20 Eylül 2020 Pazar

İsmail Bey Camii'nin Tarihçesi, Kastamonu

İsmail Bey Camii, Kastamonu
Selçuklu nesihi ile yazılmış kitabesinden öğrenildiğine göre 1454 yılında İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami Erken Osmanlı mimarisinde görülen zaviyeli veya tabhaneli plan tipindedir.

Peş peşe aynı yükseklikte iki büyük kubbe ve öndeki kubbenin iki yanında ibadet mekanına birer küçük kapı ile açılan tonozlu mekanlardan meydana gelmiştir.
Mihrap önündeki kubbeli bölüm diğerine göre daha küçüktür.
Yan mekanlardan doğudaki, önündeki kubbeli mekanın genişliğine yakın ölçüdedir.
Batıdaki yan mekan ise güneye doğru biraz daha uzatılmış, birbirinden duvarla ayrılan iki bölümden meydana gelmiştir.
Caminin İçinden Bir Görünüm
Bunların da üzeri sivri kemerlerle örtülüdür.
İbadet mekanını örten kubbeler sekizgen tuğla kasnaklar üzerine oturtulmuştur.
Caminin önünde beş kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Bu kubbeler dört sütunla iki paye üzerine sivri kemerlerle oturtulmuştur.
Son cemaat mahallinden ibadet mekanına giriş kapısının köşeleri duvara dayalı sütunlarla hareketlendirilmiş, kapının alınlığına da üç satırlı Arapça bir kitabe yerleştirilmiştir.
Caminin Girişi
İbadet mekanındaki peş peşe iki kubbeli mekan arasında zemin kotu farkı bulunmaktadır.
Bu bölümler 9.35x9.35 m. ölçüsündedir.
Kubbeye geçişler de mukarnas dolgulu trompların yardımı iledir.
Mihrap oldukça sade ve alçıdan yapılmıştır.
Yine alçıdan yapılmış olan minberde de bezeme görülmemektedir.

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan kesme taş minarenin gövdesi altta sekizgen, üstte de onaltıgen olarak yükselmektedir.
Tek şerefeli minarenin petek kısmı silindirik olup, üzeri basık bir külahla örtülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder