31 Temmuz 2023 Pazartesi

Çayır Mahallesi Camii, Gülşehir, Nevşehir

Çayır Mahallesi Camii, Gülşehir, Nevşehir
Çayır Mahallesi Camii, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi Çayır Mahallesi Kaya Sokak No:2 adresinde yer almaktadır.
Caminin Molla Yusuf tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 
Ancak caminin ne zaman yapıldığı ve kitabesine ait bir kayıt yer almamaktadır.
Ancak, Gülşehir Müftülüğü tarafından caminin kapısının üzerine asılan tabelada 1959 yılında yapıldığı yazmaktadır.

29 Temmuz 2023 Cumartesi

Kalpaklıoğlu Mahallesi Kalemkırdı Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Kalpaklıoğlu Mahallesi Kalemkırdı Mescidi, Melikgazi, Kayseri
Mescid, kuzeyindeki yolun zaman içinde dolmasıyla yol kotundan yaklaşık 60 cm. aşağıda kalmıştır.
Mescid, dikdörtgen bir harim ile bunun kuzey tarafında üç bölümlü bir son cemaat mahallinden oluşmaktadır. 
Eser, taç kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre 1797 yılında inşa edilmiştir. 
Banisi ve mimarı bilinmemektedir. 

28 Temmuz 2023 Cuma

Karanlık Sabûnî Camii, Altındağ, Ankara

Karanlık Sabûnî Camii, Altındağ, Ankara
Karanlık Sabûnî Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde Ulucanlar Sakarya Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, benzerleriyle karşılaştırılarak 14-15. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 
El Hac Hasan tarafından yaptırılmıştır.
Kare planlı, taş kaide, ahşap hatılların üzerinde kerpiç duvarlı olup kırma çatılı ve üzeri kiremit kaplıdır. 

24 Temmuz 2023 Pazartesi

Çakalız Camii, Melikgazi, Kayseri

Çakalız Camii, Melikgazi, Kayseri
Çakalız Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Emirağa Mahallesi, Nazımbey Caddesi üzerinde  bulunmaktadır.
Caminin Mihrab alınlığındaki kitâbesinde, mihrab âyetinin altında, siyah renkle sağda; 990, solda; 1375 ve ortada da 1955 tarihi resm-i hattıyle yazılıdır.
Cami, bu kitâbeye göre, H.990/M.1582 tarihinde inşa edilmiştir.
H.1375/M.1955 yılında ise yıkılarak tekrar yaptırılmıştır.

22 Temmuz 2023 Cumartesi

Yıldırım Bâyezîd Eski Cami, Altındağ, Ankara

Yıldırım Bâyezîd Eski Cami, Altındağ, Ankara
Yıldırım Bâyezîd Eski Cami, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Ziraat Mahallesi Açıkel Sokak'ta, Altındağ Belediyesi Altın Nikah Salonu'nun yakınında bulunmaktadır.
1951 yılında inşa edilmiştir.  
Tek şerefeli minaresi vardır.
Mihrabı ve  mihrab boyuna kadar olan duvarları çini kaplıdır.

20 Temmuz 2023 Perşembe

Mevlevî Üçler (Kerimler) Camii, Karatay, Konya

Mevlevî Üçler (Kerimler) Camii, Karatay, Konya
Mevlevî Üçler Kerimler Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Kerim Dede Mahallesi Mevlevî Üçler Sokak'ta yer almaktadır.
1956 yılında inşa edilmiştir.

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Karacaoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri

Karacaoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri
Karacaoğlu Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Caferbey Mahallesi'nde, Dilek ve Karaca Sokaklarının kesiştiği bölgede yer almaktadır.
Caminin orijinal kitabesi yoktur.
Caminin kapısı üzerindeki levhada latin rakamları ile 1316/M.1896-97 yılı okunmaktadır.
Caminin Kayseri’de geç devirde pek çok örneği görülen ahşap direkli camilerden olduğu kabul edilerek 19.yüzyıl başlarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

18 Temmuz 2023 Salı

Stockholm Merkez (Zayed bin Sultan El-Nahyan) Camii, Stockholm, İsveç

Stockholm Merkez (Zayed bin Sultan El-Nahyan) Camii, Stockholm, İsveç
 Stockholm Merkez (Zayed bin Sultan El-Nahyan) Camii, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunmaktadır.
2000 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu ve Devlet Başkanı olan Zayed bin Sultan El- Nahyan tarafından İsveç'in Başkenti Stokholm'e yaptırılmıştır.

İbâdullah Camii, Altındağ, Ankara

İbâdullah Camii ve Arka planda eski adıyla İtfaiye Meydanı’nda 2017 yılında açılan Melike Hatun Camii
İbâdullah Camii, Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde, Suluhan’ın batısında bulunmaktadır.
Cami, Vakıf kayıtlarına göre 15-16. yüzyıllarda inşa edilmiştir. 
17-18. yüzyılların mimari üslubunu yansıtan caminin, zaman içinde harap olduğu ve yeniden yaptırıldığı 1738 tarihli vakfiyeden öğrenilmektedir.
Boyuna dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlı yapının beden duvarları, kesme taş kaide üzeri kerpiçtir. 
Kerpiç duvarlar birkaç sıra yatay ahşap hatılla güçlendirilmiştir. 
Caminin üzeri kiremit çatı ile örtülüdür.

17 Temmuz 2023 Pazartesi

İSTANBUL'UN BEYKOZ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

İstanbul İlçeler Haritası ve Beykoz'un Konumu
  1. Ahmet Hamdi Akseki Camii
  2. Anadoluhisarı Namazgâhı 
  3. Çavuşbaşı Fazilet Camii

Çamlıca Camii'nin İnşaat Vetîresi (Süreci), Üsküdar, İstanbul

Çamlıca Camii'nin İnşaat Vetîresi (Süreci), Üsküdar, İstanbul
2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Tepesi'nde yeni bir TV-radyo anteni uluslararası fikir projesi için Uluslararası Mimarlar Birliği'ne (UIA)’ya başvurdu.
UIA, Mimarlar Odası'nın görüşünü aldı.
Mimarlar Odası, Çamlıca Tepesinin tarihî ve sembolik bir alan, doğal ve kültürel miras ve SİT alanı olduğunu, kamusal alan olarak uygun düzenlemelerin yapılmasını ancak alanın yapılaşmaya açılmamasını savundu.
İlave olarak TV ve radyo antenlerinin de bölgenin dokusuna, Boğaz’ın siluetine zarar verdiği ve taşınması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
UIA bu görüş münasebetiyle yarışmayı tasdik etmedi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi

Sarı Yakup Hamzaoğlu Camii, Karatay, Konya

Sarıyakup Hamzaoğlu Camii, Karatay, Konya
Sarıyakup Hamzaoğlu Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Kerim Dede Mahallesi'nde yer almaktadır.
1974 yılında inşa edilmiştir.

14 Temmuz 2023 Cuma

İSVEÇ (Sweden)

  1. Uppsala Camii,Uppsala
  2. Malmö Camii, Malmö
  3. Stockholm Merkez (Zayed bin Sultan El-Nahyan) Camii

Tasmakıran Camii, Melikgazi, Kayseri

Tasmakıran Camii, Melikgazi, Kayseri
Tasmakıran Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tahirağa Mahallesinde Kapan ve Tasma sokaklarının arasında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.
İnşâ tarzı ve karakteri yönünden değerlendirildiğinde eserin 18. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.

13 Temmuz 2023 Perşembe

Saraçlar Mescidi, Altındağ, Ankara

Saraçlar Mescidi, Altındağ, Ankara
Saraçlar Mescidi, Ankara'nın Merkez, Altındağ İlçesi'nde Koyunpazarı Mahallesi, Saraçlar Çarşısı’nda 
Saraçlar Sokak üzerinde 84 numarada bulunmaktadır. 
Ulus’ta Çıkrıkçılar Yokuşu’nun devamı, Saraçlar Sokak olarak adlandırılmaktadır.
Mescidin girişi yan tarafında bulunan sokak üzerinden verilmiştir. 
Mescidin önünde ‘Saraçlar Çeşmesi’ adıyla bilinen bir çeşmesi olduğu Ankara paftalarından anlaşılmıştır.

12 Temmuz 2023 Çarşamba

Ulu Camii'nin Tarihçesi, Osmangazi, Bursa

Ulu Camii, Osmangazi, Bursa
Osmanlı Devletinin bir asrı aşkın süreyle başkentlik yapan Yeşil Bursa'da yer alan tarih hazineleri arasında biri vardır ki, muhtelif hususiyetleriyle hemen diğerlerinden ayrılır.
Bu, adı gibi yüce bir cami olan Ulu Camii'dir.
Caminin inşasına Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in isteği üzerine 1395 yılında başlanmıştı. 
Yıldırım Bâyezîd'in Ankara Savaşı'nda Timur'a mağlup olup esir düşmesi üzerine, cami inşası yarım kaldı. 

9 Temmuz 2023 Pazar

Bozatlı Paşa Camii, Melikgazi, Kayseri

Bozatlı Paşa Camii, Melikgazi, Kayseri
Bozatlıpaşa Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi, Küçük Mustafa Mahallesi, Altay Sokak'ta bulunmaktadır.
Mescidin inşa kitabesi mevcut değildir. 
Ayrıca mescit hakkında vakfiye, şer’iyye sicilli ve diğer tarihi kayıtlarda da hiç bir malumat ile karşılaşılmamıştır.
Caminin planı, malzemesi, minber minaresi dikkate alındığında 19. yüzyıl ortasında ve sonlarında yapılan mescitlerle olan benzerliği dolayısıyla 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

8 Temmuz 2023 Cumartesi

Hz.Yûşâ Camii, Beykoz, İstanbul

Hz.Yuşâ Camii, Beykoz, İstanbul
Hz.Yuşâ Camii, İstanbul'un Merkez Beykoz İlçesi'nde, Anadolu Kavağı Mahallesi'nde Yuşa Tepesi'nde bulunmaktadır.
Sadrazam Yimi Sekiz Çelebi Zâde Mehmet Said Paşa (1761) tarafından H.1167/M.1755 tarihinde türbe ile beraber yaptırılmıştır. 

7 Temmuz 2023 Cuma

Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Altındağ, Ankara

Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Altındağ, Ankara 
Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Ankara Kalesi’nin Hisar Kapısı’ndan (Saat Kulesi’nin olduğu kapı) girildiğinde biraz ileride sol tarafta yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi hakkında kesin bilgi veren bir kitabe ve belge yoktur. 
İnşa tekniğine göre muhtemelen 17. yüzyılda Ramazan Şemseddin adlı kişi tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

4 Temmuz 2023 Salı

Taşhan Köyü Küçük Cami, Kocasinan, Kayseri

Taşhan Köyü Küçük Cami, Kocasinan, Kayseri
Taşhan Köyü Küçük Cami, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Taşhan Köyü'nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi yoktur.
Cami, 20.yüzyılın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Camiye 1955 yılında ise minare eklenmiştir.

3 Temmuz 2023 Pazartesi

ÇORUM (Merkez)

Çorum İlçeler Haritası ve Bayat'ın Konumu
  1. Abdibey Cami 
  2. Azap Ahmet Camii
  3. Akşemseddin (Meydan) Camii

Çamlıca Camii'nin Kubbesi, Üsküdar, İstanbul

Çamlıca Camii, Üsküdar, İstanbul
Caminin ana kubbesinin çapı 34 m'dir.
Bu 34 rakamı İstanbul'u temsil etmektedir.
Yine bu ana kubbenin yüksekliği ise İstanbul'da yaşayan 72 milleti temsil etmesi için 72 m olarak yapılmıştır.

2 Temmuz 2023 Pazar

Sarı Kadı (Mimar Zâde) Camii, Altındağ, Ankara

Sarı Kadı (Mimar Zâde) Camii, Altındağ, Ankara
Sarı Kadı (Mimar Zâde) Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Hacettepe Mahallesi Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün kuzeydoğusunda, Sarıkadın Sokak üzerinde bulunmaktadır. 
Camiye, Talatpaşa Bulvarı üzerinden Sarıkadın Sokak takip edilerek ulaşılabilir.

1 Temmuz 2023 Cumartesi

Fittja Camii, Stokholm, İsveç

 Fittja Camii,(Fittja Mosque) Stokholm, İsveç
Fittja Camii, İsveç'in başkenti Stokholm'da Müslüman Türk Grupları tarafından yapılmıştır.


Ak (Bjeleva) Cami, Saraybosna, Bosna-Hersek

Ak (Bijela) Džamija, Saraybosna, Bosna Hersek
(Ak (Bijela) Džamija)
Ak Cami, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Vratnik Mahallesi'nde, harap olmuş Jajce kışlasının hemen yanında yer almaktadır. 
Saraybosna'daki en eski camilerden biridir.
Gazi Hüsrev Bey'in katibi Divan Haydar Katib tarafından 1536-1545 yılları arasında Begovu (Bey) Camii örnek alınarak yaptırılmıştır. 

Somuncu Baba Namazgâhı, Aksaray

Somuncu Baba Namazgâhı, Aksaray
Somuncu Baba Namazgâhı, Aksaray şehir merkezinde, Somuncu Camii'nin hemen yanında bulunmaktadır.