29 Mart 2023 Çarşamba

Yazı Camii, Melikgazi, Kayseri

Yazı Camii, Melikgazi, Kayseri
Yazı Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Hacı Kasım Mahallesi, Deliklitaş Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Caminin orijinal inşa kitabesi yoktur.
Bu yüzden, caminin yanında var olan, ancak günümüze ulaşamamış çeşmenin 16.yüzyılda yapılmış olabileceği görüşünden hareketle caminin ilk inşasının 16.yüzyılda olduğu kabul edilebilir.
Caminin giriş kapısı üzerinde 1818 yılında yaptırıldığını gösteren latin harfleriyle düzenlenmiş bir kitabe vardır.

Caminin Mihrab ve Minberi
Cami, yaklaşık kare ölçülerde bir ibadet mekanına sahiptir.
Caminn kuzeyinde sonradan yapılmış bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallinin batı cephesi, ibadet mekanının duvarlarına göre daha batıya kaydırıldığından caminin genel plânı bozulmuştur.
Caminin ibadet mekanına kuzey duvarına açılmış basık kemerli kapıdan girilmektedir.
Bu kapının iki yanında basık kemerli dikdörtgen formlu birer pencere ve birer mihrabiye bulunmaktadır. 
Cami harimi iki sıra halinde ikişer ahşap direğe atılmış kirişlerle mihraba dik üç sahna bölünmüştür. 
Harimin üzeri doğu-batı doğrultuda atılmış ahşap kirişlerle oluşturulmuş düz toprak damdır. 
İbadet mekanı güney ve kuzey duvara açılmış ikişer, doğu ve batı cepheye açılmış birer pencere ile aydınlatılmaktadır. 
Caminin Minberi

Kuzey cephede kadınlar mahfili bulunmaktadır. 
Caminin mermer mihrabı yakın tarihlerde yapılmıştır. 
Güneybatı köşedeki minber taştan yapılmış olup muhtemelen caminin ilk inşasından kalmadır. 
Minberin üçgen aynalığında dairesel bir rozet kabartması görülürken, korkuluğunda geometrik bezemeli kabartma yer alır. 
Süpürgelik kısmı dekoratif dilimli kemerciklerle süslenmiştir.
Camideki kayda değer tek süsleme taş minberin üçgen aynalık ve korkuluğunda, rozet ve geometrik  kabartmalar olarak görülür.
Caminin beden duvarlarında düzgün ve kaba yonu moloz taş, taşıyıcı destekler ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.
Cami, günümüzde sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Caminin Kadınlar Mahfili
        Kaynaklar:
  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.261, 262, 263. 
  2. Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 202.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder