29 Eylül 2010 Çarşamba

Süleymaniye (Kale) Camii, Çemişgezek, Tunceli

Süleymaniye (Kale) Camisi (Çemişgezek)
Süleymaniye (Kale) Camii, Çemişgezek, Tunceli
Süleymaniye (Kale) Camii, Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Orijinal yapısından kalan çinili minaresi ise tamamen sıvanmış ve özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.
Bu bakımdan minareden yola çıkarak tarihlendirmek de mümkün olamamıştır.
Cami kesme taş ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. 
Üzeri toprak dam ve çatı ile örtülüdür. İbadet mekânında dikkati çeken bir özellik görülmemektedir.
Bu cami 18.asırda yeniden yapılırcasına tadilattan geçirilmiş ve orijinalliğini tamamen kaybetmiştir.
Minaresi kesme taştan, oldukça kalın ve yuvarlak gövdeli, tek şerefelidir.
Kaynaklarda minarenin çini ile kaplı olduğu belirtilmektedir.

TUNCELİ'DEKİ CAMİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder