27 Eylül 2018 Perşembe

Ova Camii, Selçuklu, Konya

Ova Camii, Selçuklu, Konya
Ova Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Sille Ak Mahallesi Secaat Sokak'ta bulunmaktadır.


26 Eylül 2018 Çarşamba

Şeker Yunus Emre Camii, Selçuklu, Konya

Şeker Yunus Emre Camii, Selçuklu, Konya

Mevlânâ Müzesi'ndeki Çelebi Dairesi

Çelebi Dairesi
Güneyde, Kıbâbu’l Aktâb’ın duvarına bitişik, Hâmuşân’a nâzır olarak sonradan yapılmış, kârgir, camekânlı, genişçe mekândır.
Meşhur “Niyaz Penceresi” de burada kalmıştır.

Mevlânâ Müzesi'ndeki Matbah-ı Şerîf

Matbah-ı Şerîf'in Planı 
Matbâh-ı Şerîf, Sultan III. Murat devrinde 1584 yılında, derviş hücreleri ile birlikte inşa edilmiştir.
Zaman zaman tamir, tadilat ve ilâveler gören bina, Matbâh'ın batı duvarının üzerindeki tamir kitabesinden anlaşıldığına göre, son şeklini 1284 H - 1867 M. senesinde almıştır.

Mevlânâ Müzesi'ndeki Meydan-ı Şerîf (Semâhane) Odası

Meydan-ı Şerif Odası'nın Kapısı
Güney batı köşede, Matbâh-ı Şerif ile Derviş Hücrelerinin kesiştiği köşede, 5.60 x9.50 m ölçülerinde, dikdörtgen şeklinde büyük ferah bir oda vardır. 
Bu odaya "Meydân-ı Şerif Odası" denmektedir.

20 Eylül 2018 Perşembe

Adnan Menderes Otogar Camii, Selçuklu, Konya

Adnan Menderes Otogar Camii, Selçuklu, Konya
Adnan Menderes Otogar Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesinde, Kulesite'nin yanındaki Eski Otogar'ın yanında bulunmaktadır.
1980 senesinde inşa edilmiştir.

Elmas Külliyesi Camii, Selçuklu, Konya

 Elmas Külliyesi Camii, Selçuklu, Konya

Zembilli Ali Efendi Camii, Selçuklu, Konya

Zembilli Ali Efendi Camii, Selçuklu, Konya 

Mevlânâ Müzesi'ndeki Derviş Hücreleri

Küçük odacıklar olan bu mekânlar, tarikat mensuplarına tahsis edilmiştir.
Sultanu’l Ulema’nın kabrinin teşkilinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçilerin kalması için birkaç hücre yaptırıldığını biliyoruz.

Mevlânâ Müzesi'ndeki Mescid

Mevlânâ Müzesi'ndeki Mescid'in Mihrabı
Dahil-i Uşşâk’ın kuzeyindedir.
Semahâne ile müşterek yapılmıştır. 
Her ikisi de Kanuni Sultan Süleyman zamanına tarihlenir. 

Mevlânâ Müzesi'ndeki Neyzenler Mezarlığı

Neyzenler Mezarlığı
Mevleviler ölene "Göçtü-göçündü", "hâmûş oldu", mezarlıklara susanlar vurdu ve susanlar anlamına gelen "Hâmûşân", "Hâmûşhâne", cenazeyi defnetmeye de "sırlamak" derlerdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Camii, Selçuklu, Konya

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Camii, Selçuklu, Konya
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde, Mehmet Vehbi Efendi Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
1993 senesinde inşâ edilmiştir.

Selçuk Camii, Selçuklu, Konya

Selçuk Camii, Selçuklu, Konya
Selçuk Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Kılınçarslan Mahallesinde bulunmaktadır.

Karatay Sanayi Yeni Camii, Selçuklu, Konya

Karatay Sanayi Yeni Camii, Selçuklu, Konya


MEVLÂNÂ MÜZESİ'NİN DERGÂH KAPILARI

Mevlânâ Âsitânesi’nin Görünümü
Mevlânâ Âsitânesi’nin dört yönde birer dışkapısı vardır.
 1. Çelebiyân Kapısı
 2. Dervişân Kapısı
 3. Hâmûşân Kapısı

Mevlânâ Müzesi'ndeki (Dergâh Kapıları) Dışkapılardan Hâmûşân Kapısı

Hâmûşân Kapısı
Hâmûşân Kapısı güneydedir.
Tarihî Türbe (Üçler) Mezarlığı’na açıldığı için bu isimle maruftur.
Kapının üzerinde II.Abdüihamid'in mermer üzerine işlenmiş tuğrası yer almaktadır.

Mevlânâ Müzesi'ndeki (Dergâh Kapıları) Dışkapılardan Dervişân (Giriş) Kapısı

Dervişân (Giriş) Kapısı
Dervişân Kapısı, dergâhın batısında yer alır.
Kapıdan sonra iki kubbeli geçiş mekânına, oradan da vaktiyle mezarlık olduğu için “Hâmûşân” diye anılan geniş avluya geçilir.

Mevlânâ Müzesi'ndeki (Dergâh Kapıları) Dışkapılardan Pîr (Küstâhân) Kapısı

Pîr (Küstâhân) Kapısı
Pîr (Küstâhân) Kapısı, dergâhın kuzey-doğu köşesinde bulunmaktadır.
"Küstâhân Kapısı" diye de bilinir.
Görülen lüzum üzerine âsitâne’de kalması münasip bulunmayan veya bu hakkı kaybedenler, bu kapıdan yavaşça dışarıya buyur edilerek kendisine “seyyah” verilirdi.

Mevlânâ Müzesi'ndeki (Dergâh Kapıları) Dışkapılardan Çelebiyân Kapısı

Çelebiyân Kapısı
Çelebiyân Kapısı, dergâh'ın kuzey-batı tarafındadır.
Bu yönde bulunan konaklarda oturan Çelebiler kullandığı için bu ismi almıştır.
6225 m2 lik bir alana sahip bulunan “Konya Mevlâna Âsitânesi” bu dış kapılarla çalışıyordu.

12 Eylül 2018 Çarşamba

11 Eylül 2018 Salı

Yeşil Cami, Kulu, Konya

Yeşil Cami, Kulu, Konya
Yeşil Cami, Konya'nın Kulu ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunmaktadır.
Caminin inşasına 12 Haziran 2013 tarihinde başlanmıştır.
26 Mayıs 2017 tarihinde giriş katı ibadete açılarak ilk Cuma namazı kılındı.

SARAYÖNÜ'NÜN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, KONYA


Sarayönü'nün Konumu, Konya
 1. Bahçesaray Köyü Camii
 2. Başhüyük Köyü Büyük Camii
 3. Başhüyük Köyü Doğu Camii

SARAYÖNÜ'NÜN LADİK KASABASINDAKİ CAMİLER, KONYA


Ladik'in Konumu, Sarayönü, Konya
 1. Petrol Camii
 2. Ahmet Hüdâî Camii
 3. Asmalı Camii
 4. Bosnalı Camii

7 Eylül 2018 Cuma

KARAPINAR'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, KONYA


Karapınar'ın Konumu, Konya
 1. Akçayazı Köyü Camii
 2. Akçayazı Köyü Derbent Yeni Camii
 3. Akçayazı Köyü Kuzu Kuyusu Camii

5 Eylül 2018 Çarşamba

GÜNEYSINIR'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, KONYA


Güneysınır'ın Konumu, Konya
 1. Ağaçoba (Durayda) Köyü Camii
 2. Ağaçoba Köyü (Durayda) Mescid-i Aksa Camii
 3. Alanözü (Bardas) Köyü Mehmet Akif Camii

3 Eylül 2018 Pazartesi

Hacı Şaban Cengiz Camii, Seydişehir, Konya

Hacı Şaban Cengiz Camii, Seydişehir, Konya
Hacı Şaban Cengiz Camii, Konya'nın Seydişehir ilçesi Etibank Alüminyum Tesislerinde, fabrika idare binası yanında bulumaktadır.
Camini projesi, Mimar Mahmut Sami Kirazoğlu tarafından hazırlanmıştır.