30 Eylül 2020 Çarşamba

İsmail Bey Külliyesi'ndeki Sıbyân Mektebi, Kastamonu

İsmail Bey Camii'nin Giriş Kapısı, Kastamonu
Candaroğlu İsmail Bey’in türbesinin kuzeybatısında bulunan sıbyan mektebi 14.50x14.50 m. ölçüsünde ayrı bir avlu içerisinde yapılmıştır.
Avlu kapısı üzerinde 1514 tarihli bir kitabe bulunmaktadır.

29 Eylül 2020 Salı

Hüseyin İsa Bey (Büyük) Camii, Bornova, İzmir

Hüseyin İsa Bey (Büyük) Camii, Bornova, İzmir
Hüseyin İsa Bey (Büyük) Camii, İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Eserin üslubu Anadolu’daki erken devir eserlerlerine benzemektedir.

27 Eylül 2020 Pazar

"100 kişilik turist grubu arasında ezan okudum"

Ayasofya Camii
Özellikle ezan okunurken turistlerden yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Soy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 "Bir gün ezan okuyordum, karşıma yaklaşık 100 kişilik Çinli ya da Japon turist grubu geldi, ezanı dinlemeye başladılar.

Hacı Neriman Beşer Camii, Bornova, İzmir

Hacı Neriman Beşer Camii, Bornova, İzmir

26 Eylül 2020 Cumartesi

Ezan okurken heyecandan mikrofonu düşürdüm...

Ayasofya Camii
Çok güzel ezan okuyan meslektaşlarımız ara sıra gelir buraya.
Bacaklarının titrediklerini görürüm.
Ben yaşamıştım bunu, 'Acaba onlarda da oluyor mu' diye bakarım.
İnsan heyecandan titrer.

İsmail Bey Külliyesi'ndeki Medrese, Kastamonu

İsmail Bey Camii, Kastamonu
Caminin kuzeyinde bulunan Medrese kesme taş ve moloz taştan yapılmış, tek katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı bir plan tipi göstermektedir.
Medresenin kapısı üzerinde üç satırlı Arapça kitabesinden, Ebced hesabına göre 1457 tarihi çıkarılmaktadır.

25 Eylül 2020 Cuma

Ayasofya Camii'ndeki Hünkâr Kasrı

Hünkâr Kasrı
Ayasofya Camii’nin Sultan Abdülmecid devrinde yapılan restorasyonu esnasında (1847-1849) İsviçreli mimar Gaspare Fossati, caminin Bâb-ı Hümâyun tarafındaki köşesine yeni bir Kasr-ı Hümâyun inşa etmiştir.

Terzi Baba Camii ve Külliyesi'nin Fotoğrafları, Erzincan

Terzi Baba Camii ve Külliyesi, Erzincan

24 Eylül 2020 Perşembe

Ayasofya Camii'nin İçinin Fotoğrafları, Fatih, İstanbul

Orta Kubbedeki Büyük Avize

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Dergâh, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Külliyenin avlusunda, kuzeybatı köşesinde yer alan dergah, kubbeli bir tevhidhane ve on iki derviş hücresinden meydana gelmiştir.
Derviş hücreleri 6.25x16.90 m. ölçüsündeki küçük bir avlunun etrafında sıralanmıştır.

23 Eylül 2020 Çarşamba

Ayasofya Camii'ndeki Mütevelliler Dâiresi

Ayasofya Camii'ndeki Mütevelli Heyeti Dâiresi
Ayasofya İmarethanesi, Sultan I.Mahmud tarafından Ayasofya Camii’nde girişilen büyük tamir ve ilave binalar yapımı esnasında inşa edilmiştir. 
Kitâbelerinden öğrenildiğine göre bina 1155’te (1742-43) tamamlanmıştır.

Ravza Camii'nin Fotoğrafları, Beyşehir, Konya

Ravza Camii, Beyşehir, Konya

22 Eylül 2020 Salı

Ayasofya Camii’ndeki Maksureler

Ayasofya Camii’ndeki Sultan I.Mahmut Kütüphanesi
Ayasofya Camii, Osmanlı Devri’nde sadece dini bir eser olarak değil, aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da kullanılmıştır.
Namaz saatleri dışında, devrin mühim din ve ilim adamları tarafından, burada halka dini ve ilmi mevzularda bilgiler verilmiştir.

Ayyıldız Camii, Sivas

Ayyıldız Camii, Sivas 
Ayyıldız Camii, Sivas Merkez’de Kılavuz Mahallesi’nde Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında yer almaktadır.
Caminin inşasına 2017'de başlanmıştır.
07.08.2020 Cuma günü ise Cuma Namazı ile beraber ibadete açılmıştır.

20 Eylül 2020 Pazar

yunanistan'ın Gözü Hep Ayasofya'daydı

 500 Yunan Drahmisi Banknotu
ABD'de 1921 yılında; 468 sene Osmanlı'nın en gözde camii olan Ayasofya Camii, minareleri silinmiş, kubbesine haç takılmış bir şekilde 500 Yunan Drahmisi banknotuna basıldı.
Yunanlar, İngilizlerden İstanbul'u istiyordu.

İsmail Bey Camii'nin Tarihçesi, Kastamonu

İsmail Bey Camii, Kastamonu
Selçuklu nesihi ile yazılmış kitabesinden öğrenildiğine göre 1454 yılında İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami Erken Osmanlı mimarisinde görülen zaviyeli veya tabhaneli plan tipindedir.

19 Eylül 2020 Cumartesi

İstanbul’un Fethi ile Alakalı Hadîs-i Şerif'in Kaynağı

İstanbulun Fethi İle Alakalı Hadis-i Şerîf

İstanbul’un Fethini Müjdeleyen Hadis-i Şerîf

” لَتُـفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

Kasaba Köyü Çivisiz (Mahmut Bey) Camii'nin Türbesi, Kastamonu

Kasaba Köyü Çivisiz (Mahmut Bey) Camii, Kastamonu
Kayıtlarda son cemaat mahalline bitişik birtakım yapılarla, okul binasının olduğu, Candaroğlu Mahmut Bey’in annesi ile bazı akrabalarının mezarlarının da bitişik hazirede yer aldığına dair bilgiler mevcuttur.
Ancak bu son cemaat mahalli ve yanındaki mezarlık günümüze gelememiştir.

18 Eylül 2020 Cuma

İmparatoriçe Zoe Kimdir?

İmparatoriçe Zoe
Zoe, imparatorun 50 yaşında sosyetik kızıydı.
Evlendi kocasını imparator yaptı.
Sonra seyis sevgilisiyle onu aldattı, öldürdü ve bunu imparator yaptı.
O da öldü, üçüncüyle resmini Ayasofya'ya astı.

Çoban Mustafa Paşa Türbesi, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Külliyenin arkasında, mihrap yönünde ve ikinci avlunun ortasında bulunan Çoban Mustafa Paşa, türbesine öldükten sonra defnedilmiştir.

17 Eylül 2020 Perşembe

Ayasofya Fatih Medresesi, Fatih, İstanbul

Medrese'nin 1936'da Yıkıldıktan Sonraki Hali
Ayasofya Camii yanında bulunan ve 1936 yılında yıktırılan Fatih Medresesi, o devirdeki mimari ve malzeme kullanımı ile aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın yeni bir çağın kapılarını araladığı İstanbul’un fethinden sonra ilk Cuma namazını kıldığı Ayasofya Camii’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen ihya çalışmaları sona yaklaştı.

Ali Rıza Güven Camii, Bornova, İzmir

Ali Rıza Güven Camii, Bornova, İzmi

16 Eylül 2020 Çarşamba

11.Ayasofya Camii'nin Vaaz Kürsüsü

Müezzin Mahfilleri ve Vaaz Kürsüsü
Ayasofya Camii'nin Sultan III.Murad tarafından yaptırılan Mermer Vaaz Kürsüsü (ortada) ve cami çok büyük olduğu için yine Sultan III.Murad tarafından yaptırılan Müezzin Mahfillerinden biri önde diğeri ise arkada görünüyor.

Ulu Camii’nin Mimarî Üslûbu, Kars

Ulu Camii, Kars
Ulu Camii; kesme taştan, kare planlı olup, üzeri kasnak üzerine oturmuş merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.
Cami oldukça yüksek olup, kubbe eteklerindeki boşluklar dayanak kuleleri ile doldurulmuştur.

15 Eylül 2020 Salı

Ayasofya Camii'nin Açılmasına Dünya'dan Tepkiler

Dünya kiliseler Birliği:
Ayasofya kararı dinler arası diyaloğa zarar veriyor.
Dünya kiliseler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak Ayasofya kararından dolayı "acı ve dehşet" duyduklarını söyledi.

Edirne Selimiye Camii Hakkında Geniş Malumât

Selimiye Camii, Edirne 
Selimiye Camii, Edirne'nin merkezinde eski saray alanında Kavak Meydanı olarak adlandırılan yerde bulunmaktadır.

14 Eylül 2020 Pazartesi

AYASOFYA CAMİİ’NİN KISIMLARI

Ayasofya Camii'nin Planı
Ayasofya mimari yönden incelendiğinde orta nef denilen büyük bir orta mekân, kuzey ve güneyde yer alan iki yan nef, doğu ucunda yer alan Apsid (Apsis) ve batı kısmında kapıların yer aldığı iç ve dış nartekslerden meydana gelmiştir.

Atabey Gazi (Kırk Direkli) Camii'nin Fotoğrafları, Kastamonu

 Atabey Gazi (Kırk Direkli) Camii, Kastamonu

13 Eylül 2020 Pazar

Ayasofya Camii Arşivi

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması için ömrü boyunca mücadele eden Milli Görüş Lideri Merhum Necmeddin ERBAKAN...

Terzi Baba'nın Hayatı ve Tesirleri, Erzincan

Terzi Baba Camii ve Külliyesi, Erzincan
Mahmud Sadreddin'in Şevkistan adlı kaynak eserinde aslen Erzincanlı olduğu, ikâmet yerinin ise Câmi-i Kebîr ile Kurşunlu Cami arasında bir bölgede olduğu geçmektedir.
Terzilikte çırağı olan bir başka Terzi Baba ile karıştırıldığı için bazı kaynaklarca Erzurumlu olarak verilmektedir.

11 Eylül 2020 Cuma

Ulu Camii'nin Tarihçesi, Kars

Ulu Camii, Kars
Ulu Camii, Kars'ın Kaleiçi Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Şehirdeki en büyük Osmanlı Camii'dir.
Cami, gerçekte XI.yüzyıldan kalma bir bizans kilisesidir.
Osmanlı imparatorluğu padişahlarından Sultan III.Murat (1574-1595) devrinde 1579 tarihinde inşa edilmiştir.

AYASOFYA CAMİİ'NİN AVLUSUNDAKİ TÜRBELER

III.Mehmed Türbesi (1), II.Selim Türbesi (2), III.Murat Türbesi (3), 
Şehzadeler  Türbesi (4), Sultan I.Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi (5)
  1. Sultan II.Selim Türbesi
  2. Sultan III.Mehmed Türbesi

9 Eylül 2020 Çarşamba

Ayasofya Camii'ni Anlatan Karikatürler

Ayasofya Camii'nin Zincirlerinin Kırılarak 89 Yıllık Esaretten Kurtulduğunu Gösteren Karikatür (10 Temmuz 2020)

Kale Camii, Kars

Kale Camii, Kars
Kale Camii, Kars'ta İç Kale’nin yakınında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelememiştir. 
Eserin üslubundan XVII.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

8 Eylül 2020 Salı

Kisra kemerlerinde, örümcek perdedârlık yapıyor.

1865-1870 Erken Stereo Kartta Ayasofya Camii ve Ahşap Evler
İstanbul’a XV.asrın ilk yarısında gelen batılı seyyahlar, hem şehrin, hem de Ayasofya’nın bakımsız ve perişan bir hâlde olduğunu belirtirler.
Bunlardan İspanyol Ruy Gonzales de Clavijo, Ayasofya’nın harabelerle çevrili olduğunu, kilisenin birçok bölümünün kullanılamaz durumda bulunduğunu, kapılarından bazılarının yerlere düştüğünü yazar.

Çarşı Camii, Devrekâni, Kastamonu

Çarşı Camii, Devrekâni, Kastamonu

7 Eylül 2020 Pazartesi

5 Eylül 2020 Cumartesi

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'da...

Fatih Sultan Mehmedin Ayasofya'ya Girişi
Osmanlı Ordusu 29 Mayıs 1453 Salı sabahından itibaren, şehir surlarını aşarak İstanbul’a akmaya başladı ve kısa zamanda şehre hâkim oldu.
Fatih Sultan Mehmed, mukavemet kırıldıktan sonra, muhtemel bir suikast tehlikesine karşı tedbir olmak üzere, sancak beyleri ile emrindeki askerlerin sokak başlarını tutmalarının ardından, Topkapısı’ndan tören alayı ile şehre girerek, doğruca Ayasofya’ya gitti.

Ulu Camii'nin İçinden Çekilmiş Fotoğrafları, Adıyaman

Ulu Camii, Adıyaman