31 Ağustos 2022 Çarşamba

29 Ağustos 2022 Pazartesi

Melik Tâhir (Küçük Minare) Camii, Tarsus, Mersin

Melik Tâhir (Küçük Minare) Camii, Tarsus, Mersin
Melik Tâhir (Küçük Minare) Camii, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır.
Cami, 1873 yılında inşa edilmiştir.
Küçük Minare Camii ve Kuşlu Camii olarak da bilinmektedir.
Caminin avlusunda, Abdülkadir Geylânî Hazretleri'nin torunlarından Abdülmecîd Geylânî'nin, Tarsusta 18 sene Kadılık yapan Kasım bin Selâm'ın ve Tolunoğulları Devleti hükümdarı Ahmet b. Tolun'un Kabri bulunmaktadır.

28 Ağustos 2022 Pazar

Taraşçı Kasabası Bayır Camii, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Bayır Camii, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Bayır Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Bayır Mahallesi'nde yer almaktadır.
1973 yılında inşa edilmiştir.

25 Ağustos 2022 Perşembe

Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya
Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seyyid Hârun-î Velî Hamamı’nın kuzeybatısındadır.
Türbe, l903 yılında ölen Müderris ve Nakşibendi tarikatı şeyhi Hacı Abdullah Efendi için Sultan İkinci Abdülhamid Han emriyle yaptırılmıştır.

İmaret Camii'nin Fotoğrafları - 3, Karaman

İmaret Camii, Karaman

22 Ağustos 2022 Pazartesi

Cihangir Camii, Selçuklu, Konya

Cihangir Camii, Selçuklu, Konya
Cihangir Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'nde Hocacihan 100.yıl Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan Semt Pazarı'nın yanında bulunmaktadır.
2017 yılında inşa edilmiştir.

16 Ağustos 2022 Salı

Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi, Seyhan, Adana

Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi, Seyhan, Adana

Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'nde, Ulu Camii'nin bitişiğinde yer almaktadır.
Türbe Ramazanoğlu ailesinden 3 kişiye ait sanduka mevcuttur.

12 Ağustos 2022 Cuma

Kızılağaç Köyü Camii, Manavgat, Antalya

Kızılağaç Köyü Camii, Manavgat, Antalya
Kızılağaç Köyü Camii, Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Kızıağaç Köyü'nde bulunmaktadır.
Camii, 1970 yılında inşa edilmiştir.
Camiye, 22.06.1991 tarihinde ise tek şerefeli bir minare eklenmiştir.

Taraşçı Kasabası Gök Seyyid Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası'ndaki Gök Seyyid Efendi Türbesi, Minarenin sağındaki yeşil boyalı yerde bulunmaktadır.

Taraşçı Kasabası Gök Seyyid Efendi Türbesi, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Köfünler Mahallesinde Köfünler Camii'nin alt katında minarenin sağında bulunmaktadır.
Gök Seyyid Efendi, Seydişehir'de bulunan Seyyid Harun Velî Hazretlerinin akrabalarındandır.
Gök Seyyid Efendi'nin vefat tarihi bilinmemektedir.

10 Ağustos 2022 Çarşamba

Alaaddin Camii’nin Avlusundaki Türbeler, Selçuklu, Konya

Alaaddin Camii’nin Avlusundaki Türbeler
Alaaddin Camii’nin avlusunda iki Selçuklu Türbesi bulunmaktadır.
Bu türbelerin dış cepheleri caminin ibadet mekânının genişletilmesi sırasında kısmen cami içerisinde kalmıştır.
Bu türbelerden birinin inşasına başlanmış, sonra da bilinmeyen bir sebeple yarıda bırakılmıştır.

Çavuş Kasabası Merkez Camii, Hüyük, Konya

Çavuş Kasabası Merkez Camii, Hüyük, Konya

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi'nin Hususiyetleri, Meram, Konya

 Karatay Mescidi (Emir Kemalettin Rumtaş Mescidi), Karatay, Konya
Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde Şeker Fabrikası’nın yanında, Hoca Ahmet Fakîh Camii ve Türbesi’nin batısındadır. 
Mescid, XIII.yüzyılın ortalarında Emir Celaleddin Karatay’ın kardeşi Kemaleddin Turumtaş tarafından yaptırılmıştır. 
Kitabesi günümüze gelememiştir. 
Vakıf kayıtlarından da yeterli bilgi edinilememiştir.

Karaören Köyü Camii, Tomarza, Kayseri

Karaören Köyü Camii, Tomarza, Kayseri
Karaören Köyü Camii, Kayseri'nin Tomarza İlçesi'ne bağlı Karaören Köyü'nde yer almaktadır.
1982 yılında yapılmıştır.

5 Ağustos 2022 Cuma

Taraşçı Kasabası Köfünler Camii, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Köfünler Camii, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Köfünler Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Taraşçı Kasabası'nda Köfünler Mahallesi'nde yer almaktadır. 
1970 yılında yapılmıştır.

2 Ağustos 2022 Salı

Andızlı Camii, Alanya, Antalya

Andızlı Camii, Alanya, Antalya
Andızlı Camii, Antalya'nın Alanya ilçesinin Tophane Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Adını hemen yanındaki andız ağacından almıştır.
Cami, Selçuklular devrinden kalmıştır.

Cami-i Kebîr, Develi, Kayseri

Cami-i Kebîr, Develi, Kayseri

Cami-i Kebîr, Kayseri'nin Develi İlçesi, İzmirli Mahallesi Taş Merdiven Sokak'ta bulunmaktadır.
Kapısı üzerinde H.1143/M.1730 yılında Bây Ali tarafından inşâ edildiği belirtilmektedir.
Cami, H.1183/M.1769, H.1260/M.1844 ve H.1318/M.1900 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.

1 Ağustos 2022 Pazartesi

Meydanlı Köyü Camii, Kadınhanı, Konya

Meydanlı Köyü Camii, Kadınhanı, Konya
H.1317/M.1901 tarihinde köy halkının yardımlarıyla Dede İsa ve Hacı Yusuf tarafından yaptırılmıştır.
Muhtelih zamanlarda tadilatlar görmüştür.
Bugünkü Cami, 1966 yılında yeniden yaptırılmıştır.

DSİ Camii, Selçuklu, Konya

 DSİ Camii, Selçuklu, Konya

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi'nin Vakfiyesi, Konya

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi, Meram, Konya
M. Ferit Uğur - M. Mesut Koman’ın "Selçuklu Büyüklerinde Celaleddin Karatay ve Kardeşlerinin Hayatı ve Eserleri" adlı eserde bildirdiklerine göre gelirinin dörtte biri, Mescidin imarına, sonra hasır, kilim, seccade, zeytin, regaib, şaban, ve kadir gibi üç mübarek gecede yanacak mumlu fitilin yanmasına sarf edilecek, daha sonra Mescidin imam ve müezzinine, zaviyenin şeyhine ve gelip gidenlerin, mütevellinin içtihadına ve lüzum görmesine nazaran sarf edilmek üzere bazı evler fırınlar yerler ile Konya dışında Nureddin el- Kabz, kamer mülkleri, Hacı Köyü ile çevrili yerdeki arazi ile Sızma’ya bağlı Meramya Ferauz, Bulumya Dağları ve Kenarkaya, Yarık Obruk Dağı, vadi ve yol ile çevrili köylerin bütün geliri vakfedilmiştir.

Taraşçı Kasabası Merkez Camii'nin Fotoğrafları - 1, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Merkez Camii, Seydişehir, Konya