18 Mart 2023 Cumartesi

Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri
Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi. Caferbey Mahallesi Kesim Çıkmazı’nda Kartal bulvarının hemen kenarında yer almaktadır.
Mescidin kitabesi mevcut değildir.
Mescidin planı, malzemesi, minber minaresi dikkate alındığında 19. yüzyıl ortasında ve sonlarındaki yapılan mescidlerle olan benzerliği dolayısıyla 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.
Mescid, güney-kuzey yönünde yamuk planlı iki sahınlıdır.Mescidin yapısında malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır ve içi tamamen sıvalıdır.
Güneyde iki dikdörtgen pencere, doğu ve batı cephelerinde birer pencere bulunmaktadır.
Batıdaki pencere kapatılmıştır.
Pencereler içe bakan yüzeylerde genişlemektedir.
Mescidin üst örtüsü ahşap olup, tek kirişe dayalı direklerle taşıtılmıştır. 
Kıble istikametindeki bu kirişi iki adet ağaç kolon taşımaktadır. 
Üzerinin evvelce topraklı olduğu, sonradan beton ile kaplanmıştır.
Mescidin mihrabı duvarla beraber aynı malzemeden yapılmıştır. 
Mihrab, hiç de yüksek olmayan (1m. gibi) bir seviyede basit bir biçimde açılmış niş şeklindedir.
Mescidin son cemaat mahalli bulunmamaktadır.
Güneydoğuda yer alan minber minare orijinal olup, kesme taştan yapılmıştır.
Mescidin minber (köşk) minaresi, diğer Kayseri minarelerine nispetle, farklı ve daha sade bir şekilde inşa edilmiştir. 
Selaldı Mescidi, Melikgazi, Kayseri
Planı da, düzgün dikdörtgen veya kare olmayıp, yamuk biçimde ve oldukça basit tarzda bir yapılmıştır.
Minareye11 basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır. 
Minare yüksekliği 3,20 mdir. 
Sarı renkli kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.
Minare, sekizgen gövdeli dört sütun üzerinde yükselmektedir. 
Sütun başlıklarında hiç bir süsleme görülmemektedir. 
Sütunlar arası açıklıkları birbirinden farklılık göstermektedir. 
Kemer formu yuvarlak biçimlidir. 
Tavan saçağı dışa doğru çıkıntılıdır. 
Çıkıntılar kademeli olarak artmaktadır.
Peteği kare formundadır.
Daha önceki minber-minarelerde görülmeyen konik yuvarlak külah oldukça harap durumdadır.
Minarenin alemi mevcut değildir.
Mescidde herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır.
Mescid, taş ve ahşap malzemenin kullanıldığı sade bir eserdir.

Selaldı Mescidi, günümüzde ibadete kapalı durumdadır.

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.247, 248.
  2. İlhan ÖZKEÇECİ, Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri, Kayseri, 1997, s. 170.

  3. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder