30 Mayıs 2024 Perşembe

Beyhekim Camii'nin Kemer Bordürleri, Selçuklu, Konya

Köşe sütuncelerinden sonra ince bir bordür üzerinde palmet ve rumîlere yer verilmiştir.
Daha sonra geniş kitabe kuşağı gelmektedir.
Burada Ayete’l Kürsî yer alır.
Lacivert ince bir bordürden sonra en kenarda rumî-palmetli ince bir bordürle mihrap son bulmaktadır.
Kavsaranın üzerindeki köşelik panosu üzerinde bir yazı bulunmaktadır:

28 Mayıs 2024 Salı

Büyük (Merkez) Camii, Haymana, Ankara

Büyük (Merkez) Camii, Haymana, Ankara
Büyük (Merkez) Camii, Ankara'nın Haymana İlçesi'nde, ilçe merkezinin batısında eğimli bir arazide bulunmaktadır.
Cami, mihrabında yer alan tarihe göre 1890 yılına tarihlendirilmektedir.
Kuzey kısmı avluya bakmakta olup güneyinde kot farkından dolayı altında dükkânlar bulunmaktadır. 
Dikdörtgene yakın planda, kâgir ve çatılı bir eserdir.

25 Mayıs 2024 Cumartesi

Hasbey Mescidi (Darû’l-Huffâz), Meram, Konya

Hasbey Mescidi (Darû’l-Huffâz), Meram, Konya
Hasbey Mescidi (Darû’l-Huffâz), Konya'nın Merkez Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi Tavus Baba Sokağı üzerinde Hatipoğlu Tavus Baba Camii'nin ittisalinde (bitişiğinde) bulunmaktadır.
Mescid, günümüzde kadınlar için ayrılmıştır. 

Hoca Hasan Camii'nin Fotoğrafları - 2, Meram, Konya

Hoca Hasan Camii, Meram, Konya

23 Mayıs 2024 Perşembe

Gökçeören Köyü Camii, Kalecik, Ankara

Gökçeören Köyü Camii, Kalecik, Ankara
Gökçeören Köyü Camii, Ankara'nın Kalecik İlçesi'ne bağlı Gökçeören Köyü'nde yer almaktadır.
Cami, 19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiştir. 
Beden duvarları kesme taş örgülü caminin üzeri kiremit kaplı çatı ile örtülüdür. 
Ahşap tavanlıdır.

22 Mayıs 2024 Çarşamba

Kamani Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan

Kamani Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan
Kamani Camii, Hindistan'ın Gucerât Eyaleti'ne bağlı Champaner-Pavagadh şehrinde Pavagadh'ın kuzey yönünde, Sivarajpur'a doğru giden tren istasyonunun yakınında yer almaktadır.
Sütunlar ve harimdeki kemerlerden müteşekkil mimari hususiyetlere sahip olduğu için böyle isimlendirilmiştir.
Cami hariminin sırlı çinilerle sabitlenmiş mermer çatılı bir kubbesi vardır.

20 Mayıs 2024 Pazartesi

Gökhüyük Köyü Yeni Cami, Seydişehir, Konya

Gökhüyük Köyü Yeni Cami, Seydişehir, Konya
Gökhüyük Köyü Yeni Cami, Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Gökhüyük Köyü'nde, Seydişehir-Bozkır Yolu üzerinde yer almaktadır.
15.09.2001 tarihinde ibadete açılmıştır.
Cami, Mustafa ve Sıddıka Vardar tarafından yaptırılmıştır.

Beyhekim Camii'nin Mihrabı Almanya’ya Kaçırıldı, Selçuklu, Konya

Caminin Çalınan Mihrabı
Türkiye’deki birçok tarihi eserin dünyanın birçok yerine kaçırıldığını biliyoruz.
Bunlardan birisi de Beyhekim Camii’nin, muhteşem çinilerle işli mihrabıdır.
Bu güzel ve eşsiz mihrabı bundan yüz on sene evvel Almanya’ya kaçırdıkları biliniyor.
Kaçakçılar, 1907 senesinde, çinilerden yapılmış mihrabın çinilerinin tümünü yerinden sökerek Almanya’ya kaçırmışlar.
Eser, şu anda yine Anadolu kökenli eserlerle dolu Bergama (Pergamon) Müzesinde bulunuyor.

17 Mayıs 2024 Cuma

Aybars Ak Camii, Büyükçekmece, İstanbul

Aybars Ak Camii, Büyükçekmece, İstanbul
Aybars Ak Camii, İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'nde Büyükçekmece Mezarlığı'nın içinde bulunmaktadır.
Mezarlıklar Müdürlüğü'nün de bulunduğu bu noktada ayrıca gasilhane ve morg da yer almaktadır.

16 Mayıs 2024 Perşembe

Agios Epifanios (Esendağ) Camii, Lefkoşa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

 

Agios Epifanios (Esendağ) Camii, Lefkoşa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Agios Epifanios (Esendağ) Camii, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Agios Epifanios (Esendağ) Köyünde bulunmaktadır.
Günümüzde cami yanındaki müslüman mezarlığı tamamen yıkılmış durumdadır.

12 Mayıs 2024 Pazar

Bawaman Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan

Bawaman Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan
Camii, Hindistan'ın Gucerât Eyaleti'ne bağlı Champaner-Pavagadh şehrinde, kale kapısının batı tarafında bulunmaktadır.
Cami, adını bir aziz olarak saygı gören Sadan Şah'ın bir halefi olan Bawaman'dan almıştır.

10 Mayıs 2024 Cuma

Çakırağa Camii'nin Mimari Üslûbu, Fatih, İstanbul

 Çakırağa Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Fatih Edirnekapı Çakırağa caddesinde kale duvarı yanındadır. 
Yakınında Tekfur sarayı bulunmaktadır. 
Banisi Fatih Sultan Mehmed’in sekban başlarından Çakırağa’dır. 

Kömürcüler Camii'nin Fotoğrafları, Meram, Konya

Kömürcüler Camii, Meram, Konya

9 Mayıs 2024 Perşembe

Yukarı Kolibe Köyü Camii, Bosna Hersek

Yukarı Kolibe Köyü Camii, Bosna Hersek
(Džamija Gornje Kolibe)

Yukarı Kolibe Köyü Camii, Bosna Hersek

Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü

Caminin Mihrab ve Minber

Yukarı Kolibe Köyü Camii, Bosna Hersek2 Mayıs 2024 Perşembe

Sahar Ki Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan

Sahar Ki Camii, Champaner-Pavagadh, Gucerât Eyaleti, Hindistan
Sahar Ki Camii, Hindistan'ın Gucerât Eyaleti'ne bağlı Champaner-Pavagadh şehrinde yer almaktadır.
Saraya yakın olan bu çok büyük ve heybetli cami, sadece sultanların padişahların kullanımı içindi. 
Caminin beş mihrabı vardır. 
Platform üzerinde dikdörtgen planlı bir abdesthane görülmektedir.

1 Mayıs 2024 Çarşamba

Cihanoğlu Camii, Efeler, Aydın

Cihanoğlu Camii, Efeler, Aydın
Cihanoğlu Camii, Aydın'ın Merkez Efeler İlçesi'nde, doğu-batı yönlerinde, eğimli bir alanda, yüksek bir platform üzerinde bulunmaktadır.
Alt kademede, batıda kemerli bir geçit, güneyde bir sebil vardır. 
Avlunun kuzey ve doğusunda medrese hücreleri mevcuttur. 
Cami, moloz taşla inşa edilmiştir. 
Yer yer tuğlalar da görülmektedir.