9 Mart 2023 Perşembe

Ulu Camii'nin Minareleri, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii'nin kuzey cephesinde köşelerde iki minaresi bulunmaktadır.  
Kuzeybatıdaki minare, cami ile birlikte yapılmıştır.
Bu minare, camiye bir merdivenle bağlı haldedir.
Kaidesi Sultan I.Bâyezîd devrine aittir.
Kuzeydoğudaki diğer minare ise büyük bir ihtimalle, Çelebi Sultan Mehmet devrine aittir.
Minareler sekizgen biçimli kürsülere sahip olup, tuğladan yapılmışlardır.  

Şerefeler her ikisinde de aynı ve tuğla mukarnaslarla bezenmişlerdir.  
Kurşun kaplı külahları 1889 yangınından sonra bugünkü taş külahlara dönüştürülmüştür. 
Kuzeybatı köşede yer alan minarenin kaidesinde her cephenin üst kısmı dilimli kartuşların
oyulduğu dikdörtgen panolar şeklinde düzenlenmiştir. 
Bu panoların üst kısmı ikisi siyah biri beyaz mermerden 3 kuşakla tamamlanmıştır. 
Kaidenin pabuçluğa geçilen üst bölümü sgirafitto tarzında oyulmuş düz ve ters lale motifleri ile doldurulmuştur.
Sekizgen kaideden gövdeye geçişte yer alan onaltıgen kasnak yüzeyi, altı ve üstte yatay biçimde düzenlenmiş zencirek motifli birer bordür ile sınırlanmıştır. 
Şerefe bölümünde mukarnas kornişler görülmektedir.
İki bordür arasındaki yüzey kırık çizgilerle meydana getirilmiş sekiz kollu yıldızların kol uçlarının uzatılması ile oluşmuş geometrik düzenleme ile doldurulmuştur.
Zencirek motifi bordürler alçak kabartma, aradaki geometrik düzen ise yüksek kabartma olarak işlenmiştir. 
Minarenin kapısı, pahlanan köşelerin üst bölümünün bir sepet kulpu kemerler sınırlandırıldığı küçük bir  niş biçiminde düzenlenmiştir. 
Kapıyı yanlardan sınırlayan sütunların gövdeleri burmalıdır ve üzeri üç dilimli kemer biçiminde kabartılmış tek parça bir mermer levhaya taşımaktadırlar.

        Kaynaklar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder