31 Temmuz 2022 Pazar

29 Temmuz 2022 Cuma

Alaaddinoğlu Camii, Alanya, Antalya

Alaaddinoğlu Camii, Alanya, Antalya
Alaaddinoğlu Camii, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunmaktadır.
Alaaddinzade (Alaaddinoğlu) Ahmed Feyzi Efendi tarafından 1964 senesinde yaptırılmıştır.

Cübbeli Ahmed Hoca'nın Kaleminden Yunus Emre'nin Kabri Nerededir?

Yûnus Emre Hazretleri’nin Eskişehir’de vesâir bâzı beldelerde kabirleri ve makâmları bulunmaktadır.
Osmanlı döneminden önce yaşamış bu büyük velî bütün Müslümanlar tarafından çok sevildiği için birçok yerde ona atfen kabirler ve makâmlar inşâ etmişlerdir.

26 Temmuz 2022 Salı

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii'nin Mimârî Üslûbu, Develi, Kayseri

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii, Develi, Kayseri

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı oldukça sade kesme taştan yapılmıştır.
Caminin kuzey cephesinde dışarıya taşırılmış, derin bir niş şeklinde giriş kapısı bulunmaktadır.
Giriş kapısı iç içe geçmiş iki sivri kemerle sınırlandırılmış olup, üzerinde mukarnaslı kavsarası bulunmamaktadır.

24 Temmuz 2022 Pazar

Hz.Mikdat (Muğdat) Camii'nin Yanındaki Hz.Mikdat Türbesi, Yenişehir, Mersin

Hz.Mikdat (Muğdat) Camii'nin Yanındaki Hz.Mikdat Türbesi, Yenişehir, Mersin
Aslında Hz.Mikdad'ın mezarı caminin yanındaki türbede değildir.
Burası makamdır.
Hz.Mikdad'ın mezarı Medîne-i Münevvere'de Cennetü'l Bakî''dedir.

22 Temmuz 2022 Cuma

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi'nin Bugünkü Durumu, Konya

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi, Meram, Konya
Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi'nin son cemaat mahalline mermer söveli, demir parmaklı bir kapıdan girilir. 
Kapının sağında ve solonda demir parmaklı 120x196 ebadında iki pencereler vardır. 
Son cemaat mahalli 8 x 3 metredir ve üstü tonoz biçimindedir. 
Asıl mescide mermer söveli yeni yapılmış olan ahşap bir kapıdan girilir. 
Kıble duvarında altta iki, üstte iki, yan taraflarda üste birer tane olmak üzere ana mekanın altı penceresi vardır. 
Duvarları adi harçla sıvanmış kubbesi ise tuğla ile örülürken göze hoş gelen bir şekilde süslenmiştir.

Ulu Camii'nin Fotoğrafları - 4, Seyhan, Adana

Ulu Camii, Seyhan, Adana

20 Temmuz 2022 Çarşamba

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi'nin Konumu ve Kitabesi, Meram, Konya

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi, Meram, Konya
Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde Şeker Fabrikası’nın yanında, Hoca Ahmet Fakîh Camii ve Türbesi’nin batısındadır. 

KADINHANI'NIN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, KONYA

Oba Kasabası Dadaşlar Camii, Alanya, Antalya

Oba Kasabası Dadaşlar Camii, Alanya, Antalya

Çarşı Camii'nin Fotoğrafları - 3, Develi, Kayseri

Çarşı Camii, Develi, Kayseri

5 Temmuz 2022 Salı

Dâniyâl Nebi (Alehisselâm)'a Ait Olduğu Bildirilen "Remil İlmi" ile Rüya Tabirine İki Örnek

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Remil İlmi'ne Örnek:
REMİL: Sözlük olarak kum demektir. 
Halk arasında Reml ilmine yanlış olarak, REMİL şeklinde kullanılğı için (galat-ı meşhûre) kabilinden biz de Remil olarak kullandik.

2 Temmuz 2022 Cumartesi

MERSİN'İN MUT İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Tercüman Mescidi, Karatay, Konya

Tercüman Mescidi, Karatay, Konya
Tercüman (Terceman) Mescidi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Şems-i Tebrîzî Mahallesi Tercüman Baba Sokak ile Galip Yeni Kaynak Sokak'ın kesiştiği yerde, Karatay Müftülüğü'ne bağlı Kamil Türk 15 Temmuz Kur'an Kursu'nun karşısında bulunmaktadır.
13.yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir.

1 Temmuz 2022 Cuma

Ulu Camii'nin Fotoğrafları - 1, Aksaray

Ulu Camii, Aksaray

Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese), Seyhan, Adana

Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese), Seyhan, Adana
Ramazanoğlu Medresesi, Ulu Cami'nin doğusunda bulunmaktadır.
Medrese, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescid ve onun bitişiğindeki muhdes bir bina sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez.