30 Eylül 2010 Perşembe

SAKAHANE (DAVUD AĞA) MESCİDİ, MERAM, KONYA

Sakahane (Şifahane) Mescidi, Meram, Konya

Mescid, Konya'nın merkezinde Eski Adalet Sarayının hemen yanında, Alaaddin Tepesinin karşısındadır. 
Şifahane (Sakahane) Mescidi de denir. 

Sille Karataş Camii, Selçuklu, Konya

Sille Karataş Camii, Selçuklu, Konya
Sille Karataş Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesine bağlı Sille Mahallesinde (köyünde) bulunmaktadır.
İsmini bir zamanlar kalabalık olan Karataş Mahallesi’nden almaktadır.
Çevresinde oturan insan kalmadığından şimdilerde kapalıdır.

Sephavan (Sebihan) Camii ve Türbesi, Selçuklu, Konya


 Sephavan (Sebihan, Hacı Mehmet Ali Ağa) Camii, Selçuklu, Konya
Eski adı Kavaklı Mektep Çıkmazı, yeni adıyla Sephavan mahallesi Kurs sokaktadır.
Fatih Sultan Mehmed dönemi evkaf defterinde adı “Sebihan Mescidi” olarak geçer.
Cami arkasında yer alan Emir Nureddin Türbesinde yedi kardeş gömülü olduğu için Arapça “seb’a ihvan” yani yedi kardeş ismi verildiği, günümüze bu isimle geldiği rivayet edilmektedir.

Kışla Saray Camii, Karatay, Konya

Kışla Saray Camii, Karatay, Konya
Cami, Mevlâna Kültür Merkezinin yanı başındadır. Konya Eski Kışlasının güneybatısına düşer.
Kitabesine göre H. 1232, M. 1819 yılında Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Kızılören Mescidi, Meram, Konya

Emir Kandemir Hanı'nın 400 m. güneydoğusunda bulunan küçük ölçüdeki beşik tonozlu iki sahınlı yapının “Cuma mescidi” olduğu düşünülmektedir.
Kızıl renkli toprak örtüsü ile güneşin ilk ışıkları bir arada...

Anadolu’da hanlar genellikle 30-40 km. mesafede, kervanların bir günde ulaşabilecekleri mesafelerde yapılmışlardır. Kızılören civarı bu konuda bir ayrıcalık teşkil eder. Birbirine yakın üç han vardır Konya-Beyşehir karayolu üzerinde: Kızılören Hanı, Kızılören Emir Kandemir Mescidi ve Emir Kandemir Hanı.
Bu yapılar hem kervanların barınması hem de birer askeri garnizon olma nitelikleriyle yüzlerce yıl önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir.

Yakın zamanlarda Kızılören Han mescidinin mihrabı acımasız ve saygısızca sökülmüş, hanın kitabesi kaybolmuştur. Rstorasyon kapsamına alınan mescidin umarım harabe haldeki son görüntüleri bunlar olur.

29 Eylül 2010 Çarşamba

Çifte Minareli Medrese, Yakutiye, Erzurum

Çifte Minareli Medrese
Çifte Minareli Medrese, Erzurum
Erzurum’daki bu medrese Osmanlı öncesi medreselerin en büyüğüdür.
"Hatuniye Medresesi" olarak da bilinmektedir.
1270-1291 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Sultan Süleyman (Ulu Cami) Camisi (Merkez)

Sultan Süleyman (Ulu Cami) Camisi (Merkez)

Çankırı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Sultan Süleyman Camisi’ni, Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine Sadık Kalfa 1522-1558 yıllarında yaptırmıştır. Bu cami Mimar Sinan’ın üç yarım kubbeli camiler planı düzeninde yaptırılmıştır. Cami, 1936 yılında depremden zarar gördüğünden ötürü yenilenmiş ve özelliğini kaybetmiştir. Caminin giriş kapısı üzerinde sülüs yazı ile bir kitabesi bulunmaktadır;

“Buyurdu yapmağa isna yılında
Bunu Sultan Süleyman tali-ül hayr
Münadi görecek hayretle hatmin
Didi tarihi ya cami-ul hayr”

Cami kare planlı olup, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Ayrıca bu kubbe dört tarafındaki yarım kubbelerle tamamlanmıştır. İbadet mekanını örten kubbe birbirlerine ve duvarlara yuvarlak kemerlerle bağlı dört paye üzerine oturtulmuştur. Girişin önünde dört sütunun taşıdığı üzerleri kubbeli üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinde, girişin iki yanında stalaktitli birer mihrap nişi vardır.Girişin önündeki bölüm diğer iki yan bölümden daha yüksek tutulmuştur. Giriş ekseninin karşısında bulunan mihrap stalaktitli olup, oldukça güzel bir işçilik göstermektedir. Minber taştan, kürsüler ve köşeli gövdede iyi bir taş işçiliği dikkati çekmektedir.

Caminin duvarları kesme taştan, kapı söveleri mermerden yapılmıştır. Caminin yanındaki minare dörtgen bir kürsü üzerinde kesme taştan yuvarlak gövdelidir. Caminin içerisi XIX.yüzyıla ait rokoko üslubunda bitkisel motiflerle bezenmiş, bunların arasına da yer yer Kuran’dan alınan yazılar yerleştirilmiştir. Caminin içerisindeki bezemede geometrik, örgü, yılan ve ejder motifleri orijinal camiden kalmıştır. Burada dikkati çeken bir özellik de Selçuklu mimarisinde çok sık rastlanılan yıldız motiflerinin uygulanmış oluşudur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 yılında bu camiyi restore ettirmiştir.

Hacı Ali Paşa (Ahmet Çelebi) Camii, Armutlu, Yalova

Hacı Ali Paşa Camii, aynı zamanda Çarşı Cami olarak da bilinmektedir.
Yalova'nın Armutlu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

Süleymaniye (Kale) Camii, Çemişgezek, Tunceli

Süleymaniye (Kale) Camisi (Çemişgezek)
Süleymaniye (Kale) Camii, Çemişgezek, Tunceli
Süleymaniye (Kale) Camii, Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Yelmaniye (Eski Cami) Camii, Çemişgezek, Tunceli

Yelmaniye Camisi (Çemişgezek)
 Yelmaniye Camii, Çemişgezek, Tunceli
Yelmaniye Camii, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Medrese Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Kitabesinden öğrenildiğine göre, Timur devrinde Taceddin Yalman tarafından yaptırılmıştır.
Ancak kitabenin tarih kısmı okunamamıştır.

Elti Hatun Camii, Mazgirt, Tunceli

Elti Hatun Camii, Mazgirt, Tunceli
Elti Hatun Camii, Tunceli'nin Mazgirt İlçesinde bulunmaktadır.
Caminin inşa tarihi, kitabesi günümüze ulaşmadığından dolayı, 1252 olarak tahmin edilmektedir.
Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykûbat’ın Hanımı ve Alâaddin Keyhüsrev’in annesi olarak tahmin edilen Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Aşağı (Çelebi Ali) Camii, Pertek, Tunceli

Aşağı (Çelebi Ali) Camisi (Pertek)
 Aşağı (Çelebi Ali) Camii, Pertek, Tunceli
Aşağı (Çelebi Ali) Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunmaktadır.
Cami, 1570 yılında Çelebi Ali tarafından yapılmıştır.
Cami baraj gölünün inşası münasebetiyle Eski Pertek’ten Yeni Pertek’e taşınmıştır.

Sağman Köyü Camii, Pertek, Tunceli

Sağman Camisi (Pertek)
 Sağman Köyü Camii, Pertek, Tunceli
Sağman Köyü Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesi'ne bağlı Sağman Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamakla beraber kaynaklardan Keyhüsrev Bey’in oğlu Salih Bey tarafından 1555 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.

Yukarı (Baysungur) Camii, Pertek, Tunceli

Yukarı (Baysungur) Camisi (Pertek)
 Yukarı (Baysungur) Camii, Pertek, Tunceli
Yukarı (Baysungur) Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin Harput Müzesi’nde bulunan kitabesine göre cami, Baysungur tarafından 1572 yılında yaptırılmıştır.
Kesme taştan yapılan cami, plan olarak Aşağı (Çelebi Ali) Cami'ye benzemektedir. 

Ahi Evren Dede Camii, Ortahisar, Trabzon

Ahi Evren Dede Camii, Trabzon’un Merkez Ortahisar İlçesi'nde, şehre hâkim olan Boztepe’de bulunmaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla birlikte, Şemseddin Sami, Sultan Orhan zamanında Ahi Evren Dede’nin Trabzon’da bir tekke yaptırmış olduğunu kaydettirmiştir. 

28 Eylül 2010 Salı

Hamza Bey Mescidi (Merkez)

Hamza Bey Mescidi (Merkez)

Tokat il merkezindeki bu mescidi, Çelebi Sultan Mehmet’in Osmanlı tahtına çıkmadan önce Amasya ve Tokat’ta hüküm sürdüğü yıllarda lalası ve komutanı olan Bicaroğlu Emir Hamza 1411 yılında yaptırmıştır.

Mescit moloz taş ve tuğladan yapılmış, dikdörtgen planlı bir yapı idi. Bir süre zaviye olarak da kullanılmıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla özgünlüğünü yitirmiş, XIX. Yüzyılda da barok üslupta yenilenmiştir. Bu arada ön cephesine ahşap bir yapıyı andıran iki katlı bir son cemaat yeri eklenmiştir.

Günümüzde bu yapı yıkılmıştır. Yalnızca yanındaki minaresi korunabilmiştir. Minare kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdelidir.

27 Eylül 2010 Pazartesi

Meydan (Çukur) Camii, Sivas

Meydan (Çukur) Camii, Sivas 
Meydan (Çukur) Camii, Sivas merkezinde Dikilitaş Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Cami, Koca Hasan Paşa tarafından senesinde yaptırılmıştır.
Önündeki son cemaat mahalli, 19.asırda buraya eklenmiştir.

26 Eylül 2010 Pazar

Fetih Baba Mescidi, Sinop

Fetih Baba Mescidi, Sinop il merkezinde, Hükümet Konağı’nın batısında Meydan Kapı denilen çarşıda yer almaktadır.

Mescid, Candaroğulları Devri'nde H.754/M.1353 yılında İsmail Bin Uslu Bey yaptırmıştır. 
Muhtelif devirlerde tadilattan geçirilmiştir.
Mescidin doğusunda Fetih Muhammed Baba isminde bir kişinin mezarı bulunmaktadır.

Kasımiye Medresesi, Artuklu, Mardin


Kasımiye Medresesi, Mardin’in güneybatısındaki tepenin altında bulunmaktadır.
Medrese’nin yapımına Artuklu döneminde başlanmış, Sultan Kasım tarafından da 1487-1502 yıllarında tamamlanmıştır.

Göğceli (Mezarlık, Çivisiz) Camii, Çarşamba, Samsun

Selçuklular döneminde inşa edildiği tahmin edilen Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Göceli (Mezarlık) Camii 800 yıldır zamana meydan okuyor.
Tüm Mühendisler ve Mimarlar Birliği Platformu Genel Başkanı mimar ve ekonomist Remzi Kozal, yüzyıllardır çürümeden, bozulmadan ayakta durabilen böyle bir yapının yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da nadir olduğunu, hatta bir benzerinin olmadığını söyledi.

Şeyh Seyyid Kutbeddin Camii, İlkadım, Samsun

Şeyh Seyyid Kudbeddin Camii, Samsun'un Merkez İlkadım İlçesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber mimarî üslubundan Osmanlı devrinde, XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 

Sivrikese Köyü Camii, Havza, Samsun

Sivrikese Köyü Camii, Samsun'un Havza İlçesi'ne bağlı Sivrikese Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, Ali Osman Ağa tarafından 1903 tarihinde yaptırılmıştır. 
Cami Todor Usta tarafından yapılmıştır.

25 Eylül 2010 Cumartesi

Ağcabey Camii, Bahçe, Osmaniye

Ağcabey Camisi (Bahçe)
 Ağcabey Camii, Bahçe, Osmaniye
Osmaniye Bahçe ilçesinde, Belediye Meydanı’nda bulunan bu cami, Türkmen Ağalarından Ağcabey tarafından 1809 yılında yaptırılmıştır.

Hamidiye Camii, Kadirli, Osmaniye

Hamidiye Camisi (Kadirli)
 Hamidiye Camii, Kadirli, Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bu cami XIX.yüzyılın ikinci yarısında, Sultan II.Abdülhamid döneminde yapılmış, bu yüzden de Hamidiye Camisi ismi ile anılmıştır.

ÖKÜZ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ KÜLLİYESİ, NİĞDE

Öküz Mehmet Paşa Külliyesi, Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde bulunmaktadır.
Külliye; cami, çarşı, hamam ve handan meydana gelmiştir.
Külliyeyi Sultan I.Ahmet ve Genç Osman’ın hükümdarlığı esnasında Sadrazam olan Öküz Mehmet Paşa, hac ve sefer yolu üzerinde bulunan Ulukışla’da yaptırmıştır.

24 Eylül 2010 Cuma

Sarı Ahmet Paşa Camii, Akhisar, Manisa

  Sarı Ahmet Paşa Camii, Akhisar, Manisa
Manisa'nın Akhisar ilçesi, Paşa Mahallesi, Tahtakale semtinde bulunan bu camiyi, Sarı Ahmet Paşa 1469 yılında yaptırmıştır.

Ulu Cami, Akhisar, Manisa

Ulu Cami (Akhisar)
 Ulu Cami, Akhisar, Manisa
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin kitabesi günümüze gelemediğinden banisi ve yapım tarihi bilinmemektedir.
Ancak bu yapının altında Roma dönemine ait bir kalıntı olduğu ve Bizans döneminde de kiliseye çevrildiği, camideki kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Zeytinliova Kasabası Karaosmanoğlu Camii, Akhisar, Manisa

Karaosmanoğlu Camisi (Akhisar)
 Karaosmanoğlu Camii, Akhisar, Manisa
Manisa'nın Akhisar ilçesi, Zeytinliova bucağında bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi bilinmemektedir.
Ancak kaynaklardan Saruhanoğlu Beyliği döneminde yörede söz sahibi olan Karaosmanoğulları tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

Muradiye Külliyesi, Şehzadeler, Manisa

Muradiye Külliyesi, Manisa'nın Merkez Şehzadeler İlçesi Saruhan Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Külliye, şehre hâkim Spil Dağı eteklerinde bulunmaktadır. 
Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, dükkanlar ve XIX.yüzyılda bunlara eklenen bir kütüphaneden meydana gelmiştir. 
Muradiye Külleyesi Sultan III.Murat (1546-1595) tarafından 1583-1585 yılları arasında yapılmıştır.

Ulu Cami, Battalgazi, Malatya

Ulu Camii, Malatya’nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, merkezin takriben 8 km. kuzeyinde Eski Malatya’da yer almaktadır.
Cami, VII. Yüzyılda Müslüman Araplar tarafından yaptırılmıştır.
Bu cami yıkılmış ve kitabesinden öğrenildiğine göre; Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubad zamanında Mansur bin Yakub’un emriyle 1224 yılında yeniden yapılmıştır.

Yeni Cami, Battalgazi, Malatya

Yeni Cami, Battalgazi, Malatya

Yeni Cami, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, vilayet binasının kuzeyinde yer almaktadır.         Cami burada bulunan Hacı Yusuf Camii’nin 3 Mart 1894’de deprem sonucu yıkılması üzerine aynı yerde avlu içerisinde yapılmıştır.
Eski camiden günümüze minarenin şerefeye kadar olan kısmı gelebilmiştir.
Minare kürsüsünün batısındaki dört beyitlik kitabede 1842 tarihi okunmaktadır.
Cami kare planlı olup 22.00x22.00 m. ölçüsündedir.
İbadet mekânının üzerini sekizgen dörtayağın taşıdığı pandantifli merkezi bir kubbe örtmektedir.
Merkezi kubbe dört yönden beşik tonozlar, köşelerde de küçük kubbelerle desteklenmiştir.
Kubbenin yüksek kasnağı çevresinde çok sayıda pencereler açılmıştır.

Yeni Cami, Battalgazi, Malatya

Caminin güney cephesinin ortasında mihrap, yarım kubbe içerisinde bulunmaktadır.
Beşgen olan mihrap mukarnaslı bir kavsara ile sonuçlanmaktadır.
Ahşap minber rokoko üslubundadır.
Kuzeydeki ahşap mahfil daha sonraki dönemde buraya konulmuştur.

Caminin eski minaresi günümüzde aynen korunmuş olup, bunun yanı sıra son cemaat mahallinin iki yanına ikişer şerefeli, taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli iki minare daha eklenmiştir. 
 


 

 

Hal Fetih (Hötüm Dede) Minaresi, Battalgazi, Malatya

Hal Fetih (Hötüm Dede) Minaresi, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde yer almaktadır.
XIII. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.
Şahabiye-i Kübra Medresesi’nin güneyinde bulunan bu minarenin camisi yıkılmış ve günümüze gelememiştir.

Ak Minare Camii, Battalgazi, Malatya

Ak Minare Camii, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, Eski Malatya surları dışında, Derme Deresi kıyısında yer almaktadır.
Cami, Zaim Yusuf oğlu Hikmet Bey tarafından 1572 yılında yaptırılmıştır.

Melik Sunullah (Adile) Camii, Battalgazi, Malatya

Melik Sunullah (Adile) Camii, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi Eski Malatya’da surların dışında, Ulu Cami’nin de 150 m. batısında yer almaktadır.
Cami, Memlûk Sultanı Melikülzahir Berkûk zamanında Abdullah oğlu Çerkeş tarafından 1394 yılında yaptırıldığı kitabesinden öğrenilmektedir.

Sütlü Minare Camii, Battalgazi, Malatya

Sütlü Minare Camii, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, Eski Malatya’da, güneydoğu surlarının dışında yer almaktadır.
Mescid, günümüze harap bir durumda gelmiştir. 

Emir Ömer Mescidi, Battalgazi, Malatya

Emir Ömer Mescidi, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, Eski Malatya’da bulunmaktadır.
Mescidi, kuzey cephesinin batısındaki pencerenin üzerine yerleştirilen kitabesinden Emir Ömer tarafından 1563-1564 tarihinde yaptırıldığı öğrenilmektedir.

Ulu Camii, Darende, Malatya

Ulu Camii, Malatya'nın Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir.
Dulkadiroğulları zamanında, XIV. yüzyılda yapıldığı ileri sürülmüşse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır.

Cafer Paşa Camii, Arapgir, Malatya

Cafer Paşa Camii, Malatya'nın Arapgir İlçesinin eski yerleşim alanında, Osman Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi yerinden sökülmüş ve günümüze gelememiştir.

Mirliva Ahmet Paşa (Çarşı) Camii, Arapgir, Malatya

Mirliva Ahmet Paşa (Çarşı) Camii, Malatya'nın Arapgir İlçesi, İsaoğlu Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi yerinden sökülmüş olup, günümüze gelememiştir. 
Bu bakımdan inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 

Gümrükçü Osman Paşa Camii, Arapgir, Malatya

Gümrükçü Osman Paşa Camii, Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde, Osman Paşa Mahallesi Arapgir Çayı kıyısında bulunmaktadır.
Cami üzerinde üç kitabe bulunmaktadır.

Alacakapı Mescidi, Battalgazi, Malatya

Alacakapı Mescidi, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesinde bulunmaktadır.
Mescid, 1585 yılında yaptırılmıştır. 
Banisi bilinmemektedir. 

Balaban Kasabası Abdurrahman Erzincani Camii, Darende, Malatya

Abdurrahman Erzincani Camii, Darende, Malatya

Abdurrahman Erzincani Camii, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Kasabasında bulunmaktadır.
Cami Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yaptırılmıştır.
Osman Hulusi Ateş Efendi’nin direktifleri doğrultusunda yapılmış olup, farklı bir mimari özellik göstermektedir. 

Ali Baba Namazgâhı, Battalgazi, Malatya

Ali Baba Namazgâhı, Malatya'nın Merkez Battalgazi ilçesinde, sur dışında ilçeye merkezden gelen yolun sağında yer almaktadır.
Namazgâhın mihrap taşı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Saceddin İshak oğlu Kemaleddin Kamyar tarafından 1243’de yaptırılmıştır. 

20 Eylül 2010 Pazartesi

Balıklı Camii, Kütahya

Balıklı Camii, Kütahya
Balıklı Camii, Kütahya'nın Balıklı Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin kapısı ve minare kaidesi üzerindeki kitabelerden Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) döneminde Kütahya Fatihi olarak tanınan Hezar Dinari tarafından 1237’de yaptırılmıştır.
Daha sonra Germiyanoğlu Süleyman Şah (1361-1387) zamanında Özbek Subaşı tarafından 1381-1382 yılarında onarılmıştır.

Saadet (Saadeddin) Camii, Kütahya

Kütahya’da Büyük Bedesten’in karşısında bulunan bu cami, 1700 yılında yanmış ve 1824’te Derviş Mehmet tarafından yaptırılmışsa da 1866 yılında yeniden yanmıştır. 

Ali Paşa Camii, Kütahya

Ali Paşa Camisi
Ali Paşa Camii, Kütahya
Kütahya Gazi Kemal Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bu yapının külliye şeklinde yapıldığı bilinmektedir. Yanındaki şadırvanı, medrese hücreleri ve sıbyan mektebi günümüze gelememiştir. Kaynaklardan ahşap olduğunu öğrendiğimiz bu bölümler yanmış, sonraki yıllarda yalnızca cami kısmı yenilenmiştir.

Molla Bey Camii ve Külliyesi, Kütahya

Molla Bey Camisi ve Külliyesi
Molla Bey Camii ve Külliyesi, Kütahya
Molla Bey Camii ve Külliyesi, Kütahya'nın Balıklı Mahallesi’nde XIX.yüzyılın ortalarında yapılmıştır.
Bu külliyenin vakfiyesi 1855 tarihinde düzenlenmiştir.
Kütahya Müftüsü Osmanoğlu Abdurrahman Efendi’nin oğlu olan İbrahim Ethem Bey babasından ötürü Müftüzade Molla olarak tanınmıştır.

Ulu Cami Türbesi, Kütahya

Ulu Cami Türbesi
Ulu Cami Türbesi, Kütahya.
Ulu Cami Türbesi, Kütahya'nın Gazi Kemal Mahallesi’nde, Vacidiye Medresesi ile Ulu Cami arasında, set üzerinde bulunmaktadır.
Türbenin içerisindeki mezarların kime ait oldukları bilinmemektedir. 
Bu mezarlar üzerinde de herhangi bir bilgi verebilecek yazılar bulunmamaktadır.

Mevlevihane (Dönenler Camii-Ergun Çelebi Zaviyesi) Camii, Kütahya

Mevlevihane (Dönenler Cami-Ergun Çelebi Zaviyesi)
Mevlevihane (Dönenler Camii-Ergun Çelebi Zaviyesi) Camii, Kütahya
Kütahya Börekçiler Mahallesi’nde, Dönenler Meydanı’nın güneybatısında, Ulu Cami’nin doğusunda bulunan Mevlevihane, Konya ve Afyonkarahisar Mevlevihanelerinden sonra Mevlevi kültüründe üçüncü önemli merkezdir. 

Ereğli Ulu Cami, Ereğli, Konya

ulucami.jpg
Konya Ereğli ilçesi, Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’yi, Karamanoğlu İbrahim Bey’in oğlu Mehmet Bey 1426 yılında yaptırmıştır. Bununla beraber caminin yapımı ile ilgili bazı çelişkiler bulunmaktadır. Selçuklular zamanında yapılıp, Karamanoğulları tarafından onarılarak kullanıldığı da iddia edilmiştir. Ayrıca 40 m. yüksekliğindeki minaresinin Selçuklular tarafından gözetleme kulesi olarak yapıldığı da ileri sürülmüştür. Minarenin yapım tarihi yazılı olmamasına rağmen buradaki “Sinetün” sözcüğü Ebcet hesabına göre h.510 (1116) yılına işaret etmektedir. Bu durumda minare Anadolu Selçuklu Sultanı I.Mesut dönemine (1098-1150) aittir. İ.Hakkı Konyalı’ya göre; Minarenin mimarı da Mehmet Mecnun Havlanoğlu Mehmet Dımışla’dır.

Ulu Cami’nin kuzeydoğu köşesinde bulunan minare kırmızıya yakın renkte kesme taştan yapılmış, kaide ile küp arasına sülüs yazı ile Ayet’el Kürsi yazılmıştır. Şerefe altındaki geniş kuşakta ise mavi zemin üzerine siyah renkte kufi bir yazının izleri görülmektedir. Külahın altında pencereyi andıran açıklıklardaki çiniler ise yer yer dökülmüştür. Şerefe altı 1994 yılında çökmüş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmışsa da bu onarım minarenin orijinal görünümünü bozmuştur.
 Cami'nin İçi
Ulu Cami’nin ibadet mekânı 26.00x30.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olup, kuzeydoğu yönünde uzanmaktadır. İçerisinde 32 sütun tavanı desteklemekte olup, bu sütunlar üç dizi halindedir. Kemerlerle birbirine bağlı olan bu sütunların sekizi yığma, diğerleri de devşirme malzemeden meydana gelmiştir. Sütun başlıklarından bazıları Roma ve Bizans dönemine aittirler.

Dikdörtgen planlı caminin duvarları moloz taştan örülmüş, üst örtüsü düz bir çatı ile kapatılmıştır. Cami çeşitli dönemlerde onarım geçirmiştir. Bunu belirten bir kitabe giriş kısmında olup, bunlardan birine göre Abdülcabbarzade Cemaleddin Paşa tarafından 1819’da, Ereğli eşrafından Emin Bey tarafından da 1889’da onarılmıştır. Abdülcabbarzade Cemaleddin Paşa’nın yapmış olduğu belirten kitabe:

“Gelûp Abdülcabbar-zâde Cemaleddin nezafetle
İdup bu camii tamir, bihamdi’lâh nezâfetle
Derûnunda ibâdet etmeye kıl Es’adâ tarih
Bu cami, bekle her demde nemâzı kıl cemaatle
Sene 1234 (1819)”.

Bu kitabenin yanında üç dizi halinde Emin Bey’in yaptığı onarımı belirten kitabe bulunmaktadır:

“Birleşince sây-ü bezl-i ehl-i dinle sıdk-ı Emin
Kıldı tecdid ez esasgâh mir-i Eminle Müminin
Fi Ketebehu 1308 (1889)”.

Son olarak 1940 yılında yapılan onarım caminin mimari ve sanat tarihi yönünden bazı özelliklerini yitirmesine neden olmuştur.

Aziziye Camii, Karatay, Konya

Konya’da Çarşı içerisinde bulunan Aziziye Camisi’nin olduğu yer, Bezirgânlar Hanı arsası idi. Burada Sultan IV.Mehmet’in kızlarından Hatice Sultan’ın eşi Musahib Mustafa Paşa tarafından XVII.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmış ve altında dükkanları bulunan yüksek cami bulunuyordu. Bu cami 1867-1868 yıllarında yanmış ve Sultan Abdülaziz ile annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın maddi katkıları ile Aziziye Camisi’nin yapımına 1872 yılında başlanmış,1874 yılında da tamamlanmıştır.

Aziziye Camisi klasik Osmanlı mimarisi ile Barok mimari üslubunun karışımı ile yapılmış bir camidir. Aziziye Camisi XIX.yüzyıl Türk mimarisine egemen olan bir üsluptadır. Bununla beraber Osmanlı mimarisi içerisinde belirli bir üsluba dahil edilemediği gibi, değişik yeniliklerin denendiği bir yapıdır.
Kesme taştan yüksek bir kaide üzerinde olan camiye merdivenle çıkılmaktadır. Caminin geleneksel avlusu bulunmamaktadır. Bu nedenle şadırvanları minare kürsülerine bitişik olarak yapılmıştır. Son cemaat yeri altı sütunlu ve üç kubbelidir. İbadet mekânı kare planlı olup, üzerini merkezi bir kubbe örtmüştür. Kubbe kasnağının çevresinde sivri külahlı ağırlık kuleleri ile dört köşeli alışılagelenden farklı biçimde dört büyük ağırlık kulesi daha bulunmaktadır. Bu ağırlık kuleleri caminin dış görünümüne farklı bir biçim vermektedir. Caminin iki yan duvarında beşer giriş bulunmaktadır. Bu duruma Osmanlı mimarisinde pek karşılaşılmamaktadır.

İbadet mekânı her cephedeki yuvarlak kemerli büyük pencereler ile aydınlatılmıştır. Mihrap ve minber Konya yöresinde Göktaşı olarak isimlendirilen mavimtırak mermerden yapılmıştır. Özellikle mihrap kapıları üzerinde de iyi bir hattat elinden çıkmış yazılar bulunmaktadır.

Caminin çifte minaresi taş bir kaide üzerinde yivli gövdelidir. Şerefeleri Türk minarelerine göre oldukça değişik biçimde olup, şerefe üzerinde kemerlerle birbirine bağlanan sütunlu bir balkon konumundadır.

19 Eylül 2010 Pazar

Akcurun Camii, Kilis

Akcurun Camisi
 Akcurun Camii, Kilis
Akcurun Camii, Kilis il merkezinde, Hacı İlyas Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin banisi bilinmemekle beraber, Hurufat Defterlerindeki kayıtlardan Hacı Davud tarafından 1775 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Kadı Camii, Kilis

Kadı Camisi
 Kadı Camii, Kilis
Kadı Camii, Kilis'in Büyükkütah Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Camiyi Kara Kadı isimli bir şahıs yaptırmıştır.
Kara Kadı’nın kim olduğu bilinmemektedir.

Muallak (Hasan Bey Camii) Camii, Kilis

Muallak (Hasan Bey Camisi) Cami
 Muallak (Hasan Bey Camii) Camii, Kilis
Muallak (Hasan Bey Camii) Camii, Kilis'in  Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Tanrıverdi oğlu Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır.
Yapı üslubundan 18.asrın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.
İ.Hakkı Konyalı Hasan Bey’in Canbolat ailesinin kahyası, Şamlı bir Türk olduğunu belirtmektedir.
Caminin mimarı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Çalık Camii, Kilis

Çalık Camisi
 Çalık Camii, Kilis
Çalık Camii, Kilis il merkezinde Aşırt Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Hacı Ali Bin Çalık Mehmet Ağa (Çalık Hacı Ali) tarafından 1683’de yaptırılmıştır.
Bunu belirten beş beyitlik bir kitabe son cemaat yerinden ibadet mekanına açılan kapı üzerindedir.

Alacacı Camii, Kilis

Alacacı Camisi
 Alacacı Camii, Kilis
Alacacı Camii, Kilis'in İnaplıkütah Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Camiyi kitabesinden öğrenildiğine göre, Hacı Yusuf Ramazanoğlu Emir Nasreddin 1460 yılında yaptırmıştır.
Cami Kilis Zabıtı Murtaza Ağa tarafından 1659 yılında tamir edilmiştir.
Caminin ibadet mekanının kuzeydoğu duvarındaki sülüs yazılı kitabenin mealen anlamı şöyledir:

Çekmeceli Camii, Kilis

Çekmeceli Cami
 Çekmeceli Camii, Kilis
Çekmeceli Camii, Kilis'in Bölük Mahallesi’nde, Şeyh Efendi Tekkesi’nin doğusunda bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamakla beraber, kaynaklarda Çekmecelizade Hacı Mustafa Efendi tarafından 1757 yılında yaptırıldığı yazılıdır.

Şeyh Hilâl (Şeyh Ahmet) Camii, Kilis

Şeyh Hilâl (Şeyh Ahmet) Camisi
 Şeyh Hilâl (Şeyh Ahmet) Camii, Kilis
Şeyh Hilâl (Şeyh Ahmet) Camii, Kilis'in Çaylak Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, günümüze gelemeyen ancak, İbrahim hakkı Konyalı’nın temas ettiği kitabesine göre, Şeyh Hilal tarafından 1631 yılında yaptırılmıştır. 
Evliya Çelebi de buradan; “Cümleden mükellef ve binayı metin Hacı Hilal Mescididir” diyerek söz etmiştir.

Canbolad Paşa Külliyesi, Kilis

Canbolad Paşa Külliyesi
 Canbolad Paşa (Tekke) Camii, Kilis
Canbolad Paşa Külliyesi, Kilis'in Tekke Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde bulunmaktadır.
Külliyenin kitabesinden öğrenildiğine göre; 1552 tarihinde Canbolat Paşa yaptırmıştır.
Ancak bu kitabenin yeri caminin yapımında boş bırakılmış, daha sonra buraya yazılmıştır.
Caminin mimarının kimliği bilinmemektedir.

Hamidiye Medresesi, Develi, Kayseri

Kayseri Develi ilçesinin 50 km. güneybatısında bulunan Şıhlı’daki Hamidiye Medresesi kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan II.Abdülhamid döneminde 1891-1892 yılında yapılmıştır.

18 Eylül 2010 Cumartesi

Konya Kocatepe Mahallesi Ulu Camii, Selçuklu, Konya

Konya Kocatepe Mahallesi Ulu Camii, Selçuklu, Konya
Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesinde Kocatepe Maallesindedir.
Selçuklu Belediyesine, PTT Lojmanlarına, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan Semt pazarına yakındır.
Cami Kubbelidir ve iki şerefeli bir minaresi vardır.

Mehmet Dalan Camii, Selçuklu, Konya

 Mehmet Dalan Camii, Selçuklu, Konya
Mehmet Dalan Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesindedir. 
Cumartesi günü Akşemseddin Mahallesine kurulan semt pazarının yanındadır. 
30.03.2002 tarihinde ibadete açılmıştır. 
Tek şerefeli, tek minareli, kubbeli bir camidir.

İbrahim Paşa (Çarşı) Camii, Kadınhanı, Konya

 İbrahim Paşa (Çarşı) Camii, Kadınhanı, Konya
İbrahim Paşa (Çarşı) Camii, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Çarşı merkezinde bulunmaktadır.
Halk arasında Çarşı Camii olarak bilinmektedir.
18. asrın bidayetinde Osmanlı İmparatorluğu konar-göçer durumdaki vatandaşlarını yerleşik hayata geçirmek için bir çalışmaya girmiştir.
Ayrıca ülkenin çoğu bölgesinde olduğu gibi Saideli yöresinde de halk çeşitli eşkıya hareketleri sonrasında yerlerini yurtlarını terk etmişlerdi.

17 Eylül 2010 Cuma

İsmail Bey Külliyesi'ndeki İmaret, Kastamonu

İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu
Caminin doğu ve batı yönüne, camiye bitişik olarak yapılan imaret ayrı bölümlerden meydana gelmiştir.
Bunlardan doğudaki büyük tonozlu bölüm külliyenin vakfiyesinde de belirtildiği gibi, misafirlerin yatması için yapılmıştır.

Nasrullah Külliyesi, Kastamonu

 Nasrullah Külliyesi, Kastamonu
Kastamonu il merkezinde bulunan bu külliye, Sultan II.Beyazıt döneminde Nasrullah Kadı tarafından 1506 yılında yaptırılmıştır.
Cami büyük bir ihtimalle daha önce burada bulunan Selçuklu dönemine ait bir ulu caminin yerine yapılmış olmalıdır.

Çarşı Atik Camii, Elbistan, Kahramanmaraş

Çarşı Atik Camisi (Elbistan)
Çarşı Atik Camii, Elbistan, Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde, çarşı içerisinde bulunan Çarşı Atik Camisi Alaüddevle zamanında, XVI.yüzyılın başlarında yapılmıştır.
Caminin mimarı bilinmemektedir.

16 Eylül 2010 Perşembe

Selçuklu Minaresi, Bergama, İzmir


Selçuklu Minaresi (Bergama)

İzmir ili Bergama ilçesinde bulunan minare XIII.-XIV. yüzyıl başlarında yapılmış bir mescide aittir. Mescid günümüze gelememiştir. 
Bu bakımdan banisi ve inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber minare Selçuklu üslubunun tüm özelliklerini yansıtmaktadır.

Taş kare kaide üzerine yuvarlak tuğla gövdeli olan minare lacivert, firuze ve yeşil renkli sırlı tuğlalarla örülmüştür. 
Şerefe altı mukarnaslı olup, petek kısmı taş ve tuğlalar karışık olarak örülmüş, 3–6 sıra tuğla tüm petek gövdesini kaplamıştır.