1 Temmuz 2022 Cuma

Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese), Seyhan, Adana

Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese), Seyhan, Adana
Ramazanoğlu Medresesi, Ulu Cami'nin doğusunda bulunmaktadır.
Medrese, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescid ve onun bitişiğindeki muhdes bir bina sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber eser sâde ve temiz işçiliği, 19. yüzyılın sonlarında yapıldığını tahmin ettiğimiz sekiz
sütun üzerine piramidal örtülü şadırvanı ile ferah bir görünüşe sahiptir.
Medresenin ismi, eski kayıtlarda ismi "Eski Medrese" olarak geçmektedir.
Bir kenarı 23.00 m. uzunluğunda kareye yakın bir avlunun doğu, batı ve güney taraflarında hücrelerin, kuzey tarafta ise arka arkaya iki kubbenin örttüğü dershane eyvanının yer aldığı medresenin doğu-batı yönünde uzunluğu dıştan dışa 32.80 m.'dir.
Beşik tonozlu ve kısa bir dehlizden sonra avluya açılan batıdaki kapı sâde ve hücrelerden biraz yüksek yapılmıştır. 
Girişin güneyinde bulunan ve eskiden medresenin mutfağı olarak kullanıldığını tahmin ettiğimiz, ancak şimdi “tuvalet” haline getirilen iki hücreden köşedekine bir aydınlık feneri konulmuştur. 
Daha küçük olan diğer hücre bütün kıble kanattaki talebe hücreleri gibi birer mazgal pencere, ocak ve dolap nişi ihtiva etmekte olup 3.00 x 3.85 m. ölçüsündedir.
Bununla beraber kıble hücreleri batıdaki odalardan daha küçük ve kare plânlı (2.70 x 2.70) olarak yapılmıştır.
Doğu kanattaki hücrelerden köşedekiler hâriç, diğerleri güney kanat hücreleri ile aynı genişliğe
sahiptir. 
Diğerleri gibi içten beşik tonozla, dıştan oluklu kiremitlerle örtülmüştür. 
Ancak, köşedeki odada iki, güneyden itibaren üçüncü ve beşinci odalarda birer niş diğerlerinden fazladır. 
Kıble taraftaki hücrelerinde biri avluya, diğeri sokağa olmak üzere ikişer pencere bulunmaktadır.
Medresenin Avlusundaki Şadırvan

Bezemeler:
Medresenin portal nişi, iki tarafta birer sütunce ve kilit taşı üzerinde bir düğüm meydana getiren
pahlı bir silmeyle; kitabenin etrafı ise birer palmet ve küçük bir rozetle süslenmiştir. 
Eyvanın doğu ve batı duvarında bulunan dikdörtgen iki pencereden ikincisi dama taşlı bir diş sırası ve
merkezinde altı yapraklı bir çiçeğin yer aldığı altı kollu yıldızların kesişmeleriyle meydana gelen
geometrik desenlerle süslü bir silmeyle çerçevelenmiştir. 
Doğu duvarındaki pencerenin süslemeleri yarım kalmıştır.

Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese), Seyhan, Adana
Kitabe ve Tarihlendirme :
Medresenin tek kitabesi Taç Kapının üstünde olup iki satır hâlinde sülüs bir hatla yazılmıştır.
Kitabe şöyledir:
"Bu mübarek medreseyi dokuzyüz kırkyedi senesi Muharrem ayı ortalarında Allah rızası için en büyük ve en yüce Sultan Süleyman Şah'ın saltanatı zamanında -Allah mülkünü dâim etsin- Yüce Allah'ın rahmetine muhtaç Halil Bey'in oğlu Pîrî yaptırdı."
Kitabenin de açıkça belirttiği gibi medrese 1540 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere eserin banisi Ramazanoğlu Pîrî Paşa olup mimarı belli değildir.

 1. Tarihçesi
 2. Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese)
 3. Ramazanoğlu Medresesi (Eski Medrese)'nin Fotoğrafları
 4. Caminin Güneyindeki Türbe
 5. Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi
 6. Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi'nin Fotoğrafları
 7. Halil Bey Mescidi 
 8. Ulu Camii Saray Selamlığı (Ramazanoğlu Konağı)
 9. Fotoğrafları - 1
 10. Fotoğrafları - 2
 11. Fotoğrafları - 3
 12. Fotoğrafları - 4
 13. Fotoğrafları - 5
 14. Fotoğrafları - 6
 15. Fotoğrafları - 7
 16. Fotoğrafları - 8Hiç yorum yok:

Yorum Gönder