29 Eylül 2010 Çarşamba

Sağman Köyü Camii, Pertek, Tunceli

Sağman Camisi (Pertek)
 Sağman Köyü Camii, Pertek, Tunceli
Sağman Köyü Camii, Tunceli'nin Pertek ilçesi'ne bağlı Sağman Köyü’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamakla beraber kaynaklardan Keyhüsrev Bey’in oğlu Salih Bey tarafından 1555 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Kesme taştan ve renkli taşlardan yapılan cami kare planlı olup, üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki giriş kapısı mukarnaslı olup, Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneğini yansıtmaktadır. Mihrap ve minber herhangi bir özellik taşımamaktadır.

Caminin yanındaki minaresi kesme taş kaideli, yuvarlak gövdelidir.
Diğer minarelere göre farklı olarak minareye dışarıdan çıkılmaktadır.
Minare gövdesi üzerinde alçı bezemeler dikkati çekmektedir.
Ayrıca çeşitli yerlerden toplanan çiniler bu minare üzerine yerleştirilmiştir.

Caminin yanında altıgen planlı renkli taştan bir türbe bulunmaktadır.
Bu türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir.
Büyük ihtimalle Salih Bey’in burada olduğu gömülü olduğu sanılmaktadır.


PERTEK'TEKİ CAMİLER

TUNCELİ'DEKİ CAMİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder