28 Mayıs 2012 Pazartesi

FEVZİYE KÜÇÜK EFENDİ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

FEVZİYE KÜÇÜK EFENDİ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Fevziye Küçük Efendi Camii'nin Tarihçesi, Fatih, Türkiye

 Fevziye Küçük Efendi Camii, Fatih, Türkiye
Hacı Hazma Mahallesi, Hacı Evhaddin Caddesinde yer alan Küçük Efendi Caminin banisi Feyzullah Efendi’dir. Bu zat Nakşi meşayininin ileri gelenlerindendir. Aynı zamanda Sultan Ahmed Camii vaizi olup Sultan II.Mahmud’un da teveccühünü kazanmıştır. H.1241/M.1825 tarihli çeşme kitabesinde bu isim geçmekte ise de mevcut binayı Şeyh Raşid Efendi’nin yenilemiş olduğu anlaşılmaktadır.


Fevziye Küçük Efendi Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, Türkiye

 Fevziye Küçük Efendi Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, Türkiye
Osmanlı barok uslübundaki cami kendine has ilginç bir yapıya sahiptir. Çatı on adet ahşap direğe oturtulmuştur. Elips biçiminde bir ahşap kubbesi vardır. Mihrabın ortasında halvethanenin çilehanesi bulunmaktadır. Tarikatlardaki halvet geleneğinin mimariye yansıdığı bu camide açıkça görülmektedir. Küçük efendi külliyesinin en ilginç yanı mekan tasarımında etkin olmasıdır. Halbuki diğer camilerde  sadece cephe düzenlenmesinde ve süslemede barok tesirleri göze çarpar. Barok üslubunda birçok kilise yapımında görülen elips şekil, Osmanlı baroğunda tek bu camii ve tekkede plana ve üst yapıya uygulanabilmiştir. İç kısım alanı 120 m2, son cemaat yeri 12 m2, avlu ve bahçesi ise 1600 m2’dir.


Fevziye Küçük Efendi Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, Türkiye

 Fevziye Küçük Efendi Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Fatih, Türkiye
Şadırvanı ve meşrutaları bulunan camiide bir müezzin-kayyım görev yapmaktadır. Vakit namazlarında 30-40, Cuma namazlarında ise 50-60 civarında cemaati bulunmaktadır.


Fevziye Küçük Efendi Camii'nin Konumu, Fatih, Türkiye


Fevziye Küçük Efendi Camii'nin Konumu, Fatih, Türkiye


27 Mayıs 2012 Pazar

KOCAELİ

Kocaeli İlçeler Haritası

1.BAŞİSKELE (0+78=78 Cami)
7.GÖLCÜK (1+92=93 Cami)
2.ÇAYIROVA (0+41=41 Cami)
8.İZMİT (Merkez) (20+225=245 Cami)
3.DARICA (0+49=49 Cami)
9.KANDIRA (0+258=258 Cami)
4.DERİNDE (0+76=76 Cami)
10.KARAMÜRSEL (0+50=50 Cami)
5.DİLOVASI (2+34=36 Cami)
11.KARTEPE (0+82=82 Cami)
6.GEBZE (5+128=133 Cami)
12.KÖRFEZ (0+84=84 Cami)


FATMA SULTAN CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Fatma Sultan Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Fatma Sultan Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul
Fatma Sultan Camii, Topkapı, Fatma Sultan Mahallesi, Emin Molla Sokağında bulunmaktadır. Camii, Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Sadrazam Kara Ahmed Paşa’nın karası Fatma Sultan tarafından H.979/M.1571 tarihinde kesme taştan, ahşap olarak yaptırılmıştır. Zamanla bakımsızlıktan dört duvarı kalan camii 1971’de Fatma Sultan Camiini Yapma ve Güzelleştirme Derneğinin gayretleriyle, kalan duvarları üzerine yeniden inşa edilerek ibadete açılmıştır.


Fatma Sultan Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Fatma Sultan Camii'nin Mihrabı, Fatih, İstanbul
Bugünkü duvarları kagir, üzeri beton ve ahşap çatılı olan caminin, kürsü ve minberi ahşap, mihrabı ise alçıdandır. Son cemaat yeri ile kadınlar mahfili betonarme olarak yapılmıştır.  Mescidin sağında bulunan ve hiçbir orjinalliği olmayan bodur minaresinin kaidesi taş ve üç sıra tuğladan, üzeri ise taştan yapılmıştır. Fatma Sultan, kocası Kara Ahmed Paşa’nın Topkapı Camiinde bulunan türbesi dışında gömülüdür. Vakfı da Ahmed Paşa’nın vakfına katılmıştır.


Fatma Sultan Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

 Fatma Sultan Camii'nin İçinden Bir Görünüm, Fatih, İstanbul
İç kısmı 133, avlu ve bahçesiyle 679 m2 alanı kaplayan caminin, musalla taşı, abdest alma yeri ve tuvaleti mevcut olup, vakit namazlarında 10-15, Cuma namazlarında ise 40-50 cemaati bulunmaktadır. Bir imam-hatibin görev yaptığı bu camide yeterli meşrutası da vardır.


Fatma Sultan Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul


Fatma Sultan Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul


25 Mayıs 2012 Cuma

Eşrefoğlu Camii, Beyşehir, Konya - SLAYT

DİYARBAKIR


Diyarbakır'ın Konumu

1.BAĞLAR (Merkez) (0+148=148 Cami)
10.HAZRO (1+57=58 Cami)
2.BİSMİL (1+219=220 Cami)
11.KAYAPINAR (Merkez) (0+111=111 Cami)
3.ÇERMİK (2+25=27 Cami)
12.KOCAKÖY (0+47=47 Cami)
4.ÇINAR (0+121=121 Cami)
13.KULP (0+143=143 Cami)
5.ÇÜNGÜŞ (2+45=47 Cami)
14.LİCE (2+110=112 Cami)
6.DİCLE (0+98=98 Cami)
15.SİLVAN (3+200=203 Cami)
7.EĞİL (2+54=56 Cami) 
16.SUR (Merkez) (23+209=232 Cami) 
8.ERGANİ (0+180=180 Cami)
17.YENİŞEHİR (Merkez) (4+135=139 Cami)
9.HANİ (2+72=74 Cami)

Diyarbakır İlçeler Haritası

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Diyarbakır İlçeler Haritası ve Silvan'ın Konumu
 1. Eyyubiler Camii
 2. Karabehlül Bey Camii
 3. Ulu (Selahaddin Eyyubi-Meyya Farkin) Camii

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDEKİ CAMİLER


ÇERMİK İLÇESİNİN KONUMU, DİYARBAKIR
 1. Şah Ali Bey Camisi 
 2. Ulu Cami

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDEKİ CAMİLER


ÇÜNGÜŞ İLÇESİNİN KONUMU, DİYARBAKIR
 1. Ali Bey Camii 
 2. Cami-i Kebir

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Diyarbakır İlçeler Haritası ve Eğil İlçesi'nin Konumu
 1. Tacıyan Camii 
 2. Ulu Camii

DİYARBAKIR'IN LİCE İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Diyarbakır İlçeler Haritası ve Lice'nin Konumu
 1. Kabakkaya (Antak) Köyü Melik Adil Camii 
 2. Ulu (Vakıf Ahmet Bey) Camii

DİYARBAKIR'IN HAZRO İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Diyarbakır İlçeler Haritası ve Hazro'nun Konumu
 1. Ulu Camii
 2. Ağartı Mahallesi Camii
 3. Bağyurdu Mahallesi Camii

DİYARBAKIR'IN HANİ İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Diyarbakır İlçeler Haritası ve Hani'nin Konumu

22 Mayıs 2012 Salı

EMİR BUHARÎ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

EMİR BUHARÎ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Emir Buhari Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Emir Buhari Camii, Fatih, İstanbul
Fatih, Sarıgüzel Caddesi Emir Buhari Sokağındadır. Mescid Sultan II.Bayezıd Han-i Veli tarafından XVI.yüzyil başlarında yaptırılmıştır. Minberini ise IV.Murad’ın sadrazamlarından Bayrampaşa koydurmuştur. Emir Buhari Hz.lerinin adını taşıdığı bu mescidin bitişiğindeki ayrı türbede medfun bulunmaktadır.

Emir Buhari Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

 Emir Buhari Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Eski yıllarda geçirdiği yangından zarar gören camii zamanla harap olmuş, metruk bir durumda iken, 1965 yılında cami ihya ve koruma derneği tarafından halkın da yardımlarıyla dikdörtgen, planlı, kagir iki katlı betonarma, tavanı düz, ahşap çatılı ve kiremitli olarak yeniden inşa edilmiştir. Fakat camini eski planı dikkate alınmamıştır.

Emir Buharî Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Emir Buharî Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Caminin zemin katında görevlilerine ait meşruta bulunmaktadır. Camii iç alını 250 m2 olup, avlusu yoktur. Caminin bir imam-hatip kadrosu vardır. Vakit namazlarında 60-70, Cuma namazında ise 500’e yakın cemaatı bulunmaktadır. Tuvalet ve abdest yerleri yeterlidir.

Emir Buharî Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul


Emir Buhari Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

21 Mayıs 2012 Pazartesi

Ayasofya (Fethiye) Camii, Fatih, İstanbul - SLAYT


 
 Ayasofya (Fethiye) Camii, Fatih, İstanbul - SLAYT
 1. Ayasofya Camii'nin Esrarı 
 2. Terleyen Direk Direğin Terlemesinin Sebebi 
 3. İçindeki Kuyu Hangi Hastalığa İyi Gelir? 

EBUZER GIFFARÎ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

 EBUZER GIFFARÎ CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Ebuzer Gıffarî Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

  Ebuzer Gıffarî Camii, Fatih, İstanbul
Ayvansaray’da, Atik Mustafapaşa Mahallesinde, Ağaçlı Çeşme Sokakla Marul Sokağının birleştiği köşede bulunuyordu. Mescid, XVIII.  Sultan Ahmed’in Sadrazamlarından Şehit Ali Paşa tarafından fevkani olarak yaptırılmıştır. Yine caminin banisi tarafından görülen bir rüya üzerine büyük sahabilerden Ebu Zerr el – Gıfari Hazretlerinin türbesi ortaya çıkarılmış ve ihya ettirilmiştir. Bu sebeple Ebu Zerr el-Gıfari mescidi olarak da kaynaklarda geçmektedir.

Ebuzer Gıffarî Camii'nin Mimari Yapısı, Fatih, İstanbul

  Ebuzer Gıffarî Camii'nin Mihrab ve Minberi, Fatih, İstanbul
Bu mescit ve türbe, II.Sultan Mahmud’un anası Nakşidil Valide Sultan tarafından H.1127/M.1812 senesinde kesme taştan yeniden inşa ettirilmiştir. Bu arada Ebu Zerr el-Gıfari türbesi de ihya ettirilmiştir.  Bunun için de kaynaklarda “Nakşidil Valide Sultan Mescidi” olarak da zikredilmektedir. Valide Sultan tarafından bir de Sıbyan Mektebi yaptırılmıştır. Kaynaklarda ayrı ayrı zikredilen her üç mescid’in de aynı mescid olduğu yapılan araştırmalar sonunda anlaşılmıştır.

Ebuzer Gıffarî Camii İle İlgili Diğer Bilgiler, Fatih, İstanbul

 Ebuzer Gıffarî Camii, Fatih, İstanbul
Bir müezzin-kayyımı bulunan camiide tuvaleti, abdest alma yeri ve meşrutası bulunmaktadır. Vakit namazlarında 10-15, Cuma namazlarında ise 60-70 civarında cemaati bulunmaktadır.

Ebuzer Gıffarî Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul


  Ebuzer Gıffarî Camii'nin Konumu, Fatih, İstanbul

20 Mayıs 2012 Pazar

Kabe-i Muazzama İle İlgili Bilgiler - SLAYT

DÜLGERZÂDE CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

DÜLGERZÂDE CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

 BEZZAZ-I CEDİD CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

ABDÜSSELAM CAMİİ, BEYOĞLU

AHMET ÇAVUŞ CAMİİ
·

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

· 


· 
· · 


BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH

BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  

NURUOSMANİYE CAMİİ