20 Mart 2023 Pazartesi

Mevlânâ Müzesi'nin Şadırvanı, Karatay, Konya

Mevlânâ Müzesi'nin Şadırvanı, batıdaki avlu olan Hadîkatu’l Ervah’da bulunmaktadır.
Dergâh şadırvanı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi dönüşünde yaptırılmıştır. 
Şadırvanın suyu Çayırbağı mevkiinden Yavuz Sultan Selim tarafından getirttirilerek Mevlevihane'ye vakfedilmiş; getirilen su hem dergahta kullanılmış hem de civar mahalle sakinlerine dağıtılmıştır. Dergah avlusunda bulunan 16 dilimli şadırvan 1595 yılında Sultan III.Mehmed ile 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından tamir ettirilmiştir. 
Şadırvanın inşa ve tadilatlarını gösteren kitabesi güney tarafında bulunmaktadır. 
Şadırvanın dilimli mermer orta göbeğinin, Hz.Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi'ye Kütahya'dan hediye olarak gönderildiği rivayet edilir. 
Buna dair kitabesi güneydedir.
Şadırvanın üst örtüsü 1989 yılında yeniden yaptırılmıştır.
Üzeri sayvanla örtülüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder