24 Ekim 2020 Cumartesi

İSMAİL BEY KÜLLİYESİ, KASTAMONU

İsmail Bey Camii, Kastamonu
İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’nun İsmail Bey Mahallesi’nde, Şehinşah kayası diye tanınan bir tepe üzerinde, meyilli bir arazide bulunmaktadır.
Külliye; cami, imaret, medrese, sıbyan mektebi, türbe, han ve hamamdan meydana gelmiştir.
Vakfiyesinde ayrıca kütüphane, ambar, mutfak ve fırın gibi yapıların da bulunduğu belirtilmektedir.
Külliye, Candaroğulları beylerinden Kemaleddin İsmail Bey (1443-1461) adına XV.yüzyılda yapılmıştır.
Külliyeyi oluşturan yapılar caminin konumuna göre yerleştirilmiştir.
Cami, imaret, medrese ve han birbirlerine duvarla bağlanan bir avlu oluşturmaktadır.
Türbe de bu avlunun içerisindedir.
Külliyenin hamamı avlu dışında ve külliyenin batısında ayrı bir arsa üzerinde yapılmıştır.
  1. Tarihçesi
  2. Medrese
  3. Sıbyân Mektebi 
  4. İmâret
  5. Türbe
  6. Han
  7. Hamam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder