1 Mart 2023 Çarşamba

Germir (Konaklar) Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Germir (Konaklar) Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri
Germir (Konaklar) Köyü Aşağı Mahalle Camii,  Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Germir (Konaklar) Köyü (Mahallesi)'nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
Yukarı mahalle Camii'nden daha evvel yapılmış olduğu yöre sakinlerince belirtilmektedir. 
Ancak her iki caminin de kitabesi yoktur. 
Bu yüzden doğru tarihlendirme yapmak zorlaşmaktadır. 
Mihrabındaki barok nitelikli yüksek kabartma bezemeler daha çok 19.yüzyılın ikinci yarısında uygulamalarını gördüğümüz düzenlemelerdendir. 
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
Dolayısıyla caminin 19.yüzyılın ikinci yarısında, 19.yüzyılın sonlarında yapılmış olabileceğini
ileri sürebiliriz.
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen plânlı bir camidir. 
Caminin tek şerefeli minaresi güneydoğu köşede yer alır. 
Kuzey cephesinde üç bölmeli son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahalli sütunlara atılmış yuvarlak kemerlerden oluşan bir revak düzenine sahiptir ve muhtemelen üzeri sonradan betonla örtülmüştür.
Caminin kuzey duvarı ortasına açılan kapısı iki sıra silmeyle çerçevelenerek portal görünüşüne
sokulmuştur. 
Caminin Kadınlar Mahfili (İkinci Katı)
Kapının iki yanında küçük bir sütunce gibi düşünülen kaval silmelerin üzerinde yer alan birkaç sıra düz ve yarım daire profilli silmeler kapı kemeri üzerinde de devam ettirilmiştir. 
İçeriye girişi sağlayan yuvarlak kemerin kilit taşında yüksek kabartma olarak yedi yapraklı bir çiçek tasviri yapılmıştır. 
Kapı alınlığının üst kısmındaki kitabelik yuvası boştur.
Caminin içi üst pencerelerin 1 m. altına kadar ahşap lambrilerle kapatılmıştır. 
Eserin üst örtüsü yenilenmiş olduğundan düz beton damdır.
Caminin doğu cephesi altlı-üstlü olarak düzenlenmiş altı yuvarlak kemerli pencereyle boşaltılmıştır.
Güney cephede mihrabın iki yanında ikişer pencere açıklığı görülür. 
Caminin en süslü bölümü muhtemelen ilk camiden kalmadır.
Çünkü bu caminin sonradan genişletilmiş olduğu ileri sürülmektedir. 
Caminin Mihrabı
Caminin mihrabı dört cepheli bir nişe sahiptir. 
Mihrap genişlikleri farklı üç bordür tarafından çerçevelenmiştir.
Dıştaki bordür düğümler oluşturan geçmeli şeritlerden meydana gelmiştir. 
İkinci bordürde ise daha çok sütun başlıklarının bezemesinde gördüğümüz tarzda baklava dilimleriyle oluşturulmuş bir süsleme dikkati çeker. 
Hepsinden daha geniş tutulan üçüncü bordürde, birbiriyle alt-üst geçmeler yaparak daireler oluşturan
sapların taşıdığı ve daire içini dolduran yarım palmetlerden meydana gelen bitkisel düzenleme
dikkati çeker. 
Caminin Girişi
Bu bezemede sapların yüzeyi yivlerle hareketlendirilmiş, yarım palmetler ise damarlandırılmıştır. 
Mihrap nişini örten kavsara, altı kuşak halinde düzenlenmiştir. 
Kuşaklarda mukarnası çağrıştırır çentik kabartmalarının yanı sıra geçmeli bezemeleri de görülür. 
Kavsara alınlığında yüzeyi yivli şeritlerin geçmeler yaparak meydana getirdiği bitkisel karakterli
bezeme gözlenir. 
Bezemeler yüksek kabartma olarak yapılmışlardır.  
Mihrabın püsküllü bir mukarnas kuşağından oluşan tepeliği vardır. 
Yukarıda izah ettiğimiz mihrabın dışında, camide süsleme adına kaydedebilecek herhangi bir unsur yoktur.
Umumî olarak eserde düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Cami, günümüze sağlam bir şekilde gelmiş olup ibadete açık olarak kullanılmaktadır.
Caminin Son Cemaat Mahalli


        Kaynak:
  • Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.236, 237, 238, 239.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder