3 Mart 2023 Cuma

Şeker Fürûş Camii, Meram, Konya

Şeker Fürûş Camii, Meram, Konya
Şeker Fürûş Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde, Sahib-i Ata Mahallesi, Mü'mine Hatun Sokak üzerinde bulunmaktadır.
Mescidin bulunduğu mahalle, asırlardan beri Şeker Fürûş Mahallesi olarak anılırken şimdi Sahib-i Ata Mahallesi’ne dahil edilmiştir.

Mescid, H.617/M.1120 yılında Şeker Fürûş Hazretleri tarafından yaptırılmıştır. 
Son zamanlarda restore edilen ve çevresi düzene sokulan mescid, hâlâ hizmet vermektedir. 
Mescidin önündeki küçük hazire de sonradan kaldırılmıştır.
Şeker Fürûş’un çarşıda adıyla anılan bir de hanı vardır. 
Ariferin Menkıbeleri’nde, Şeker Fürûş Hanı’ndan bahsedilmesine rağmen, Şeker Fürûş’tan bahsedilmemesi, Hoca Ahmet Fakih gibi onun da, Hazreti Mevlânâ’dan çok evvel vefat etmesine bağlanmaktadır.

Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü

Kapının üstünde talik ile şu üç satırlık kitabe mevcuttur:

اشبو مسجد شريف إمامي
.طرفندن تجديداً تعميرينه موفق اولنمشدر
 إخوان وأرباب قلوبدن بانى ومعمرنى خير ايله ياد
 .وكوزل دعا ايدلمه سي ايچين رجا اولنور

Kitabenin latinize edilmiş hali ise şöyledir:
İşbu Mescid-i Şerif imamı 
tarafından tecdiden tamirine muvaffak olunmuştur. 
İhvan ve erbab-ı kulubdan bâni ve muammirini hayır ile yad
ve güzel duâ edilmesi için rica olunur. 
Sene 16 Şevval 1341/ 2 Haziran 1339.

Bu kitabenin iki tarafına birer mavi çini yerleştirilmiştir. 
Mabedin asıl kitabesi eski idâdi mektebindeki müzeye kaldırılmıştır. 
Şimdi Konya Müzesi’ndedir. 
0,47x0,45 metre ebadındaki bu taşta Selçuk Sülüsü ile şu beş satırlık Arapça kitabe okunmaktadır:

امر بعمارة هذه المسجد في ايام
الدولة السلطان المعظم آيقباذ
بن كيخسرو العبد الضعيف المحتاج الى
رحمة االله تعالى حسن بن شعبان
المعروف بشكر فروش بتاريخ غرة رجب سنه سبع عشر و سبعمايه

Kitabeye göre mescid H.617/M.1220 yılında Sultan I.Alâe’d-din İbn Keykûbâd İbn Keyhusrev
zamanında Şeker Fürûş (Şekerci, Şeker Satan) şöhretini taşıyan Şaban Oğlu Hasan tarafından yaptırılmıştır.

Mescidin eskiden çinilerle süslü olduğu kapısının üstündeki çini döküntülerinden anlaşılıyordu. 
Son tamir esnasında bu çiniler de kaybolmuştur. 
İçinde de çini kalmamıştır. 
Mabed, iyi muhafaza edilmesi lazım gelen güzel bir Selçuklu eseridir. 
Aksinne Mahallesi’ndeki Kümbetli Mescid tipindedir. 
Fatih Sultan Mehmed’in ve II.Bâyezîd’in Konya Evkafı’nı tespit eden heyetleri bu mescidi görmüşler ve Mescid-i Şeker Fürûş şeklinde Defterleri’ne yazmışlardır. 
Dikili taştaki bir tarla da bu mescidin vakfı olarak kaydedilmiştir.

        Kaynaklar:

  1. https://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/seker-furus/
  2. Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Dr.İbrahim Hakkı Konyalı, Sh.198.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder