31 Mart 2023 Cuma

Kral Faysal İslami Kültür Merkezi, Buenos Aires, Arjantin

Kral Faysal İslami Kültür Merkezi (King Fahd Islamic Cultural Center), Buenos Aires, Arjantin 
The King Fahd Islamic Cultural Center is a Mosque and center for Islamic culture located inBuenos Aires, Argentina.
The largest Mosque in Latin America, it resulted from President Carlos Menem's 1995 grant of 34,000 m² of municipal land in the Palermo section of Buenos Aires to the Mosque, following a state visit to Saudi Arabia.

Kaymaklı Kasabası Bekir Ağa Camii, Nevşehir

Kaymaklı Kasabası Bekir Ağa Camii, Nevşehir

30 Mart 2023 Perşembe

İncesu Köyü Eski Cami, Seydişehir, Konya

İncesu Köyü Eski Cami, Seydişehir, Konya
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı İncesu köyündedir.
1958 yılında yapılmıştır.

Ebu'l Abbas El-Mursi Camii, İskenderiye, Mısır

 Ebu'l Abbas El-Mursi Camii, İskenderiye, Mısır
Ebu'l Abbas El-Mursi Camii, Mısır'ın İskenderiye şehrindedir.
Cami, ilk defa 13.yüzyıl'da yapılmıştır.
İskenderiye'deki Kayıtbay Kalesi'nin yakınındadır.
Cami, 1929-1945 yılları arasında Eugenio Valzania ve Mario Rossi tarafından bugünkü mevcut şeklinde inşa edilmiştir.

Şeker Fürûş Camii'nin Fotoğrafları - 2, Meram, Konya

Şeker Fürûş Camii, Meram, Konya

29 Mart 2023 Çarşamba

Yazı Camii, Melikgazi, Kayseri

Yazı Camii, Melikgazi, Kayseri
Yazı Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Hacı Kasım Mahallesi, Deliklitaş Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Caminin orijinal inşa kitabesi yoktur.
Bu yüzden, caminin yanında var olan, ancak günümüze ulaşamamış çeşmenin 16.yüzyılda yapılmış olabileceği görüşünden hareketle caminin ilk inşasının 16.yüzyılda olduğu kabul edilebilir.
Caminin giriş kapısı üzerinde 1818 yılında yaptırıldığını gösteren latin harfleriyle düzenlenmiş bir kitabe vardır.

28 Mart 2023 Salı

26 Mart 2023 Pazar

SİNGAPUR (Singapore)

Hacı Arap Camii, Altındağ, Ankara

Hacı Arap Camii, Altındağ, Ankara
Hacı Arap Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Samanpazarı’nda, Asker Sokak’ta bulunmaktadır.
Caminin 1530 tarihli Tahrir Defteri’nde ismi geçtiğinden, cami bu tarihten önce inşa edilmiş
olmalıdır. 
Caminin mihrap stili 14-15. yüzyıl mihraplarının tarzında olduğundan, camiyi 14-15. yüzyıllara tarihlendirmek uygun olacaktır.
Taş kaideli, kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, kiremit çatılı cami, iki mihrabı ile diğer Ankara camilerinden farklılık göstermektedir. 

25 Mart 2023 Cumartesi

Bayraklı (Hüseyin Kethüda) Camii, Belgrad, Sırbistan

Bayraklı (Hüseyin Kethüda) Camii, Belgrad, Sırbistan
Osmanlı'dan Kalan Tek Cami
Bayraklı Camii Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da bulunmaktadır.
250 camiden günümüzde ayakta kalan tek camidir.
Belgrad Tapu Defterine 1212 (1797-1798) senesinde dercedilmiştir.
Asıl inşa tarihi bilinmemektedir.

Hacı Veyis (Aslanlıkışla) Camii'nin Fotoğrafları, Karatay, Konya

Hacı Veyis (Aslanlıkışla) Camii, Karatay, Konya

24 Mart 2023 Cuma

El Ezher Camii, Kahire, Mısır

El Ezher Camii, Kahire, Mısır

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Yukarı Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi'ne bağlı Tavlusun  Köyü, İmam Sadık Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami kapısı üzerindeki kitabeye göre H.1311/M.1893-94 yıllarında II.Abdülhamid’in saltanatı zamanında yapılmıştır.
Cami, İmam Sadık Caddesi üzerinde kuzeyden güneye doğru meyillenen bir arazi üzerinde yer almaktadır.

23 Mart 2023 Perşembe

İmam Camii, İsfahan, İran

Nakş-ı Cihan Meydanı ve İmam Camii(Karşıda), İsfahan, İran
Imam Mosque in Isfahan - Iran
İran'ın İsfahan şehrindedir.
Kapı, minare, kemer kubbe ve avlusuyla nefes kesicidir.
Camide yaklaşık 472.500 çini olduğu tahmin ediliyor.
Caminin kapısı yüksekliği 27 metredir.

Şeker Fürûş Camii'nin Fotoğrafları - 1, Meram, Konya

Şeker Fürûş Camii, Meram, Konya

22 Mart 2023 Çarşamba

TANZANYA (Tanzania)

  1. Domed Mosque, Kilwa Kisiwani (Englısh) 
  2. GREAT MOSQUE OF KILWA, KILWA (English)
  3. Hujjatul Islam Mosque, Zanzibar (English) 
  4. Ismaili Jamatkhana Mosque, Forodhani, Zanzibar (English)

Çiçeklioğlu Camii, Altındağ, Ankara

Çiçeklioğlu Camii, Altındağ, Ankara
Çiçeklioğlu Camii, Ankara'nın Altındağ İlçesi, Alpaslan Mahallesi Gebze Sokak’ta bulunmaktadır.
1530 tarihli Tahrir Defteri’nde caminin bahsi geçtiğinden; cami, 15-16. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
Cami, kare planlıdır.
Üzeri kiremit kaplı çatı ile örtülüdür. 
Son cemaat mahalli doğu cepheye bitişiktir. 

20 Mart 2023 Pazartesi

İbrahim Camii, Haydarabad, Hindistan

İbrahim Camii, Haydarabad, Hindistan
(Ibraham Mosque in Hyderabad - India)


Ambiri Kem Camii, Ambiri Kem, Mali

Ambiri Kem Camii, Ambiri Kem, Mali
(Ambiri Kem Mosque, Ambiri Kem, Mali)

Evliya Çelebi Camii'nin Fotoğrafları - 1, Meram, Konya

Evliya Çelebi Camii, Meram, Konya

Mevlânâ Müzesi'nin Şadırvanı, Karatay, Konya

Mevlânâ Müzesi'nin Şadırvanı, batıdaki avlu olan Hadîkatu’l Ervah’da bulunmaktadır.
Dergâh şadırvanı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşünde yaptırılmıştır. 
Şadırvanın suyu Çayırbağı mevkiinden Yavuz Sultan Selim tarafından getirttirilerek Mevlevihane'ye vakfedilmiş; getirilen su hem dergahta kullanılmış hem de civar mahalle sakinlerine dağıtılmıştır. 

19 Mart 2023 Pazar

Cuma (Jummah) Camii, Port Louis, Mauritius

Cuma Camii, Mauritius
(Jummah Mosque in Mauritius)
Cuma (Jummah) Camii, Mauritius'un başkenti Port Louis'te bulunmaktadır.
1850 yılında inşa edilmiştir.
1890 tarihinde ise camiye yeni ilaveler yapılmıştır.
Mauritius'un en güzel ve en büyük camisidir.
Aynı zamanda Mauritius'ta bulunan diğer dinlere ait tapınak, kilise vs.'ler içinde de en güzeli Cuma Camii'dir.

Ulu Camii'nin Mimarî Hususiyetleri, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii, 60 x 48 m. ebatlarında enine dikdörtgen planlıdır.
Camide son cemaat mahalli bulunmamaktadır.
Eserde malzeme olarak sarımtırak kefeki taşı kullanılmıştır. 
Plan sistemi bakımından çok ayaklı Selçuklu camilerinin bir devamı niteliğindedir. 
12 kârgir ayak sivri kemerlerle birbirine bağlanmış ve köşelerdeki müsellesi bingilerin üzeri Selçuklu tonozlarından farklı olarak yirmi kubbe ile örtülmüş durumdadır. 

18 Mart 2023 Cumartesi

KIRGIZİSTAN (Kyrgyzstan)

Jama Camii, Yeni Delhi, Hindistan

Jama Camii, Yeni Delhi, Hindistan
(Jama Mosque in New Delhi - India (nightfall))

Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri
Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi. Caferbey Mahallesi Kesim Çıkmazı’nda Kartal bulvarının hemen kenarında yer almaktadır.
Mescidin kitabesi mevcut değildir.
Mescidin planı, malzemesi, minber minaresi dikkate alındığında 19. yüzyıl ortasında ve sonlarındaki yapılan mescidlerle olan benzerliği dolayısıyla 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Mescid, güney-kuzey yönünde yamuk planlı iki sahınlıdır.

16 Mart 2023 Perşembe

Tokyo Türk Camii'nin Tarihçesi, Tokyo, Japonya


1917 yılında Rusya’da meydan gelen Bolşevik İhtilali’nden sonra Orta Asya ülkelerinde yaşayan Müslümanlar muhtelif işkence ve zulümlere maruz kaldılar. 
Hayatlarını kurtarmak için o bölgede yaşayan müslümanlar başka ülkelere göç etmeye başladılar. 
Bir kısmı, Orta Asya’dan Sibirya demiryolu ile Mançurya’ya gelerek yerleşmiş, bir kısmı da küçük çaplı ticaret vesilesiyle Kore ve Japonya’ya yerleşmeye başlamıştır.

Kral Camii, Köstence, Romanya

Kral Camii, Köstence, Romanya
Kral (I.Karl, Tatar) Camii, Romanya'nın Köstence şehrinde bulunmaktadır.
Geçmişi, Osmanlı Sultanlarından II. Mahmud'un emriyle 1823 yılında Aziz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış olan Mahmudiye Camii'ne dayananır. 
1910 yılında Romanya Kralı I.Carol, I.Dünya Savaşı'nda Romanya için savaşan Müslüman Türk ve Tatarların sadakatini mükafatlandırmak için Mahmudiye Camii'nin temelleri üzerine yapılmıştır.
Caminin inşasına 1910 yılında başlanmış olup, 1912 yılında da tamamlanmıştır.
Yeniden hizmete açıldıktan sonra Kral'ın yaptırması münasebetiyle Kral Camii ismini alan caminin mimarı Victor Ştefanescu isimli bir Rumen'dir.

Hacı Kurra Hasan Efendi Camii, Ürgüp, Nevşehir

Hacı Kurra Hasan Efendi Camii, Ürgüp, Nevşehir

15 Mart 2023 Çarşamba

Bobo Dioulasso Ulu Camii, Burkina Faso

Bobo Dioulasso Ulu Camii,Burkina Faso
(Bobo Dioulasso Great Mosque, Burkina Faso)
Burkina Faso'nun Bobo Dioulasso şehrindedir.
Cami, 1880 veya 1893 yılında inşa edilmiştir.

Bıçkının sesini işittikçe Hz.Zekeriya kesiliyor sandım.

Hacı Veyis (Aslanlıkışla) Camii, Karatay, Konya
Konya’nın manevi mimarlarından Ali Ulvi Kurucu hoca efendi hatıratında camiden şöyle bahseder: “Dolav Mahallesi’nin yanındaki Aslanlı Kışla'nın büyük bir camii vardı.
Kışladaki askerler eskiden burada beş vakit ezan okuyup namazlarını kılarlarmış.

14 Mart 2023 Salı

Yeşilova Kasabası Ulu Camii, Aksaray

Yeşilova Kasabası Ulu Camii, Aksaray'ın Yeşilova Kasabası Köseli Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Camii Doğu batı yönünde dikdörtgen planlı olup kesme taştan yapılmıştır. 
Mihraba dikey 5 sahından oluşmaktadır.
Beş sivri kemerle ayrılmış kadınlar mahfili bulunmakta olup ahşap korkulukludur. 

13 Mart 2023 Pazartesi

Kral Abdullah Camii, Amman, Ürdün

Kral Abdullah Camii, Amman, Ürdün
(King Abdullah Mosque in Amman, Jordan)

Tabakhâne Camii, Altındağ, Ankara

Tabakhâne Camii, Altındağ, Ankara
Tabakhâne Camii, Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde Bentderesi Caddesi üzerinde Abdülkadir İsfahânî Mescidi yanında yeralmaktadır.
Caminin ilk yapılış tarihi bilinmese de kitabesinden M.1900/H.1318 yılında Şükrü isimli bir hayırsever tarafından yeniden ihya edildiği anlaşılmaktadır.

12 Mart 2023 Pazar

Asmalı Mescid, Melikgazi, Kayseri

Asmalı Mescid, Melikgazi, Kayseri
Asmalı Mescid, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavukçu Mahallesi'nde yer almaktadır.
Mescid doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plâna sahiptir.
Eserin kitabesi yoktur.
Bu yüzden eserin ne yapılmış olabileceği hakkında herhangi bir fikir beyan etmek güçtür.

9 Mart 2023 Perşembe

JAPONYA (Japan)

Ulu Camii'nin Minareleri, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii'nin kuzey cephesinde köşelerde iki minaresi bulunmaktadır.  
Kuzeybatıdaki minare, cami ile birlikte yapılmıştır.
Bu minare, camiye bir merdivenle bağlı haldedir.
Kaidesi Sultan I.Bâyezîd devrine aittir.
Kuzeydoğudaki diğer minare ise büyük bir ihtimalle, Çelebi Sultan Mehmet devrine aittir.
Minareler sekizgen biçimli kürsülere sahip olup, tuğladan yapılmışlardır.  

8 Mart 2023 Çarşamba

Kral Faysal İslami Kültür Merkezi (King Fahd Islamic Cultural Center)'nin Fotoğrafları, Buenos Aires, Arjantin

 
Kral Faysal İslami Kültür Merkezi (King Fahd Islamic Cultural Center), Buenos Aires, Arjantin

Hemhüm Camii, Altındağ, Ankara

 Hemhüm Camii, Altındağ, Ankara
Hemhüm Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Özbekler Mahallesi, Gelin Sokak’ta bulunmaktadır.
Küçük bir mahalle mescididir.
İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, mimari üslubuna göre 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Mescid, boyuna dikdörtgen planlı, kerpiç duvarlı, sade bir eserdir.

6 Mart 2023 Pazartesi

Kabasakal Camii, Melikgazi, Kayseri

Kabasakal Camii, Melikgazi, Kayseri
Kabasakal Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi, Kabasakal Mahallesi, Altay Sokağında yer almaktadır. 
Cami günümüzde bakımsız ve harap bir haldedir.
Caminin orijinal kitabesi yoktur. 
Ancak son cemaat mahallinin kuzey cephesinde bulunan bir metal levha üzerinde latin harfleriyle 19.yüzyılda yapıldığı belirtilmiştir.

4 Mart 2023 Cumartesi

El Fetih Camii, Manama, Bahreyn

El Fetih Camii, Manama, Bahreyn
Al Fateh Mosque in Manama - Bahrain

Çavuşin Köyü Kaya (Eski) Camii, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Kaya (Eski) Camii, Avanos, Nevşehir

Çavuşin Köyü Kaya (Eski) Camii, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin Köyü'nde bulunmaktadır.
Köyün en eski ikinci camisidir.
İnşa tarihi bilinmemektedir.