30 Mayıs 2022 Pazartesi

Saadeddin Ali Bey (Ebû'l Feth) Mescidi, Karaman

Saadeddin Ali Bey (Ebû'l Feth) Mescidi, Karaman
Saadeddin Ali Bey (Ebû'l Feth) Mescidi, Karaman'ın şehir merkezinde, İmaret Mahallesi'nde Turgut Özal Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Karaman'daki Selçuklu devrine ait eserlerdendir. 
Hatuniye Medresesinin batısındadır. 

29 Mayıs 2022 Pazar

Çarşı Camii, Develi, Kayseri

Çarşı Camii, Develi, Kayseri

Çarşı Camii, Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Aşağı Develi Feneseaşağı Mahallesi, Demirciler Sokağında bulunmaktadır.
1990-1997 yılları arasında inşa edilmiştir.
Daha evvel bu caminin yerinde Selçuklu zamanından kalma bir cami vardı.

27 Mayıs 2022 Cuma

Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar
İbn Ebi'd-Dünya, bu hususu şöyle naklediyor: 
"Ebû Bilâl bize haber verdi. 
Yine, Kasım b. Abdillah b. Anbese b. Safd, bize haber verdi dedi ki: 

26 Mayıs 2022 Perşembe

Kalemkırdı Camii, Melikgazi, Kayseri

Kalemkırdı Camii, Melikgazi, Kayseri

Kalemkırdı Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde İsmail Ağa Mahallesinde Hz.Mevlânâ'nın hocası Seyyid Burhaneddin Tirmizî Türbesi'nin yanında yer almaktadır.
H.1212 /M.1797 yılında Kalpaklıoğlu Mahallesi Kalemkırdı Sokağı'nda inşa edilmiştir. 

25 Mayıs 2022 Çarşamba

MERAM'IN KÖYLERİNDEKİ CAMİLER, KONYA

Alibey Adası Hamidiye Camii, Ayvalık, Balıkesir

Alibey Adası Hamidiye Camii, Ayvalık, Balıkesir
Alibey (Cunda) Adası Hamidiye Camii, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Ayvalık’ta cami olarak yapılmış tek özgün yapıdır.
19.asrın ikinci yarısında Sultan II.Abdülhamid tarafından eklektik üslupta yaptırılmıştır.

Seydişehir Devlet Hastanesi Mescidi, Seydişehir, Konya

Seydişehir Devlet Hastanesi, Seydişehir, Konya

24 Mayıs 2022 Salı

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Bahçesindeki Mezarlar, Karaman

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Batısındaki Mezarlar
Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin güney ve batı tarafında, Karamanoğulları devrine ait mezar taşları bulunmaktadır.

19 Mayıs 2022 Perşembe

Lala Mustafa Muslihiddin Camii, Melikgazi, Kayseri

Lala Mustafa Muslihiddin Camii, Melikgazi, Kayseri
Lala Mustafa Muslihiddin Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde Kiçikapı Meydanı’nın hemen güneyinde, Kayseri lisesinin güney doğusunda bulunmaktadır.
Cami, Lala Camii, Lala Paşa Camii olarak da bilinmektedir.

Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu, Herkus'un Onu Tanıması ve Defni

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu ve Herkos'un Onu Tanıması ve Defni
Ömer b. Hattab Radıyallâhü Anh devrinde Suriye tarafına gönderilen İslam ordusu TARSUS'u fethetti.
Ordunun başkumandanı olan Ebû Musa el-Eş'ari şehri kontrol ederken bir binaya uğradı. 

17 Mayıs 2022 Salı

Hünkar Camii, Girit, Yunanistan

 Hünkar Camii, Girit, Yunanistan
Girit'in Hanya şehrindeki Hünkar Camii, bir köşesinde çan kulesi, diğer köşesinde ise iki şerefeli bir minaresi mahzun mahzun duruyor.
Venedik döneminde Katolikler, Osmanlılar zamanında Müslümanlar, Yunanistan döneminde ise Ortodokslara kucak açan Ayios Nikolaos Kilisesi 1320’de Venedikliler tarafından inşa ediliyor.
1645’te Osmanlılar Hanya’yı fethedince minare eklenerek camiye dönüşüyor.
Adı da Hünkâr Camii oluyor.

Külahçılar Camii, Karaman

Külahçılar Camii, Karaman
Külahçılar Camii, Karaman'da yer almaktadır.
Cami, 1964 yılındaki çarşı yangınında yanan caminin yerine yaptırılmıştır.
Kargir cami, kırma çatılı, kiremit örtülüdür.

12 Mayıs 2022 Perşembe

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Arkada Değirmenci Camii ve Sağda ise Değirmenci Çeşmesi
Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Değirmenci Mahallesi’nde, Değirmenci Camii'nin karşısında yer almaktadır.
Türbenin kitabesi bulunmamaktadır.
Mezar taşında Hacı Yusuf Efendi'nin H.1239 yılında doğduğu, M.1880 yılında ise vefat ettiği yazmaktadır.

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Buhtunnasr'ın Nihayet Samimî Saygısı

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Bu mucizeleri gördükten ve aciz kaldıktan·sonra, Buhtunnasr, Dâniyâl (Alehisselâm)'a bizzat kendisi saygı göstermeye asla hürmetsizlik etmemeye gayret ettiği gibi ülkesinde bütün insanların Daniyal (Alehisselâm)'a sonsuz saygı göstermelerini ona saygısızlık edeni cezalandıracağını ilan etmiştir.
Böyle olunca insanlar gelip Dâniyâl (Alehisselâm)'ın duasını alıyor, felaket zamanlarında onun dua etmesini istiyorlardı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin İçindeki Sandukalar, Karaman

Hz.Mevlânâ'nın Annesi Belh Emiri Sultan Rükneddin'in Kızı Mü'mine Hatun'un Mezarı
Caminin içinde, sol tarafındaki bir mekanda Mevlânâ’nın torunlarına ve yakınlarına ait 21 taştan ve üzerleri sıvalı sandukalar bulunmaktadır.

8 Mayıs 2022 Pazar

Tâceddin Velî Camii, Melikgazi, Kayseri

Tâceddin Velî Camii, Melikgazi, Kayseri
Tâceddin Velî Hazretleri Kimdir?

Asıl adı Mehmet Tâceddin'dir.
Taceddin-i Veli: Fatih Sultan Mehmet, II.Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında yaşamıştır.
Babası Seyyid Hacı Mustafa Efendi (K.S.) Nahşibendi yolunda olup tüccardı. 
Sevgili oğlunun büyük bir veli ile terbiye olmasına dua ederdi. 

7 Mayıs 2022 Cumartesi

La'al Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Yanındaki Kümbetler (Türbeler), Mut, Mersin

Caminin Doğusundaki Kümbet (Türbe)

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Yanındaki Kümbetler (Türbeler), Mut, Mersin
Caminin bahçesinde 2 adet Kümbet bulunmaktadır. 
Kümbetlerin birinde 3, diğerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır. 

5 Mayıs 2022 Perşembe

Sabancı Merkez Camii'nin Minaresinde Asansör Var, Seyhan, Adana

Sabancı Merkez Camii, Seyhan, Adana
1 numaralı minarenin 3. şerefesindeyiz.
Ancak çıkmak için dakikalarca merdiven tırmanmamız gerekmedi.
Çünkü minarede asansör var.
Özel misafirler ve fotoğraf çekmek isteyenler, bir görevli eşliğinde çıkabiliyor buraya.

4 Mayıs 2022 Çarşamba

Sinan Safter Peker Camii, Yahşihan, Kırıkkale

Sinan Safter Peker Camii, Yahşihan, Kırıkkale
Sinan Safter Peker Camii, Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi'nde Yenişehir Mahallesi 240.Sokak'ta Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunmaktadır.
14 Kasım 2013 Perşembe günü inşası tamamlanarak ibadete açılmıştır.
Yapı Sanayi ve Ticaret Şirketi sahibi Maşallah Peker tarafından, trafik kazasında kaybettiği oğlu Sinan Safter Peker adına yaptırılmıştır.

3 Mayıs 2022 Salı

Tomarza Müftülük Binası, Tomarza, Kayseri

Tomarza Müftülük Binası, Tomarza, Kayseri
Tomarza Müftülük Binası, Tomarza Merkez Camii’nin doğusunda bulunmaktadır.
Müftülük binası olarak kullanılan eser, cami kadar calib-i dikkat mimari hususiyetlere sahiptir.
Güney-kuzey doğrultuda iki katlı olarak düzenlenmiştir.
Doğu cephesinin ortasında bulunan ve cepheden dışa taşırılan bölümü yapının en dikkat çekici kısmıdır. 

2 Mayıs 2022 Pazartesi

Buhtunnasr'ın Kudüs-ü Şerîf'i İşgal Edişi, Daniyal (Alehisselâm)'ın Esir Edilişi ve Buhtunnasr ile Aralarında Geçenler

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Irak-Babil Kralı, zulmüyle·meşhur Buhtunnasr zulmünü Mısır'a kadar yayıp, yıkıp işgal etti.
Kudüs-ü Şerif'i tahrip etti. 
Mescid-i Aksa'ya vakfedilmiş kıymetli eşyaları tamamen aldı. 

1 Mayıs 2022 Pazar