17 Eylül 2020 Perşembe

Ayasofya Fatih Medresesi, Fatih, İstanbul

Medrese'nin 1936'da Yıkıldıktan Sonraki Hali
Ayasofya Camii yanında bulunan ve 1936 yılında yıktırılan Fatih Medresesi, o devirdeki mimari ve malzeme kullanımı ile aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın yeni bir çağın kapılarını araladığı İstanbul’un fethinden sonra ilk Cuma namazını kıldığı Ayasofya Camii’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen ihya çalışmaları sona yaklaştı.

Medresenin Bulunduğu Yer
Ayasofya Fatih Medresesi, İstanbul’un fethinin akabinde ilk Ulu Camii statüsü içeren Ayasofya’nın bitişiğinde şehrin ilk medrese binası olarak hayata geçirildi.

İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede, 15’inci yüzyılda İslam dünyasının önde gelen astronom ve matematikçilerinden Ali Kuşçu’nun da müderrislik yaptığı biliniyor.

Muhtelif afetler ve tadilatlar geçiren medrese 19’uncu yüzyılda Sultan Abdülaziz Devri'nde yıktırıldı ve yine aynı devirde Ayasofya Camii'nin batı cephesi hizasında yeniden yapıldı.

Öksüzler Yurdu olarak 1924 yılında değerlendirilmeye başlanan medrese, 1935 yılında Ayasofya Müze haline getirilince bütün müştemilatı ile beraber İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne devredildi.

Bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanılan bu medrese, 1936 yılında harap olması ve kullanıma müsait olmaması bahanesiyle yıkıldı.
Medresenin Yıkılmadan Evvelki Hali
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni ile Ayasofya Fatih Medresesinin bulunduğu alanda 2008 yılında kazı ve araştırmalar yapıldı.

Medresenin mevcut kalıntıları, tarihi vesika, fotoğraf ve çizimlere göre hazırlanan projelerine göre rekonstrüksiyonu (yeniden inşası) için kâfî derecede ilmî veri olduğundan 2009 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak Koruma Grubu-1 olarak tescil edildi.

2017 yılı Aralık ayında başlanan rekonstrüksiyon çalışmalarının ilk etabı ile Aralık 2019’da özgün detay ve malzeme kullanımı ile tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Fatih Medresesini 1936 yılındaki yıkımından önce mimari ve malzeme kullanımı ile birebir aynı olarak yeniden yaptı.
Medresenin Yeni Hali

Kaynak:https://www.tokihaber.com.tr/haberler/ayasofya-fatih-medresesi-yeniden-insa-edildi/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder