4 Eylül 2010 Cumartesi

Ulu Camii, Hazro, Diyarbakır

Ulu Camii, Diyarbakır Hazro ilçesinde, ilçeye hakim bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Tamirat ve eklemelerle özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.
Bazı kaynaklarda XIII.yüzyılda Eyyubiler döneminde yapıldığı belirtilmektedir.
Bazı kaynaklarda da Osmanlı mimarisine benzerliğinden ötürü XVI.XVII.yüzyıllarda yapıldığı belirtilmektedir.
Dikdörtgen planlı bir yapı olup, kesme taştandır.
Giriş kapısı ve mihrap nişi mukarnas ve geometrik bezemelerle görkemli bir konuma getirilmiştir.
Ön cephesi iki katlı olup sivri kemerli alternatif taş döşeli görünümü ile dikkati çekmektedir.


    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder