9 Mayıs 2022 Pazartesi

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin İçindeki Sandukalar, Karaman

Hz.Mevlânâ'nın Annesi Belh Emiri Sultan Rükneddin'in Kızı Mü'mine Hatun'un Mezarı
Caminin içinde, sol tarafındaki bir mekanda Mevlânâ’nın torunlarına ve yakınlarına ait 21 taştan ve üzerleri sıvalı sandukalar bulunmaktadır.Burada Mevlânâ’nın ilk eşi, Sultan Veled’in annesi Gevher Hatun, abisi Alaeddin Çelebi, Karaman Emiri Seyfeddin Süleyman ve Mevlânâ’nın ebesi Hediye Sultan’a ait mezarlar ile diğer Mevlevi büyüklerinin sandukaları bulunmaktadır.
Bu mezarların sonunda ahşap çıtalarla kafes biçiminde ayrılmış bölmedeki sanduka Hz.Mevlânâ’nın annesi Belh Emiri Sultan Rükneddin'in Kızı Mümine Hatun’a aittir.

Caminin İçindeki Sandukalar

Caminin İçindeki Sandukalar

Caminin İçindeki Sandukalar

Caminin İçindeki Sandukalar

Caminin İçindeki Sandukalar

II.Sıradakiler, Çelebi Sülalesinin ait Anne ve Akrabalarına Ait Mezarlar

Caminin İçindeki Sandukalar

Hz.Mevlânâ'nın Abisi Muhammed Alaeddîn Çelebi'nin Mezarı
  1. Cami
  2. Caminin Avlusundaki Derviş Hücreleri
  3. Caminin İçindeki Sandukalar
  4. Bahçesindeki Mezarlar
  5. Karamanoğlu Süleyman Paşa Hamamı
  6. Fotoğrafları - 1
  7. Fotoğrafları - 2
  8. Aktekke (Mader-i Mevlana, Mother of Mevlana) Mosque (English)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder