4 Eylül 2010 Cumartesi

Kale Mescidi, İspir, Erzurum

Kale Mescidi (İspir)
Kale Mescidi, İspir, Erzurum
Kale Mescidi, Erzurum'un İspir İlçesinde, İspir Kalesi’nin iç kale bölümünde yer almaktadır.
Mescidin inşa tarihi bilinmemektedir.
Kaynaklarda da bununla ilgili bir bilgiye rastlanamamıştır.
Bununla beraber kale ile beraber XIII.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Mimari yapısı itibariyle Erzurum Kale Camisi’ne benzeyen bu cami kare planlı olup üzeri piramidal bir külah ile örtülüdür.
Cami içerisinde, mihrapta ve girişteki mukarnas bezemeler dikkati çekmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder