31 Ekim 2020 Cumartesi

Bardakçı Camii, Selçuklu, Konya

Bardakçı Camii, Selçuklu, Konya
Bardakçı Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde yer almaktadır.
1970 yılında inşa edilmiştir.

30 Ekim 2020 Cuma

Büyük Abdi Ağa Camii, Kars

Büyük Abdi Ağa Camii, Kars İl Merkezinde bulunmaktadır.
Cami, XVII.yüzyılda Abdi Ağa isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır.
Harap durumdaki bu cami 1969 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilmiştir. 

29 Ekim 2020 Perşembe

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Bimârhâne, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin Giriş Kapısı, Gebze, Kocaeli
Günümüze ulaşamayan Bimârhâne, cami avlusunun solunda yer alıyordu.
Burada bulunan binanın Bimârhâne olduğu ileri sürülmüştür.
Bimârhâne üzeri kubbelerle örtülmüş 10 odadan meydana gelmiştir.

28 Ekim 2020 Çarşamba

Beyhekim Camii, Selçuklu, Konya

Beyhekim Camii, Selçuklu, Konya
Beyhekim Camii, Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi’nde Alaaddin Tepesi’nin batısındaki Beyhekim Mahallesinde bulunmaktadır.
Alaaddin Tepesi ve İnce Minare'ye 150 m mesafededir.

27 Ekim 2020 Salı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rüyasında Peygamber Efendimiz'i Görmesi

Süleymaniye Camii
Rivayet olunur ki bir kutlu gecede, Kanuni Sultan Süleyman, rüyasında Resulullah Efendimiz'i görür.
Sultan Süleyman, Peygamber Efendimiz'i takip ederek bugün Süleymaniye'nin inşa edilmiş olduğu yaklaşık yetmiş dönümlük arazinin bulunduğu çok güzel manzaralı tepeye gelirler.

25 Ekim 2020 Pazar

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars
Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars il merkezinde bulunmaktadır.
Miladi 1033 tarihinde Anadolu'ya gelen ilk alperenlerden Ebû’l Hasan El Harakânî Kars’ta şehit düşmüş ve 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından Ani Kalesi fethedilmiştir.

24 Ekim 2020 Cumartesi

İSMAİL BEY KÜLLİYESİ, KASTAMONU

İsmail Bey Camii, Kastamonu
İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’nun İsmail Bey Mahallesi’nde, Şehinşah kayası diye tanınan bir tepe üzerinde, meyilli bir arazide bulunmaktadır.

22 Ekim 2020 Perşembe

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Kervansaray, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Çoban Mustafa Paşa Camii’nin karşısında, Bağdat Caddesi ile Küçük Yazı Sokağı’nda bulunan kervansaray dikdörtgen planlı bir binadır.
Kervansaray aynı eksen üzerinde bir giriş mekanı, bunun iki yanında iki ayrı ahır bölümünden meydana gelmiştir.

20 Ekim 2020 Salı

İsmail Bey Külliyesi'ndeki Hamam, Kastamonu

İsmail Bey Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Kastamonu
İsmail Bey Külliyesi’ne gelir sağlamak için yaptırılmış olan hamamın kitabesi bulunmamaktadır. 
Ancak vakfiyesi dikkate alındığında 1454-1457 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır.
Külliyenin batısında yer alan bu  hamam, doğu-batı doğrultusunda arsaya yerleştirilmiştir.

14 Ekim 2020 Çarşamba

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki İmâret, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Çoban Mustafa paşa Külliyesi’nde, caminin sağında yer alan imâret, türbe avlusundan 2.65 m. yüksekliğinde pencereli bir duvarla ayrılmıştır.

13 Ekim 2020 Salı

Meram Belediyesi Hacı Rafet Görey Camii, Meram, Konya

Meram Belediyesi Hacı Rafet Görey Camii, Meram, Konya
Meram Belediyesi Hacı Rafet Görey Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Dede Korkut Mahallesi Çayhan Sokak Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde, Şehit Erol Olçok Parkı yanında bulunmaktadır.
2019 yılında yaptırılmıştır.

11 Ekim 2020 Pazar

Gaziler Camii, Bornova, İzmir

Gaziler Camii, Bornova, İzmir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne 2 özel hat levhası hediye etti.

Âl-i İmran Sûresi’nin 173.Âyeti; "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" Yazılı Hat Levhası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne 2 hat levhası hediye etti. 
2020 Ekim ayının başlarında camiye asılan levhalarda Âl-i İmran Sûresi’nin “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” 173.Âyeti ile,
Ra'd Sûresi’nin “Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur” 28.Âyeti yazılı

10 Ekim 2020 Cumartesi

İsmail Bey Külliyesi'ndeki Han, Kastamonu

İsmail Bey Camii, Kastamonu
İsmail Bey Külliyesinin kuzeyinde yer alan ve halk arasında Deve Hanı olarak isimlendirilen bu hanın kitabesi bulunmamaktadır.
Ancak vakfiyesi göz önüne alınırsa, bu hanın 1454-1457 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır.

7 Ekim 2020 Çarşamba

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Medrese, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin güneydoğu kanadını oluşturan medrese, caminin solundaki Şeftali Kısığı Sokağı ile dış avlu arasında yer almaktadır.
Klasik Osmanlı üslubunda yapılan, üç tarafı revaklarla çevrili medresenin üç ayrı giriş kapısı vardır. Bunlardan ikisi kuzey, diğeri de güney cephesindedir.

5 Ekim 2020 Pazartesi

İsmail Bey Külliyesi'ndeki Türbe, Kastamonu

İsmail Bey Türbesi, Kastamonu
Caminin kuzeybatısında bulunan türbeyi, Candaroğlu İsmail Bey kendisi ve yakınları için yaptırmıştır.
Ancak, Fatih Sultan Mehmet tarafından Filibe’ye gönderildiğinden buraya gömülememiştir.
Bu münasebetle de kapısı üzerindeki kitabe yeri boş bırakılmıştır.

3 Ekim 2020 Cumartesi

Kasaba Köyü Çivisiz (Mahmut Bey) Camii Hakkında Sanat Tarihçilerinin Tespitleri, Kastamonu

Kasaba Köyü Çivisiz (Mahmut Bey) Camii, Kastamonu
Mimarisi ve süsleme sanatı ile alakalı ilk tespit çalışmaları, Türk Tarih Kurumu adına, Mahmut Akok tarafından 1945 yılında yapılan Mahmut Bey Camii’nin, kareye yakın bir dikdörtgen biçimindeki planı, kalın taş duvarlarla çevrilidir.

2 Ekim 2020 Cuma

Kürkçü Mescidi'nde Sona Doğru...Meram, Konya

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya
Konya'nın Merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Gürcü Hatun Sokak'taki Kürkçü Mescidi'nin 26 Eylül 2020 Cumartesi itibariyle çekilmiş fotoğrafları.
Aldığımız malumata göre mescidin bir-iki ay içerisinde ibadete açılması planlanıyormuş.

Hacı Seyfi Camii, Kars

Hacı Seyfi Camii, Kars
Hacı Seyfi Camii, Kars il merkezinde yer almaktadır.
Camiyi XVI.yüzyılda Hacı Seyyid isimli bir kişi yaptırmıştır.
Kitabesi bulunmadığından inşa tarihi ve mimarı kesinlik kazanamamıştır.

1 Ekim 2020 Perşembe

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Darüşşifa ve Paşa Odaları, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Külliyenin doğusunda bulunan ve L biçiminde planı olan Darüşşifâ yıkılmış ve günümüze ulaşamamıştır. Darüşşifanın kubbeli odaları önünde de revakları olduğu sanılmaktadır.
Ayrıca avlunun kuzeydoğu köşesinde sekiz kubbeli oda bulunmaktadır.