30 Kasım 2012 Cuma

Ulu Camii, Gazze, Filistin

 
 Ulu Camii, Gazze, Filistin
Gazze Ulu Camii (Arapça:جامع غزة الكبير, Okunuşu: Cami el kabir) aynı zamanda Büyük Ömer Cami (Arapça:جامع غزة الكبير, Okunuşu:Cami el Ömer el Kebir) olarak da bilinmektedir.
Gazze'nin eski şehir kısmında yer alır.
Gazze Şeridi'ndeki en büyük ve en eski camidir.
İlk yapıldığında bir pagan tapınağı olan Ulu Cami, önce Bizanslılar tarafından bir Rum Ortodoks Kilisesi'ne, sonra sekizinci yüzyılda Müslüman Araplar tarafından camiye çevrilmiştir.

Vilayet (Vilayet Katibi) Camii, Gazze, Filistin

 Vilayet (Vilayet Katibi) Camii, Gazze, Filistin
Vilayet Camii veya Vilayet Katibi Camii (Arapça: جامع الولايات) Gazze şehrinde Ömer Muhtar Caddesi üzerinde yer alan tarihi küçük bir camidir.
Cami 1432 yılında Memluklar tarafından yaptırılmıştır.
Ancak yapının tarihi 1344'e kadar uzanmaktadır.
Caminin batı tarafındaki eklentiler 1584 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Şam Vilayeti Katibi Ahmet bey tarafından yaptırıldı.

Seyyid Haşim Camii, Gazze, Filistin

Seyyid Haşim Cami (Arapça: مسجد السيد هاشم) Gazze'nin Eski Şehir kısmında al-Daraj mahallesinde el-Vada caddesinde yer almaktadır.
Gazze'deki en büyük ve en eski camilerden biridir.
Bu caminin altında, Gazze'ye yaptığı bir ticaret seferinde vefat eden Peygamber efendimiz Hz.Muhammed(S.A.V.)'in büyükbabası Haşim bin Abdimenaf'ın türbesinin bulunduğu sanılmaktadır.


FİLİSTİN'DEKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

29 Kasım 2012 Perşembe

Şahsuvarbey Camii, Beyoğlu, İstanbul

Şahsuvarbey Camii, Beyoğlu, İstanbul
Şahsuvarbey Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Büyük Hendek Caddesi, Kuledibi semtinde bulunmaktadır.
Cami, İstanbul’un Fethine iştirak eden Fatih devri denizcilerinden Şahsuvar Mehmet Bey tarafından yapılmıştır.
XIX. yüzyılda mimari bakımdan arabesk üslupta yenilendiği anlaşılan bu tarihi eser uzun süre harap ve metruk bırakıldıktan sonra, 1954 yılında halk tarafından fevkni ve ahşap çatılı olarak ihya edilmiştir. Şimdiki binanın Sultan Abdülaziz'e ait olduğu tahmin edilmektedir.

Şahkulu Camii, Beyoğlu, İstanbul


 Şahkulu Camii, Beyoğlu, İstanbul
Şahkulu Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Şahkulu Mahallesi, Galipdede Caddesi, No:56 adresinde bulunmaktadır.
Cami, 16. yüzyılda III.Mehmet’in Nedimlerinden Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır.
1874'de Şeyh Ataullah Efendi ihya ettirmiştir.
Mescidin kapısının üstündeki 1292 (1875) tarihi de yapının büyük Beyoğlu yangınından sonra bugünkü şekliyle yeniden yapıldığını gösterir.

Şaban Kaptan Camii, Beyoğlu, İstanbul

Şaban Kaptan Camii, Beyoğlu, İstanbul
Şaban Kaptan Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Refik Saydam Caddesi, Bedreddin Sokak, Şişhane semtinde bulunmaktadır.
Cami, 16. yüz yılda Şaban Kaptan (Kaptan-ı Derya) tarafından yaptırılmıştır.
Mescit yapıldığı tarihten itibaren 1942 yılına kadar ibadete açık olarak kalmış, bu tarihlerde yıkılıp arsası satılmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Sokullu Mehmet Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul
Sokullu Mehmet Paşa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Emekyemez Mahallesi, İskender Caddesi, No:1 adresinde, Karaköy semtinde yer almaktadır.
Cami, Sokulu Mehmet Paşa tarafından 1577 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Sokullu Mehmet Paşa, 1564' de Vezir-i Azam olmuş, Sultan II. Selim’in kızı Esma ile evlenmiş ve 1579 yılında bir meczup tarafından şehid edilmiştir.
Türbesi Eyüp’tedir.

26 Kasım 2012 Pazartesi

Sinan Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul

Sinan Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul
Sinan Paşa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi, Okmeydanı semtinde bulunmaktadır.
Camii, 1579 yılında Yemen Fatihi Koca Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Cami harap bir vaziyette iken, kadro harici olduğu sırada şadırvanı, Beyoğlu Hüseyinağa camii’ne nakledilmiştir.
20-25 sene harap vaziyette olan cami 1959 yılında tamirat görerek yeniden ibadete açılmıştır.
Horasan taşından olan caminin duvarları sıvanarak mimari özelliği ortadan kalkmıştır.
1970 yılında cami’in çatısı açılarak üç kubbe şekline dönüştürülmüş ve son cemaat mahalli ilave edilmiştir.

Sirkeci Muslihiddin Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Sirkeci Muslihiddin Camii, Beyoğlu, İstanbul
Sirkeci Muslihiddin Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Küçük Piyale Mahhalesi, Zincirlikuyu Caddesi, No: 51 adresinde, Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Cami, 17. yüzyılda Sirkeci Muslihiddin tarafından yaptırılmıştır.
Sirkeci Muslihiddin adındaki zatın caminin yanında bulunan kuyudan kova ile su çektiği ve bu suyun sirke olduğu, bu sirkeyi satarak camiyi yaptırdığı rivayet edilmektedir.
Yakın zamana kadar bu kuyu üzerinde iki taraflı zincirli kova asılı idi.
Bu kuyu şimdilerde kapatılmıştır.

Seyit Ali Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Seyit Ali Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul
Seyit Ali Çelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kulaksız Mahallesi, Seyit Ali Mescit Sokak, Kasımpaşa adresinde bulunmaktadır.
Camii, 960 (1552)' de Mısır’a Kaptan olmuş, 1562 yılında vefat etmiş olan Seyit Ali Reis tarafından 1588 yıllında yaptırılmıştır.

Selime Hatun Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Selime Hatun Camii, Beyoğlu, İstanbul
Selime Hatun Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Ayazpaşa Selime Hatun Camii Sokak adresinde, Taksim semtinde bulunmaktadır.
Selime Hatun Camii, Kılıç Ali Paşa’nın zevcelerinden Selime Hatun 17. yüzyılda yaptırmıştır.
Bir başka rivayete göre banisi İstanbul Kadısı İbrahim Efendidir.
90m2 toplam arsa üzerine kurulan cami yığma tuğla binadır.
Duvarları kargir, çatısı ahşap olup, tamir görmüştür.

25 Kasım 2012 Pazar

Sefer-i Kethüda Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Sefer-i Kethüda Camii, Beyoğlu, İstanbul
Sefer-i Kethüda Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Boğazkesen Caddesi, Bostaniçi Camii Sokak, Tophane semtinde yer almaktadır.
Vakıf kayıtlarına göre banisi Abdüllatif Efendidir. Hikayeye göre Seferikethüda’dır.
Yapılış tarihi belli değildir.
Kitabesine göre 1874 tarihinde yağan kar tesiriyle çatısı çöktüğünden ihya edilmiştir.
86m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami kargir yapıdır.
Duvarları kargir, çatısı ahşaptır.

Seferikoz Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Seferikoz Camii, Beyoğlu, İstanbul
Seferikoz Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kadı Mehmet Mahallesi, Hasköy Yolu Caddesinde, Kasımpaşa bulunmaktadır.
Cami, 17. yüzyılda Sivrikoz Maehmet Efendi tarafından yarım ahşap fevkni bir mabet olarak yaptırılmıştır. Hasköy caddesi genişletildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun 11.06.1983 tarih ve 15107 sayılı kararıyla cami tamamen yıkılmıştır.
1979 yılında yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan Zindan arkası mezarlığının giriş kapısı üzerine inşasına başlanmış, 1981 yılında tamamlanıp ibadete açılmıştır.

Sefa Mescidi, Beyoğlu, İstanbul

 Sefa Mescidi, Beyoğlu, İstanbul
 Sefa Mescidi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Yenişehir Sefa Meydanı, Fırat Pasajı, Sokak, No:18 adresinde, Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Pasaj'daki binanın zemin katı Sefa Mescidi Derneği tarafından satın alınarak, 15.11.1993 tarihinde mescid haline getirilmiş, intifa hakkı Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.

Moğol Şah Camii, Yangon, Myanmar

Moğol Şah Camii, Yangon, Myanmar
(Mogul Shah Jaamay Masjit, Yangon, Myanmar) 

24 Kasım 2012 Cumartesi

MYANMAR'IN MANDALAY BÖLGESİNDEKİ CAMİLER


MANDALAY'IN KONUMU, MYANMAR
Myanmar'ın Mandalay Bölgesindeki Camiler
Bu camilerin bazıları, hasarlı, yağmalanmış, talan edilmitir.
  1.  Aledaung Camii
  2. Amarapura Camii
  3. Ashechore Camii 

Kone-Yoe Camii, Mandalay Bölgesi, Myanmar

Kone-Yoe Camii, Mandalay Bölgesi, Myanmar
(Kone-Yoe Mosque, Mandalay Region, Myanmar)


MYANMAR'IN BAGO BÖLGESİNDEKİ CAMİLER


BAGO BÖLGESİ'NİN KONUMU, MYANMAR

PAKOKKU ŞEHRİNDEKİ CAMİLER, MAGWAY BÖLGESİ, MYANMAR


PAKOKKU ŞEHRİNİN KONUMU, MAGWAY BÖLGESİ, MYANMAR
  1. Bengali Camii (Bengali Mosque)
  2. Surti Camii (Surti Mosque)

Okçu Musa Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Okçu Musa Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Okçu Musa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Okçumusa Caddesi, Karaköy semtinde bulunmaktadır.
Cami Fatih Sultan Mehmet Han’ın okçu başısı olan Musa ismindeki şahıs tarafından 17. yüzyılda iki katlı ahşap bina şeklinde yaptırılmıştır.
1939 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce bahçe içerisine beş katlı kargir ve çatısı ahşap olarak Mimar Kemalettin tarafından bina ihya edilmiştir.

Sahaf Muhiddin Camii, Beyoğlu, İstanbul

 
 Sahaf Muhiddin Camii, Beyoğlu, İstanbul
Sahaf Muhiddin Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, İplikçi Fırın Caddesi, Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Cami, Sahaf Muhiddin isimli zat tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır.
1983 yılında tamirat geçirmiştir.
252m2 alan üzerine kurulan cami tuğla yapıdır.

Sahaf Muslihiddin Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Sahaf Muslihiddin Camii, Beyoğlu, İstanbul
Sahaf Muslihiddin Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Ali Kabul Sokak, Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Cami, Sahaf Muslihiddin tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır.
1813 yılında II. Mahmud’un baş ağası camiyi yenilemiştir.
1991-1992 yılları arasında önemli bir tamirat geçirmiştir.
793m2 arsa üzerine inşa edilin cami tuğla yapı olup, duvarları taş ve tuğladandır.
Çatısı ahşaptır.

23 Kasım 2012 Cuma

Ömer Avni Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Ömer Avni Camii, Beyoğlu, İstanbul
Ömer Avni Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, İnebolu Sokak, No:41, Kabataş semtinde bulunmaktadır.
Cami, Reisiül Küttap Ömer Avni Efendi tarafından 1062 (1646) tarihinde yaptırılmıştır.
Vakfiyesi 1651 yılında tescil edilmiştir.
200m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami yığma yapıdır.
Duvarları kargir olup, ahşap çatılıdır.

Rıhtım Mescidi, Beyoğlu, İstanbul

 Rıhtım Mescidi, Beyoğlu, İstanbul
Rıhtım Mescidi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Rıhtım Caddesi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde bulunmaktadır.
Karaköy, Tophane, Kemankeş caddesi üzerinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Liman Hizmet binası yolcu salonunda bulunan mescid, 1969 yılında ibadete açılmıştır.
1993 yılında yeniden inşa edilmiştir.

22 Kasım 2012 Perşembe

Muradiye Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Muradiye Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Muradiye Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Feridiye Caddesi, Aşıklar Sokak, No: 4 Taksim semtinde bulunmaktadır.
Cami, Muradiye camii Yaptırma ve Yaşatma ve Talebeleri Yardım Derneği tarafından 1994-1997 yılları arasında yurt binası olarak yapılan binanın alt katı mescit olarak düzenlenmiştir.
184m2 toplam arsa üzerine inşa edilen yurt binasının alt katı mescittir.
Bina betonarme yapıdır.

Mumcuzade Camii, Beyoğlu, İstanbul

  Mumcuzade Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Mumcuzade Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Küçükpiyale Mahallesi, Pişmaniye Sokak, Kasımpaşa semtinde yer almaktadır.
Cami, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Mumcubaşı Mehmet Ağa tarafından 1500 yıllarında yaptırılmıştır. 1980-1982 yılları arasında tadilat geçirmiş ve yeni minare yapılmıştır.
280m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami kargir bir yapıdır.

20 Kasım 2012 Salı

Makbul İbrahim Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Makbul İbrahim Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Makbul İbrahim Paşa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Feremeniciler Caddesi, Mahdum Meydanı No:1 Karaköy Semtinde bulunmaktadır.
Cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın Vezir-i Azamı Makbul İbrahim Paşa tarafından 972 (1536) 16. yüzyılda yaptırılmıştır.
Sultan II. Mahmut zamanında ihya edilmiştir.
Çeşitli kereler yangın geçirmiştir.

Küçük Piyale Camii, Beyoğlu, İstanbul

 
 Küçük Piyale Camii, Beyoğlu, İstanbul
Küçük Piyale Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Zincirlikuyu Caddesi, Küçük Piyale Camii Çıkmazı No:8 Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Cami, Piyale Paşa tarafından 1564 de yaptırılmıştır.
Pek çok defa tamirat geçiren cami 1989 yılında yeniden yapılmıştır.

Mahrizade Hüseyin Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Mahrizade Hüseyin Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Mahrizade Hüseyin Çelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Tatarbey Sokak,  No:16 Kuledibi semtinde bulunmaktadır.
Cami, kitabesine göre Makrizade Hüseyin Kaptan tarafından 1121 (1709) yılında Bozacı mescidi olarak yapılmıştır.

Muhiddin Molla Fenari Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Muhiddin Molla Fenari Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Muhiddin Molla Fenari Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi,Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, No:68 adresinde bulunmaktadır.
Cami, 1541-1547 yılları arasında, Fenerizade Şeyhülislam Muhiddin Mehmet Efendi tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
300m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami kargir, ahşap yapıdır.
Cami kare planda olup, duvarları tuğla ve taştan ise de zamanla mühim tadilatlar yapılmıştır.
Cami kubbesiz, ahşap bir çatı ile kaplıdır.

Kasımpaşa Kurtçelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Kasımpaşa Kurtçelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kurtçelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Kurtçelebi Caddesi, No:1 Kasımpaşa Semtinde bulunmaktadır.
Önceki camiyi 17. yüzyılın başlarında, 1611 yılında vefat eden Kaptan Kurtçelebi yaptırmıştır.
Fevkni, duvarlar kargir, çatısı ahşap, kalın minaresi tuğladan idi.
1985 yılında ahşap olan çatının yıkılmak üzere olması sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınmış ve cami tamamen yıkılarak betonarme ve kubbeli olarak yeniden yaptırılmıştır.
İki katlı olan caminin içi Kütahya çinisiyle kaplıdır.

18 Kasım 2012 Pazar

Kumbarhane Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Kumbarhane Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kumbarhane Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kumbarhane Caddesi, Halıcıoğlu semtinde bulunmaktadır.
Camiyi III. Selim’in annesi Mihrimah Sultan, III. Selim’in Humbaracılar ve lağamcılar için yaptırdığı kışlanın ortasına H. 1208 tarihinde yaptırmıştır.
Bu cami, başlangıçta tek minareli yapılmıştı.
III. Selim buna bir minare daha ilave etti.
Cami 1218 (1803-1804 yılında tamamlandı.

Koltukçular Camii, Beyoğlu, İstanbul


 Koltukçular Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Koltukçular Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Mescidi Sokak, Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Camikebir camii yakınında bulunan camı, 18. yüz yılda Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1995 yılında tekrar köklü bir tamirat yapılarak içi tamamen çini kaplamadır.
165m2 toplam arsa üzerine inşa edilen camii betonarme yapıdır.

Kiremitçi Ahmed Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Kiremitçi Ahmed Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Kiremitçi Ahmet Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piri Paşa Mahallesi Kırmızı Minare Sokak, Hasköy semtindedir.
Cami, Kiremitci Ahmet Ağa ismindeki zat tarfından 1591 yılında yaptırılmıştır.
Minberini Esedullah Ağa ismindeki padişahın kapıcısı ve hanımı Ayni Hatun koydurmuşlardır.
1889 yılında Sultan II. Ahmet Camiyi yenilemiştir.
200m2 toplam arsa üzerine inşa edilen, caminin duvarları kargir, çatısı, mahfeli ve minberi ahşaptır.
Minaresi tek şerefeli kırmızı tuğladandır.

Kulaksız Çarşı Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Kulaksız Çarşı Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kulaksız Çarşı Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kulaksız Caddesi No:136 Kasımpaşa Semtinde bulunmaktadır.
İlk cami 971 (1564) de Şehsuvarzade Kaptan Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.
H.1015 yılında Eğribozlu Kulaksız Ahmet Reis tarafından yeniden ihya edilmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Okmeydanına gelince ferman buyurur.
Bu mahalle halkı fermana duyarsız kalınca “Bunlar ferman duymazlar mı” ifadesiyle bu beldeye Kulaksız ismi verilmiştir.

BİTLİS'İN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER

Bitlis İlçeler Haritası ve Bitlis Merkez'in Konumu 
  1. Ağaçdere Köyü Camii
  2. Ağaçköprü Köyü Camii
  3. Ağaçpınar Köyü Camii

17 Kasım 2012 Cumartesi

Keçepiri Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Keçepiri Camii, Beyoğlu, İstanbul
Keçepiri Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Keçecipiri Mahallesi, Cami Sokak, No:1 Hasköy'de bulunmaktadır.

Cami, 16. yüzyılda Keçecipiri Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Mescidin bir yanı fevknidir.
Minberini Uncu Halil Ağa koydurmuştur.
Daha sonra III. Ahmed’in bacısı kadın Emedullah Hatun Mescidi yeniden inşa ettirdiği sırada, alt tarafta bulunan mektebi de mescide bağlı olarak yaptırmıştır.

16 Kasım 2012 Cuma

Kazancı Ali Ağa Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Kazancı Ali Ağa Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kazancı Ali Ağa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kazancı Yokuşu No:25 Taksim Semtinde bulunmaktadır.
Cami, Kazancıbaşı Aliağa tarafında 16. yüz yılında yaptırılmıştır.
Topçu başlarından Hacı İbrahim Ağa minare ve yanına mektep yaptırmıştır.
1124 (1712)'de Ahmet Paşa, Camiyi tecdid ettirmiştir.
Caminin mülkiyeti, Kazancı Ali Vakfına aittir.

Kardeşler Mescid Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Kardeşler Mescid Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kardeşler Mescid Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacı Ahmet Mahallesi, Macar Bostanı Karakol Sokak Kasımpaşa Semtinde bulunmaktadır.
Kardeşler Mescidi, Teke ailesinden Kamil TEKE tarafından yaptırılan binanın zemin (giriş) katı 1992 yılında cami olarak ibadete açılmıştır.
İntifa hakkı Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir.
300m2 toplam arsa üzerine yapılmış bina betonarme yapıdır.
300 kişilik kapasiteye sahip zemin kattadır.

Kamer Hatun Camii, Beyoğlu, İstanbul

Kamer Hatun Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kamer Hatun Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Tarlabaşı Bulvarı Tepebaşı semtinde bulunmaktadır.
Yavuz Sultan Selim Han’ın süt annesi Kamer hatun tarafından 1514 yılında yaptırılmıştır.
Bugünkü bina 1310 (1911)'de Vakıflarca Mimar Kemalettin bey’e yaptırılmıştır.
Cami kapısının üzerinde Latin harfleriyle 1511 tarihi mevcuttur.
Bu nedenle Yavuz devri camileri arasında anılmaktadır.
Cami’nin duvarları kargir, çatısı ahşap, saç kurşun örtülüdür.
Minaresi kalın gövdeli ve mihrabın solundadır.

15 Kasım 2012 Perşembe

Kadı Mehmet Camii, Beyoğlu, İstanbul

Kadı Mehmet Camii, Beyoğlu, İstanbul
Kadı Mehmet Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kadı Mehmet Mahallesi, İbadullah Sokak, No:5 adresinde bulunmaktadır.
İlk cami 16. yüz yılda Kadı Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
Şimdiki cami 1962 Faik DEMİRCAN tarafından yeniden yaptırılmıştır.
160 m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami betonarme bir yapıdır.

İlyas Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul


İlyas Çelebi Camii, Beyoğlu, İstanbul
İlyas Çelebi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kılıçalipaşa Mahallesi, İlyas Çelebi Sokak No:1 adresinde bulunmaktadır.
Cami, Kalyoncular Defterdar İlyas Çelebi tarafından tekke şeklinde 17. yüzyılda yaptırılmıştır.
Caminin duvarları kargir, çatısı ahşaptır.
Tuğladan yapılmış tek şerefeli bir minaresi vardır.
Son cemaat mahalli ahşap olarak sonradan ilave edilmiştir.

Hüseyin Ağa Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Hüseyin Ağa Camii, Beyoğlu, İstanbul
Hüseyin Ağa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Taksim'de yer almaktadır.
Galatasaray ağlarından Hüseyin Ağa tarafından 1005 (1596) da yaptırılmıştır.
Kargir çatılı ve tek şerefeli tek minaresi sağ taraftadır.
Bazı kaynaklara göre ilk hali kubbeli idi.
Hadika’nın yazma nüshalarının birinde, adı Emin Bey Camii olarak da geçmektedir.
Kaynaklarda görülen ve bu gün mevcut olmayan kitabesinde ebced hesabıyla tarihi 1005 (1596) olarak denilmiştir.

Hicret Camii, Beyoğlu, İstanbul

  Hicret Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Hicret Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Piyalepaşa Mahallesi, Baba Pınarı Sokak No:60 Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
1985 yılında Hicret Camii Yapma ve Yaşatma Derneği önderliğinde temeli atılmış, hayırsever vatandaşların bağışlarıyla yapılmış, 1990 yılında ibadete açılmıştır.
320m2 toplam arsa üzerine 5 katlı bir bina şeklinde inşa edilen cami betonarme yapıdır.
Caminin mihrabı Kütahya çinileriyle bezenmiştir.
Minber Kürsü ahşaptır.

Hocaali Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Hocaali Camii, Beyoğlu, İstanbul
 Hocaali Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Lüleci Hendek Caddesi Hoca Ali Sokak No:1 Tophane semtindedir.
Cami, Kaptan Hoca Ali tarafından 1125 yılında yaptırılmıştır.
195 m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami ahşap bir yapıdır.
Duvarları kargir, çatısı ahşaptır. Tuğladan yapılmış tek şerefeli bir minaresi vardır.
Caminin haziresinde banisi Hoca Ali’nin mezarı bulunmaktadır.

14 Kasım 2012 Çarşamba

Halid Bin Velid Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Halid Bin Velid Camii, Beyoğlu, İstanbul
Halid Bin Velid Camii, İstanbul'un Meker Beyoğlu ilçesi, Örrnektepe Mahallesi, Derka Aralığı No:30 adresinde bulunmaktadır.
Caminin 1989 yılında temeli atılmış, halkın bağışlarıyla yapılan cami 1995 Ramazan ayında da ibadete açılmıştır.

Hacı Şaban Camii, Beyoğlu, İstanbul

Hacı Şaban Camii, Beyoğlu, İstanbul
Hacı Şaban Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kalaycı Bahçe Sokak No:90 Hasköy semtinde bulunmaktadır.
Hacı Şaban isimli bir zat tarafından yaptırılan caminin, hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir.
Hacı Şaban isimli zatın kabri cami avlusunda bulunmaktadır.
Cami zamanla harabe haline gelmiş, 1956 yılında yeniden inşasına başlanmış, 1957 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.

Haşimi Emir Osman Camii, Beyoğlu, İstanbul

Haşimi Emir Osman Camii, Beyoğlu, İstanbul
Haşimi Emir Osman Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Kadı Mehmet Mahallesi, Kulaksız Caddesi No:62 Kasımpaşa Semtinde yer almaktadır.
Sivas’lı Seyyid Haşimi Emir Osman Efendi tarafından tahminen (1547) 16. yüzyılda yaptırılmıştır.
Duvarlar moloz taşından kargir, kareye yakın planlı, ahşap çatılı olup, tek şerefeli bir minaresi taş ve tuğladandır.

Handan Ağa Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Handan Ağa Camii, Beyoğlu, İstanbul
Handan Ağa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesi, Camialtı Sokak,  No:20 Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.
Banisi Fatih Sultan Mehmed devri ricalinden Handan Ağa’dır.
15. yüzyılda inşa edilmiştir.
Sultan III. Ahmet zamanı devlet adamlarından Kıblelizade Mehmet Bey, Tersane Emini iken yeniletmiş ve minber için gereken harcamayı belirlemiştir.

Hz. Ali Camii, Beyoğlu, İstanbul

 Hz. Ali Camii'nin İnşaat Hali Görünüyor
 Hz. Ali Camii, İstanbul'un Fetihtepe Piri Paşa Mahallesi Dereiçi Sokak, No:121 Hasköy semtinde bulunmaktadır.
Cami, Hazreti Ali Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından 1997 yılında inşaata başlanmış, aynı yıl bitirerek 01.05.1997 yılında ibadete açılmıştır.
Cami avlusuna yeniden dört katlı yeni bir inşaata başlanmış, üst katı cami altı Kur’an kursu olarak düşünülmektedir.
250m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami 100m2 alan üzerine kurulmuş betonarme, karkas ve tek kubbeli olarak inşa edilmiştir.

13 Kasım 2012 Salı

Hacı Mimi Camii, Beyoğlu, İstanbul

Hacı Mimi Camii, Beyoğlu, İstanbul
Hacı Mimi Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacı Mimi Mahallesi, Külhan Sokak No:4 adresinde bulunmaktadır.
Banisi, El Hac Mehmet Çelebi ismindeki zat olup, 16. yüzyılda yaptırmıştır.

Hacı Hüsrev Camii, Beyoğlu, İstanbul

Hacı Hüsrev Camii, Beyoğlu, İstanbul
Hacı Hüsrev Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi, Paşalı Hasan Sokak No:3'te bulunmaktadır. Cami, 17. yüzyılda IV. Murat zamanı ricalinden Hacı Hüsrev tarafından yaptırılmıştır.
Caminin duvarları kargir, çatısı ve son cemaat yeri ahşaptır.
Tek şerefeli minaresi tuğladandır.

Hacı Ahmed Camii, Beyoğlu, İstanbul

Hacı Ahmed Camii, Beyoğlu, İstanbul
Hacı Ahmed Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, Kurdoğlu Yokuşu No:1 adresinde bulunmaktadır.

Caminin banisi, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Hasırcı Başısı Hacı Ahmet’tir.
1955 yılında halk tarafından yeniden inşa edilmiş, minaresi de yenilenmiştir.
1000 m2 toplam arsa üzerine inşa edilen cami betonarme yapıdır.
Tek şerefeli minare olan camii, kubbesizdir.

Gedik Abdi Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul

Gedik Abdi Paşa Camii, Beyoğlu, İstanbul
Gedik Abdi Paşa Camii, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Zincirlikuyu Caddesi, Gedikabdi Camii Çıkmazı Kasımpaşa semtinde bulunmaktadır.

Kaptanlardan Gedik Abdullah Ağa tarafından Hicri 1031, Miladi 1621 tarihinde yaptırılmıştır.
1906 yılında esaslı tamir gören cami, 1970 yılında ise Vakıflarca çatısı yenilenmiştir.
1981 yılında temelinin çatlamasını önlemek amacıyla istinad duvarları yaptırılmış, aynı yıl Vakıflarca esaslı şekilde tamirat görmüştür.