sultanı I. Alaettin Keykubat 1220 tarihinde yaptırmıştır. (Başka bir kaynakta ise 1267 yılında 3.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapıldığı belirtilmektedir.) Ancak caminin ve minaresinin yapımı ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Caminin eski minaresinin yazıtında Kırşehir Valisi Emir Nuriddin Cibril bin Caca’nın yardımıyla yapıldığı yazılıdır.

Kurşunlu Cami, Odunpazarı, Eskişehir

Eskişehir’in güneyinde, Merkez Odunpazarı ilçesinde Yukarı Mahalle'de bulunan Kurşunlu Cami, külliye ile birlikte, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı veziri Gazi Melek Mevlana Mustafa Paşa 1525 yılında yaptırmıştır. Kubbesinin kurşunla kaplı olmasından ötürü de Kurşunlu Cami olarak tanınmıştır. Cami üzerindeki kitabesinde Mimar Sinan’ın eseri olduğu yazılıdır. Ancak Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tuhfetü’l –Mimarin de külleyenin yalnızca kervansarayının ismi yazılıdır.

23 Temmuz 2010 Cuma

Ali Paşa Camii, Yakutiye, Erzurum

Ali Paşa Camii, Erzurum'un Merkez Yakutiye İlçesi, Ali Paşa Mahallesi’nde, Kongre Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami, Erzurum Valisi Ali Paşa 1569 yılında yaptırılmıştır.
Sonraki yıllarda harap olan bu camiyi Hasan Efendi isimli birisi 1694 yılında tadilattan geçirmiştir.

Ulu (Atabey Camii) Cami, Yakutiye, Erzurum

Ulu (Atabey Camii) Cami, Yakutiye, Erzurum
Erzurum’un en eski camilerinden olan Ulu Cami, Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Çifte Minareli Medresenin de yanındadır. 
Saltuklulara Atabey ismi yakıştırıldığından ötürü bu camiye Atabey Camii de denilmektedir. 
Cami Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında yaptırılmıştır. 

Gülabibey Camii, Kemah, Erzincan

 Gülabibey Camii, Kemah, Erzincan
Gülabibey Camii, Erzincan'ın Kemah İlçe'sinde, ilçe merkezinde Çarşı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Üç kitabesi bulunmaktadır.
Bu kitabelerden birisinde caminin, 1454 yılında Emir Gülabi Bey tarafından yaptırılmıştır.

Kurşunlu Camii, Erzincan

Kurşunlu Cami, Erzincan'da bulunmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mustafa Çavuş tarafından yaptırılmıştır.
XVI.yüzyıla ait olan bu cami ile yanındaki kervansaray ve medrese günümüze gelememiştir.Kale Camii, Kemah, Erzincan

Kale Camii, Erzincan'ın Kemah İlçesinde, Kemah Kalesi içerisinde bulunmaktadır.
Cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından İran seferine giderken yaptırılmıştır.
Cami günümüze gelememiştir.

Alacalı Mescid, Palu, Elazığ

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Alacalı Mescidin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Kare planlı olan mescidin üzeri piramidal bir çatı ile örtülmüştür.

Son cemaat yeri sivri kemerlerle birbirine bağlanmış iki eyvan şeklindedir. 
Mescidin duvarları siyah ve beyaz taşlardan örülmüştür. 
Mihrabı mukarnaslıdır.


 

Cemşit Bey Mescidi ve Türbesi, Elazığ

Cemşit Bey Mescidi ve Türbesi, Elazığ‘da bulunmaktadır.
Mescidi Yavuz Sultan Selim’in Sipahi Beylerinden Cemşid Bey yaptırmıştır.
XV.yüzyıl eseri olan bu yapı kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür.

Ahi Musa Mescidi ve Türbesi, Elazığ

Ahi Musa Mescidi ve Türbesi, Elazığ'da bulunmaktadır.
Harput’ta bulunan bu mescit Ahi Musa Hervi tarafından yaptırılmıştır. 
Günümüze gelebilen kitabesinden 1185 yılında yapıldığı yazılıdır. 
Ancak kitabede banisinin ismi bulunmamaktadır.

Ahmet Bey Camii, Elazığ

Ahmet Bey Camii, Elazığ'ın Harput girişinde Ahmet Bey Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelememiştir.
Caminin banisi ile yapım tarihi üzerinde çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

Ağa Camii, Elazığ

Elazığ, Harput girişinde bulunan Ağa Camisi’nin Elazığ Müzesi’nde bulunan kitabesine göre; Pervane Ağa tarafından 1559 yılında yaptırılmıştır.
İlk yapılışında ahşap olan bu cami, Hacı Abdülhamid Efendi tarafından 1889’da yeniden yaptırılmıştır.
Klasik Osmanlı mimarisi üslubunda olan bu yapı, dikdörtgen planlıdır.

Alacalı Cami, Elazığ

Alacalı Cami, Elazığ
Alacalı Camii, Elazığ'ın Ağa Mahallesi’nde kayabaşı yolu üzerinde bulunmaktadır.
Cami Artukoğulları dönemine aittir.
Artukoğullarından Nureddin Ebû’l-Fâzıl Artuk Şah’ın babası Hızır Bey zamanında 1203-1204 yıllarında yapılmıştır.

Arap Baba Mescidi ve Türbesi, Elazığ

 Arap Baba Mescidi ve Türbesi, Harput, Elazığ
Arap Baba Mescidi ve Türbesi, Elazığ'da yer almaktadır.
Mescidin kitabesinden öğrenildiğine göre Anadolu Selçuklularından IV.Kılıçarslan’ın (1261-1266) oğlu III.Gıyaseddin Keyhüsrev (1266-1281) zamanında, 1279 yılında yaptırılmıştır.

Kurşunlu Cami, Elazığ

Kurşunlu Cami, Harput, Elazığ
Kurşunlu Camii, Elazığ'da bulunmaktadır.
Cami, Osmanlı döneminde Çarsancak Beylerinden Osman Ağa tarafından 1738-1739 yıllarında yapılmıştır. Kitabesi okunamamıştır.

Sara Hatun Camii, Elazığ

 Sara Hatun Camii, Elazığ
Sara Hatun Camii, Elazığ Merkez'de Sara Hatun Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, XV.yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun tarafından yaptırılmıştır.
Mescid, ahşap olarak yapılmıştır.

22 Temmuz 2010 Perşembe

Sokullu Camii, Havsa, Edirne

Sokollu Mehmet Paşa Camii, Edirne'nin Havsa İlçesinde bulunmaktadır.
Medrese, imaret, çifte hamam, dergâh, köprü ve arastadan oluşan bir külliyeyi 1577-1578 yıllarında Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Hersekzade Ahmet Paşa (Büyük) Camii, Edirne

Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Kare planlı caminin üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür.

Kesme taştan yapılan caminin yuvarlak, kesme taştan gövdesi olan tek şerefeli bir minaresi, avlusunda da bir şadırvanı bulunmaktadır.
Ön kısmına XIX.yüzyılın ikinci yarısında son cemaat yeri eklenmiştir.
Son cemaat yeri iki katlı sivil mimariyi yansıtan bir cephe görünümündedir.

Alaca Mustafa Paşa Camii, İpsala, Edirne

Alaca Mustafa Paşa Camii, Edirne'nin İpsala İlçesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Çukur Camii, İpsala, Edirne

Çukur Camii, Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Sultan II.Murad döneminde, XV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Defterdar Camii, Edirne


Defterdar Camii, Edirne
Edirne Talat paşa Caddesi üzerinde bulunan Defterdar Camisi’ni Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II.Selim dönemi defterdarlarından Mustafa Paşa yaptırmıştır. Caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. XVI.yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Saruca Paşa (Merzifonlu Kara Mustafa) Camii, Edirne

Saruca (Merzifonlu Kara Mustafa) Paşa Camii, Edirne
Saruca Paşa Camii, Edirne’de Kaleiçi’nde Devlet Hastanesi yanında yer almaktadır.
Cami, Sultan II.Murad ve Fatih Sultan Mehmet devri komutanlarından Saruca Paşa tarafından 1453 yılında yaptırılmıştır. 

Şeyh Şuca Camii, Edirne

Edirne Dilaver Bey Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şuca Camisi’ni Sultan II.Murad döneminde padişahı bir tehlikeden koruyan Şeyh Şucaaddin Karamani kendisine Kaleiçi’nde verilen arazide yaptırmıştır.

21 Temmuz 2010 Çarşamba

Mezid Bey (Yeşilce) Camii, Edirne

Mezid Bey (Yeşilce) Camii, Edirne
Mezid Bey (Yeşilce) Camii, Edirne'de yer almaktadır.
Cami, Sancakbeyi Mezid Bey tarafından 1440-1441 yıllarında yaptırılmıştır.
Mezid Bey Eflak seferi sırasında bir baskında şehit olmuştur.
Osmanlı Mimarisinde yan mekanlı, zaviyeli veya ters T denilen plan tipinde yapılmıştır.

Yıldırım Bâyezîd Camii, Edirne

Yıldırım Bâyezîd Camii, Edirne
Yıldırım Bâyezîd Camii, Edirne’nin batısında, Edirne-Kapıkule yolu üzerinde bulunmaktadır.
Cami, Yıldırım Bâyezîd'in ismini taşımasına rağmen kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Bununla beraber bir çok kaynakta Yıldırım Bâyezîd tarafından 1400’de yaptırıldığı yazılıdır.

Muradiye Camii, Edirne

Muradiye Camii, Edirne 
Muradiye Camii, Edirne il merkezinde Muradiye mahallesinde, Sarayiçi’ne hakim bir tepede yer almaktadır.
II. Murad tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesinde tarih bulunmamaktadır.

Selimiye Camii'nin Genel Özellikleri, Edirne

 Selimiye Camii, Edirne 
Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan Cami, kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen şimdi ise Yeni Mahalle denilen mahallede bulunmaktadır.
Burada daha evvel Yıldırım Bâyezîd’in bir saray yaptırdığı bilinmektedir.
Eserin mülkiyeti Sultan Selim Vakfındadır.

19 Temmuz 2010 Pazartesi

Ulu Camii (Selahaddin-i Eyyubi-Meyya Farkin Camii), Silvan, Diyarbakır

Ulu Camii, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yer almaktadır.
Caminin Artukoğullarından önce, 1031’de küçük bir cami olarak yapıldığı sanılmaktadır.
Artukoğullarından Necmeddin Alpi döneminde,1157’de onarılmış ve genişletilmiştir.

Ulu Camii, Hani, Diyarbakır

Ulu Camii, Diyarbakır'ın Hani ilçesi’nde Belediye ve Kaymakamlık binalarının bulunduğu yerde bulunmaktadır.
Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Şeyh Cafer-i Tayyar Mescidi, Hani, Diyarbakır

Şeyh Cafer-i Tayyar Mescidi, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yer almaktadır.
Mescidin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Cami dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.

Karabehlül Bey Camii, Silvan, Diyarbakır

Karabehlül Bey Camii, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunmaktadır.
Cami XVI.yüzyılda, Diyarbakır Valisi İskender Paşa’nın maiyetinde bulunan Silvan’lı Şeyh Ahmetzade Elvend Bey’in oğlu, Sancak Beyi Kara Behlül tarafından yaptırılmıştır.

Eyyûbiler Camii, Silvan, Diyarbakır

Eyyubiler Camii, Diyarbakır'ın Silvan İlçesinin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Eyyûbiler Camii olarak tanınan cami yıkılmış, sadece minaresi günümüze gelebilmiştir.

Kabakkaya (Antak) Köyü Melik Adil Camii, Lice, Diyarbakır

Melek Adil Camii, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kabakkaya (Antak) Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami’nin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

Ulu Camii (Vakıf Ahmet Bey Camii), Lice, Diyarbakır

Ulu Camii, Diyarbakır'ın Lice İlçesinin merkezinde bulunmaktadır.
Camiyi Şeyh Hasene Ezraki soyundan gelen Ahmet Bey 1540-1541 yılında yaptırmıştır.

Ali Bey Camii, Çüngüş, Diyarbakır

Ali Bey Camii, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde BULUNMAKTADIR.
Ali Bey tarafından 1688’de yaptırılmıştır.
1757’de de Kapıkıran Mehmet Paşa camiye bir de minare eklemiştir.

Cami-i Kebir, Çüngüş, Diyarbakır

Cami-i Kebir, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunmaktadır.
Bazilika planlı bir kiliseden camiye dönüştürülmüştür.
XIII.yüzyılda Artukoğulları tarafından bazı ilaveler yapılmıştır.

Şah Ali Bey Camii, Çermik, Diyarbakır

Diyarbakır Çermik ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Şah Ali Bey Camisi, Ulu Cami’nin doğusuna bitişiktir. Şah Ali Bey tarafından 1517’de yapılmıştır.

Caminin son cemaat yeri, giriş kapısı ve pencerelerin dış yüzleri kesme taştan yapılmış, dikdörtgen planlıdır. Son cemaat yeri üç kubbelidir. Cami, mihrap duvarına paralel üç nefe ayrılmıştır. Mihrap önündeki bölüm kubbeyle diğerleri tonozla örtülüdür. Bu kubbe sekizgen kasnaklı olup, dıştan piramidal külahlıdır.

Hacı Büzürk Mescidi, Sur, Diyarbakır

Hacı Büzürk Mescidi, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi Cevat Paşa Mahallesi’nde, Gazi Caddesi’nin başlangıcındaki sokak içerisinde bulunmaktadır.
Bu mescidin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Taceddin Mescidi, Sur, Diyarbakır

Taceddin Mescidi, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi Taceddin Mahallesi’nde Melik Ahmed Paşa Hamamı yakınlarında yer almaktadır.

İbrahim Bey Mescidi, Sur, Diyarbakır

İbrahim Bey Mescidi, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesinde, İbrahim Bey Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Mescid, Akkoyunlu Kasım Padişah’ın yeğeni İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır.
XV.yüzyılın sonu ile XVI.yüzyılın başında yaptırıldığı sanılmaktadır.

Ulu Cami, Çermik, Diyarbakır

Diyarbakır Çermik ilçesi, Kale Mahallesi’ndeki, Ulu Cami’nin mihrabının karşısına gelen orta kemerinin üzerinde üzerinde 38.00x25.00 ölçüsündeki iki satırlık kûfi yazılı kitabesine göre 1148 yılında yapılmıştır.
Kitabede Fahrettin Kara Arslan’ın da ismi olduğundan caminin Hasankeyf Artuklularından Fahrettin Kara Arslan (1108-1148) zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Molla Bahaeddin (Kozlu), Mescidi, Sur, Diyarbakır

Molla Bahaeddin (Kozlu), Mescidi, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesinde, Kozlu Mahallesi, İzzet Paşa Caddesi’nde yer almaktadır.
Mescidin de ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Ulu Camii, Eğil, Diyarbakır

Ulu Camii, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Cami’nin kitabesi günümüze gelememiştir.
Bu bakımdan kimin tarafından ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir.

Kavas-ı Sağır Mescidi, Sur, Diyarbakır

Kavas-ı Sağır Mescidi, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesinde, Şeyh Matar Camii yanında, sokak arasında bulunmaktadır.
Mescidin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

18 Temmuz 2010 Pazar

Kurt İsmail Paşa Mescidi, Yenişehir, Diyarbakır

Kurt İsmail Paşa Mescidi, Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir İlçesinde, Diyarbakır surları dışında, Harput yolu üzerinde, Seyrantepe semtinde bulunmaktadır.
Camiyi Kurt İsmail Paşa, kardeşi Meded Bey adına 1869-1875 yılında yaptırmıştır.
Caminin mimarı bilinmemektedir.

Arap Şeyh Camii, Sur, Diyarbakır

Arap Şeyh Camii, Diyarbakır’ın Merkez Sur İlçesi'nde, Diyarbakır'ın doğusunda Yeni Kapı yakınında yer almaktadır.
Cami, Diyarbakır’da valilik yapmış olan Kara Mustafa Paşa tarafından 1644’te yaptırılmıştır.
Mimarı belli değildir.

Nasuh Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

Nasuh Paşa Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde, İçkale’nin dışında, Fatih Paşa Camisi’ne giden yol üzerinde bulunmaktadır.
Diyarbakır’da Nasuh Paşa’nın valilik yaptığı 1606-1611 yıllarında yapılmıştır.

Defterdar (Rağıbiye) Camii, Sur, Diyarbakır

Defterdar Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi, Defterdar Mahallesi’nde yer almaktadır.
Defterdar Ahmet Paşa tarafından 1594 yılında yaptırılmıştır.
Mimarı bilinmemektedir.

Behram Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

Behram Paşa Camii, Sur, Diyarbakır
Behram Paşa Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesinde, Diyarbakır’ın güneyinde Mardin Kapısı yakınında yer almaktadır.
Caminin kitabesinden öğrenildiğe göre Diyarbakır’ın valilerinden Behram Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılmıştır.

Melek Ahmet Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

Melek Ahmet Paşa Camii, Diyarbakır’ın Merkez Sur İlçesinde, Urfa Kapısı yanında yer almaktadır.
Camiyi, aslen Diyarbakırlı olan Melek Ahmet Paşa 1587-1591 yılında yaptırmıştır.

İskender Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

İskender Paşa Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesinde, İskender Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Diyarbakır’da 14 yıl valilik yapan İskender Paşa tarafından 1551 yılında yaptırılmıştır.

Hadım Ali Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

Hadım Ali Paşa Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde Mardin kapısı ile Urfa Kapısı arasında, Ali Paşa Mahallesi’nde surlara yakın bir yerde bulunmaktadır.
Camiyi Diyarbakır valilerinden Hadım Ali Paşa 1534-1537 yıllarında yaptırmıştır.

Hüsrev Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

Hüsrev Paşa Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesinde, Mardin Kapısı yakınında yer almaktadır.
Camiyi Diyarbakır’ın Osmanlı yönetimindeki ikinci valisi olan Hüsrev Paşa 1521-1528 yıllarında medrese olarak yaptırmış, daha sonra dershane kısmındaki mescid cami olarak kullanılmaya başlamıştır.

Şeyh Yusuf Camii, Sur, Diyarbakır

Şeyh Yusuf Camii, Diyarbakır Merkez Sur İlçesi Alican Mahallesi’nde Dabbakhane civarında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Lala Bey (Lala Kasım) Camii, Sur, Diyarbakır

Lala Bey (Lala Kasım) Camii, Diyarbakır’ın Merkez Sur İlçesinde, Lala Bey Mahallesi’nde, Lala Bey ile Dörtler Sokağı’nın kesiştiği yerdedir.
Halkın kısaca Lale Bey ismini yakıştırdığı bu caminin kitabesi bulunmamaktadır.

Hoca Ahmet (Ayni Minare) Camii, Sur, Diyarbakır

Hoca Ahmet (Ayni Minare) Camii, Diyarbakır İlçesinde, Diyarbakır’ın güneyinde Mardin Kapısı yakınında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.

Ulu Camii, Sur, Diyarbakır

 Ulu Camii, Sur, Diyarbakır
Ulu Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde, Ulu Cami Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami Anadolu’nun en eski camilerinden birisidir.
Müslüman Arap orduları 639 tarihinde Diyarbakır’ı fethettikleri zaman buradaki büyük bir kiliseyi cami olarak kullanmıştır.

Safa (Parlı) Camii, Sur, Diyarbakır

Safa Parlı Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde Melek Ahmet Caddesi’nin kuzeyinde bulunmaktadır.
Cami, Safa veya Parlı Cami isimleri ile tanınmaktadır.

Nebi (Peygamber) Camii, Sur, Diyarbakır

Nebi (Peygamber) Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi İnönü Mahallesi’nde, Gazi Caddesi ile İnönü Caddesi'nin birleştiği kavşağın kuzeybatısında bulunmaktadır.
Cami, Akkoyunlular döneminde XV.yüzyılda yapılmış, XVI.yüzyılda da değişik ekler buraya eklenmiştir.

Ömer Şeddad (Hz.Ömer) Camii, Sur, Diyarbakır

Ömer Şeddad (Hz.Ömer) Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde yer almaktadır.
Mardin Kapısı’nın iki girişi kapatılarak cami haline getirilmiştir.
Halk arasında Hz.Ömer Camii olarak tanınan bu caminin kitabesinde, Mescid-i Şeddad ismine rastlanmış oluşundan ötürü de camiye Ömer Şeddad ismi verilmiştir.

Yazır Köyü Camii, Acıpayam, Denizli

 Yazır Köyü Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Yazır Köyü Camii, Denizli'nin Acıpayam İlçesine l5 km. uzaklıktaki Yazır Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Yazıroğullarından Ömer Ağa tarafından l802’de yaptırılmıştır.

Yeni Cami, Merkezefendi, Denizli

 Yeni Cami, Merkezefendi, Denizli
Yeni Cami, Denizli'nin merkez ilçelerinden olan Merkezefendi'de, Hürriyet Meydanı’nda bulunmaktadır.
Cami, dikdörtgen planlı olup üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.
XX. yüzyılın sonlarında yapılmıştır.

Ergülü Baba Camii, Sungurlu, Çorum

Ergülü Baba Camii, Sungurlu, Çorum
Ergülü Baba Camii, Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Yörüklü Köyünde bulunmaktadır.
Cami, 1530 yılında Ergülü Baba tarafından yaptırılmıştır.

Kare planlı caminin üzeri duvarlar üzerine oturan sekiz köşeli kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.
Önünde son cemaat yeri bulunmaktadır.

Ulu (Sunguroğlu) Cami, Sungurlu, Çorum

Ulu Cami, Sungurlu, Çorum
Ulu Cami, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Mehmet Sungur Bey 1762 yılında yaptırmıştır.

Geniş bir avlu ortasındaki caminin duvar örgüsünde kaba yontma taş kullanılmıştır.

Hilmi Efendi Camii, Sungurlu, Çorum

Hilmi Efendi Camii, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Hilmi Efendi tarafından 1960 yılında yaptırmıştır.

Sinan Paşa Külliyesi, Kargı, Çorum

Sinan Paşa Külliyesi, Çorum'un Kargı İlçesinde yer almaktadır.
Külliyenin kitabesinden öğrenildiğine göre; Sultan II.Bâyezîd devrinde Sinan Paşa 1506-l507 tarihinde yaptırmıştır.
Yapı topluluğu cami, medrese, sıbyan mektebi, hamam ve handan meydana gelmiştir.

Cami Osmanlı mimarisindeki merkezi planlı camiler gurubundandır.

Mihri Hatun Camii, Karakese Köyü, Kargı, Çorum

Mihri Hatun Camii, Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Karakese Köyü'nde bulunmaktadır.
Camiyi, Sultan IV.Murad burada hastalanarak ölen eşi Mihri Hatun adına yaptırmıştır.
Cami 1943 depreminde yıkılmış ve daha sonra yeniden yapılmıştır.

Büyük Cami, Osmancık, Çorum

Büyük Cami, Çorum'un Osmancık İlçesinde bulunmaktadır.
Osmancık Beyleroğlu Devleti Emiri Beyler Çelebi 1213 yılında yaptırmıştır.
Cami, Selçuklu mimari üslubunu yansıtan bir eserdir.

İmaret Camii, Osmancık, Çorum

İmaret Camii, Osmancık, Çorum
İmaret Camii, Çorum'un Osmanlık İlçesi Güney Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Sultan II.Bâyezîd’in Başveziri Koca Mehmet Paşa 1430-1431’de yaptırmıştır.

Aşıkpaşazade Tarihinde Mehmet Paşa’nın Osmancık’da bir imaret yaptırdığını belirtmiştir.
Caminin giriş kapısı üzerindeki iki satırlı sülüs yazılı kitabesinden Koca Mehmet Paşa’nın bu camiyi imaret olarak yaptırdığı yazılıdır.

Akşemseddin Mescidi ve Medresesi, Osmancık, Çorum

Akşemseddin Mescidi, Çorum'un Osmancık İlçesinde yer almaktadır.
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri, 15.asırda mescid ve medreseyi bir arada yaptırmıştır.
Medreseden günümüze yalnızca dershane bölümü ulaşabilmiştir.

Evlik Köyü Camii, İskilip, Çorum

Evlik Köyü Camii, Çorum'un İskilip İlçesine bağlı Evlik Köyü’nde bulunmaktadır.
Bu camiyi Akşemseddin’in oğlu yaptırmıştır.
Caminin 15.asırda yapıldığı tahmin edilmektedir.

17 Temmuz 2010 Cumartesi

Hanönü Camii, İskilip, Çorum

İskilip Hanönü Camisi’nin kitabesi günümüze ulaşamadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 
Ayrıca vakıf kayıtlarında da cami ile ilgili bir kayda rastlanamamıştır.

Cami kare planlı kesme taş ve tuğladan yapılmıştır.
Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.

Kadıasker (Yeni) Cami, İskilip, Çorum

Kadıasker (Yeni) Cami, Çorum'un İskilip İlçesinde Yeni Cami Caddesi ile Alibey Sokağın kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Camiyi 18.asırda Kazasker Cafer Efendi yaptırmıştır.
Cami, kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür.

Tabakhane Camii, İskilip, Çorum

İskilip’te Tabakhane Camisi’ni XV.yüzyılda Şeyh Habib yaptırmıştır. Caminin ilk yapımı sonraki dönemlerde yapılan onarımlarla özgün biçimini kaybetmiştir. 

Kareye yakın dikdörtgen planlı caminin üzeri ahşap bir kubbe ile örtülüdür.

Ulu (Büyük) Cami, İskilip, Çorum

Çorum İskilip’te bulunan Ulu Camiyi 1839 yılında Mimar Çöcükçüolu Hasan Usta yaptırmıştır.
Caminin yapımında Çorum Ulu Camisi örnek alınarak, Osmanlı mimarisindeki ulu cami plan tiplerine uygun olarak yaptırılmıştır. 

Kulaksız Camii, Çorum

Yavruturna Mahallesi Kulaksız sokağ'ındaki bu cami, M.1830/H.1230 yılında yapılmıştır.
İlk tadilatı M.1863 /H. 1280) yılında yapılan bu caminin kitabesi yoktur.
Cami, 19.asrın ortalarında tamir edilmiş ve özelliğini kaybetmiştir.

Kubbeli Camii, Çorum

Kubbeli Camii, Çorum merkezinde, Çarşı içinde bulunmaktadır.
1883 tarihinde tamir edildiğini gösteren bir tamirat kitabesi vardır.
Depremden minaresi zarar gördüğü için yeniden yapılmıştır.

Han Cami, Çorum

Han Camii, Çorum'un Tepecik Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, l580 yılında yaptırılmıştır. 
Moloz taştan yapılan cami kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür.

Hamid Muzaffer Paşa Camii, Çorum

Hamid Muzaffer Paşa Camii, Çorum'da Çarşı içinde Çöplük denen mevkide bulunmaktadır.
1561 (H. 969) yılında Hüseyin Oğlu Rüstem Bey tarafından yapılmıştır.
Kitabesi vardır.
Bu caminin minberi Bey Camiinden gelmiştir, çok üstün bir sanat eseridir.
Minbere Muzaffer Paşa minberi denir.

Yeşilyurt Köyü Cami, Ayvacık, Çanakale

Yeşilyurt Köyü Cami, Çanakale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt Köyü'nde yer almaktadır.
Kiliseden camiye çevrilmiştir.
Kilisenin ne zaman yapıldığı konusunda kafi derecede bir malumata rastlanmamıştır.

Adatepe Camii, Ayvacık, Çanakkale

Adatepe Camii, Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Adatepe Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Bununla beraber Zağanos Paşa’nın eşi tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.

Gazi Süleyman Paşa Camii, Gelibolu, Çanakkale

 Gazi Süleyman Paşa Camii, Gelibolu, Çanakkale
Gazi Süleyman Paşa Camii, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesine bağlı Bolayır köyünde yer almaktadır.
Orhan Gazi devrinde, Rumeli fatihi Gazi Süleyman Paşa tarafından 1385’de yaptırılmıştır.
Cami 1676 ve 1889 yıllarında tamirat görmüştür.

Asilhan Bey (Aslan Bey) Külliyesi, Ezine, Çanakkale

Asilhan Bey (Aslan Bey) Külliyesi, Çanakkale'nin Ezine İlçesinde, Ezine’nin 12 km. kuzeybatısında Kemalli Köyü’nde bulunmaktadır.
Külliye, Sultan I.Murad devrinde XIV.asırda cami, türbe ve hamam olarak yaptırılmıştır.

Ulu Cami (Hüdavendigâr Camii), Gelibolu, Çanakkale

Ulu Cami (Hüdavendigâr Camii), Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde yer almaktadır.
Sultan I.Murad devrinde yapılan bu cami Osmanlı mimarisindeki Ulu Cami plan tiplerinden bir örnektir.
Caminin giriş kapısı üzerindeki iki kitabe de tadilat kitabesidir.

Yazıcıoğlu Camii, Gelibolu, Çanakkale

Yazıcıoğlu Camii, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi’nde yer almakttadır.
Sultan II.Murad devrinde yapılan bir camidir.
Ancak, giriş kapısı üzerindeki kitabede Sultan Abdülmecid tarafından yeniden yaptırıldığı yazılıdır.

Sofça Halil Mescidi, Gelibolu, Çanakkale

Sofça Halil Mescidi, Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde bulunmaktadır.
Sultan II.Murad devrinde Sofça Halil isimli bir şahıs tarafından yaptırılmıştır.
Ancak geçirdiği muhtelihh tadilatlar neticesinde orijinal durumundan tamamen uzaklaşmıştır.

16 Temmuz 2010 Cuma

Hüdavendigâr Camii, Lapseki, Çanakkale

Hüdavendigâr Camii, Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Umurbey Belde’sinde yer almaktadır.
Cami Sultan I.Murad devrinde yapılmıştır.
Ancak son yıllarda yapılan tadilatlarla bütün hususiyetini kaybetmiştir.

Yakup Bey Külliyesi, Lapseki, Çanakkale

Yakup Bey Külliyesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak bucağında bulunmakttadır.
Külliye, XV.yüzyılda Abdullah Bin Hacı Yakup Bey tarafından, cami, medrese, sıbyan mektebi ve han ile beraber yaptırılmıştır.

Sefer Şah Camii, Ezine, Çanakkale

Sefer Şah Camii, Çanakkale'nin Ezine İlçesinde bulunmaktadır.
Cami, XIV.asırda Yıldırım Bâyezîd devrinde yapılmıştır.
Moloz taş ve tuğladan yapılan camide yer yer antik yapılardan toplanan taşlar kullanılmıştır.

Abdurrahman Camii, Ezine, Çanakkakle

Abdurrahman Camii, Çanakkakle'nin Ezine İlçesinde yer almaktadır.
Orhan Gazi devrinde yapılan bu caminin kitabesi günümüze gelememiştir.
Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olup, moloz taştan, oldukça kalın duvarların taşıdığı bir çatı ile örtülüdür.

Alaybey Camii, Bozcaada, Çanakkale

Alaybey Camii, Bozcaada, Çanakkale
Alaybey Camii, Çanakkale'nin Bozcaada İlçesinde Bozcaada meydanında, parkın karşısında yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze ulaşamadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.

Köprülü Mehmet Paşa (Yalı) Camii, Bozcaada, Çanakkale

Köprülü Mehmet Paşa (Yalı) Camii, Bozcaada, Çanakkale
Köprülü Mehmet Paşa (Yalı) Camii, Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi Yalı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi Köprülü Mehmet Paşa 1657 tarihinde yaptırmıştır.