4 Eylül 2010 Cumartesi

Hıdırlık Camii Türbe ve Haziresi, Çorum

Hıdırlık Camii - Çorum
 Hıdırlık Camii, Çorum
Hıdırlık Camii ve Türbesi, Çorum il merkezinin batısında Hıdırlık Mevkiinde yer almaktadır.
Cami, Hz. Peygamber’in yakınlarından, aynı zamanda sancaktarı Süheyb-i Rumi’nin hatırasına Sultan II.Abdülhamid zamanında Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın isteği üzerine Hıdır oğlu Hayreddin tarafından l889’da yaptırılmıştır.
Daha önce burada bulunan caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
İlk yapı bir deprem sonucu yıkılmıştır.
Cami, geniş bir avlunun ortasında moloz taş ve tuğladan yapılmıştır.
Kare planlı olup üzeri içten kubbe dıştan çatı ile örtülüdür.
İbadet mekanı alt ve üst sırada yuvarlak kemerli üçer pencere ile aydınlatılmıştır.
Kuzey yönündeki girişin önünde dışa kapalı çatı ile örtülü, dört bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır.
Caminin avlusunda konik kubbeli ve sütunlu şadırvanı bulunmaktadır.

Caminin içinde yer alan türbede Suheyb-i Rumi ve Ubid Gazi Makamları; Caminin batısında bahçe içinde yer alan türbede Elhac Yusuf-u Bahri mezarı, bu türbenin batı bitişiğinde yer alan türbede ise Kerebi Gazi Makamı bulunmaktadır.

Hıdırlık sözünün Hayreddin'in babasının adından geldiği sanılmaktadır.
Bu camiye sonradan Çorum Kadıları ve Beyler Çelebi adıyla andığımız Osmancık Emiri bir çok arazi vakfetmiştir.
Depremden zarar gördüğünden, Beşiktaş Muhafızı olan Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşanın Süheyb-i Rumiden bahsetmesi ve yardım istemesi üzerine Sultan II.Abdülhamid'in emirleri üzerine şimdiki cami ve türbesi yapılmıştır ve kitabesi vardır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder