30 Haziran 2023 Cuma

Karakayış Sarı Cami, Karatay, Konya

Karakayış Sarı Cami, Karatay, Konya
Karakayış Sarı Cami, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Kalenderhane Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde yer almaktadır.
1889 yılında inşa edilmiştir.

29 Haziran 2023 Perşembe

Kaymaklı Kasabası Kurşunlu Camii, Nevşehir

Kaymaklı Kasabası Kurşunlu Camii, Nevşehir
Kaymaklı Kasabası Kurşunlu Camii, Nevşehir'in Kaymaklı İlçesi'nde bulunmaktadır.
Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa vezir olduktan sonra, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabası eşrafından Hacı Abdullah Ağa da aşçıbaşı olarak Osmanlı sarayına girmiştir. 
Bu dönemde Nevşehir'e yapılan Kurşunlu Camii'den artan malzemeler ile Kaymaklı Kurşunlu Camii inşa edilmiştir.

28 Haziran 2023 Çarşamba

Bereketzâde Ali Efendi Camii, Beyoğlu, İstanbul

Bereketzâde Ali Efendi Camii, Beyoğlu, İstanbul
Bereketzade Ali Efendi Camii, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde, Bereketzade Mahallesi'nde, Galata Kulesi'nin 150 m, Eski İngiliz Deniz Hastanesi iken, şimdi Beyoğlu (Göz) Hastanesi olan binanın  ise 50 m kadar yakınında, Bereketzade Camii Sokak ile Camekan Sokak'ın kesiştiği köşede bulunmaktadır.
Cami, Galata Kulesi Dizdarlarından Bereketzade Hacı Ali Bin Hasan tarafından vakfedilmiş ve kapısı üstündeki kitabeye göre 1241 (1825-26) de bir tamir görmüştür.

Tepecik (Taşçıoğlu) Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Tepecik (Taşçıoğlu) Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Tepecik (Taşçıoğlu) Mescidi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde Karakürkçü Mahallesi, Tepecik Sokağı No:43 adresinde yer almaktadır.
Mescidin kitabesi mevcut değildir.
Eserin üst örtü sisteminin hususiyetlerinden dolayı 19. yüzyıl bidayetine (başlarına)  tarihlendirilmektedir.

27 Haziran 2023 Salı

Güneşli Köyü Çağlak Camii, Eskil, Aksaray

Güneşli Köyü Çağlak Camii, Eskil, Aksaray
Güneşli Köyü Çağlak Camii, Aksaray'ın Eskil İlçesine bağlı Güneşli Köyü'nde bulunmakttadır.
Köydeki 6 camiden biridir.
Müştemilatında İmam için bir lojman, abdesthane ve tuvaleti mevcuttur.

26 Haziran 2023 Pazartesi

Hünkâr (Careva) Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

 
Hünkâr (Careva) Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
1457’de İsa bey tarafından Fatih Sultan Mehmet Han’a armağan olarak yapılmıştır.
Yanında, Saraybosna’ya isim veren Saray, bir köprü, bir Kervansaray bir han bir hamam bir değirmen bir tekke ve çeşitli dükkanlarla birlikte büyük bir kompleks halinde inşa edilmiştir.

Ulu Camii'nin Mihrabı, Osmangazi, Bursa

Kum saati şeklinde sütuncuklar ve mukarnaslarla bezeli mihrap, döneminin zengin taş işçiliğini gözler önüne sermektedir. 
Mihrabın inşa tarihi veya ustası ile doğrudan ilgili bir kitabesi bulunmamaktadır. 
Caminin 15. yüzyıl sonlarından 19.yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte geçirdiği tadilatlarla ilgili
Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yayınladığı arşiv kayıtlarından 29 şubat 1572’de Zeyni Çelebi
isminde bir hayır sahibinin, mihrabın nakışlarını 3000 akçeye Mehmed isminde birine
yaptırdığı anlaşılmaktadır. 

24 Haziran 2023 Cumartesi

Harmanska (İç Hisar) Camii, Bihaç, Bosna Hersek

Harmanska (İç Hisar) Camii, Bihaç, Bosna Hersek
(Harmanska (İç Hisar) Džamija)

Suluhan Mescidi, Altındağ, Ankara

Suluhan Mescidi, Altındağ, Ankara
Suluhan Mescidi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde Ulus Hali’nin güneyinde bulunmaktadır.
H.917/M.1511 tarihli vakfiyeden, II.Bâyezîd Devri Beylerbeylerinden Hasan Paşa tarafından vakfedilmiştir.
H.1087/M.1676 tarihli Şer’i Sicil Kayıtlarına göre, harap durumdayken Rumeli Kazaskeri Ankaravi
Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılıp Ankara’daki hayratına vakfedilmiştir.

23 Haziran 2023 Cuma

Molu Köyü Camii, Kocasinan, Kayseri

Molu Köyü Camii, Kocasinan, Kayseri
Molu Köyü Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Molu Köyü'nde bulunmaktadır.
Caminin harime giriş kapısı üzerinde iki satırlık kitabesi bulunmaktadır.
Bu kitabeye göre H.1125/M.1713 tarihinde inşa edilmiştir.

22 Haziran 2023 Perşembe

Kunduzhan Mahallesi Tabak Camii, Çorum

Tabak Camii, Çorum il merkezinde Kunduzhan Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami H.1284/M.1867 yılında inşa edilmiştir.
1895 yılında tadilattan geçirilmiştir.

Hacı Fettah Camii, Meram, Konya

 Hacı Fettah Camii, Meram, Konya
Hacı Fettah Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Hacı Fettah Mahallesinde Hacı Fettah Mezarlığının  kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır. 
Osmanlı döneminde inşa edilen ahşap tavanlı, kırma çatılı camilerin mühimlerinden olan Hacı Fettah Camii, 1712 yılında Abdülfettah ve Abdullah Çavuşlar tarafından yaptırılmıştır.

Zülfikâr Kılçaslan Camii'nin Yanındaki Abdullah Baba Mezarı, Nevşehir

Abdullah Baba Mezarı, Nevşehir

21 Haziran 2023 Çarşamba

Somuncu Baba Mescidi, Aksaray

Somuncu Baba Mescidi, Aksaray
Somuncu Baba Mescidi, Aksaray şehir merkezinde Ervah Kabristanı'nın içinde bulunmaktadır.
Mescid, türbeler odası ve çilehaneden oluşmaktadır. 
Dikdörtgen planlı ve iki kubbelidir. 
Kubbeler taştan örülmüştür. 

19 Haziran 2023 Pazartesi

Çamlıca Camii'nin Tarihçesi, Üsküdar, İstanbul

Çamlıca Camii, Üsküdar, İstanbul
Çamlıca Camii, İstanbul'un Merkez Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır.
Caminin inşasına 29 Mart 2013'te hafriyat çalışması yapılarak başlanmış, temeli ise 6 Ağustos 2013 tarihinde atılmıştır
Cami, 3 Mayıs 2019 Cuma günü ibadete açılmıştır.
57.500 m2'lik bir alana inşa edilmiştir.

18 Haziran 2023 Pazar

Müftü Camii, Melikgazi, Kayseri

Müftü Camii, Melikgazi, Kayseri
Müftü Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Kabasakal Mahallesi, Yazı Sokağında yer almaktadır.
Caminin H.1170/M.1756 tarihinde yapılmış ve 1932 yılında da tamir edilmiş olduğu bahçe kapısı üzerindeki bir tabeladan öğrenilmektedir.
Ancak, camiin hemen kuzey batısında yer alan meşhur Müftü Çeşmesinin (ilk) kitabesindeki tarih H.1129/M.1716'dır.

16 Haziran 2023 Cuma

Osmaniye Camii, Altındağ, Ankara

Osmaniye Camii, Altındağ, Ankara
Osmaniye Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi sınırları içinde, Uzunyol Sokak ile Tunceli Sokak’ın kesiştiği köşede bulunmaktadır.
Cumhuriyet öncesinde Osmaniye Mahallesi adı ile bilinen bölge, sonraki yıllarda İsmetpaşa Mahallesi sınırları içinde kalmıştır.
18. ya da 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen cami, taş temel üzerine kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı ve kiremit çatılı olarak yapılmıştır. 

14 Haziran 2023 Çarşamba

Yaylapınar Süleymaniye Ak Camii, Meram, Konya

Süleymaniye Ak Camii, Meram, Konya
Süleymaniye Ak Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Zambaklı Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami, 1979 senesinde inşa edilmiştir.

Zülfikâr Kılıçaslan Camii'nin Fotoğrafları, Nevşehir

Zülfikâr Kılıçaslan Camii, Nevşehir

13 Haziran 2023 Salı

Gesi Kasabası Orta Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Gesi Kasabası Orta Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Gesi Kasabası Orta Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Gesi Kasabası Orta (Güney) Mahallede yer almaktadır.
Caminin orijinal kitabesi mevcut değildir.
Ancak kapısı üzerinde sonradan yazılmış bir kitabede H.1200 (M.1784) tarihi vardır.

12 Haziran 2023 Pazartesi

Ulu Camii'nin Şadırvanının Hikayesi, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii'nin Şadırvanının inşası ile ilgili anlatılan ilginç bir hikaye var:
Rivayete göre;
Ulu Cami’nin inşası için bazı yerlerin kamulaştırılması gerekmiş.
Şadırvanın bulunduğu yer ise bir Musevi kadına aitmiş.
Arazisini vermek istemeyen Musevi kadın, bir gece rüyasında tüm insanların aynı yöne koştuklarını görmüş.

11 Haziran 2023 Pazar

Hz.Yûşâ'nın Kabri, Beykoz, İstanbul

Hz.Yûşâ Aleyhisselâm'ın Kabr-i Şerif'i, Beykoz, İstanbul
Hz.Yuşâ Aleyhisselâm'ın Kabri, İstanbul'un Merkez Beykoz İlçesi'nde, Anadolu Kavağı Mahallesi'nde Yuşa Tepesi'nde bulunmaktadır.
Yuşa Tepesi Boğaziçi'nde sahile en yakın ve en yüksek tepedir. 
Tepe denizden 201 m yüksekliktedir. 
Yuşa Tepesi, Çamlıca Tepesi’nden sonra İstanbul’un ikinci en yüksek tepesidir. 

10 Haziran 2023 Cumartesi

Kesecik Kasabası Büyük Cami, Seydişehir, Konya

Kesecik Kasabası Büyük Cami, Seydişehir, Konya

Kesecik Kasabası Büyük Cami, Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Kesecik Köyü'nde bulunmaktadır.
1963 senesinde inşa edilmiştir.

9 Haziran 2023 Cuma

Rüstem Nail Camii, Altındağ, Ankara

Rüstem Nail Camii ve Rüstem Nail Ağa'nın Mezarı, Altındağ, Ankara
Rüstem Nail Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Ulucanlar Sakarya Mahallesi’nde yeralmaktadır.
Cami, duvar işçiliği ve mihrap stiline göre 14-15. yüzyıla tarihlenmektedir.
Cami, enine dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. 
Duvarları iri kesme taş temel üstüne, ahşap hatıllı kerpiç örgülüdür. 
Batısında, kıble yönünde uzanan son cemaat mahalli bulunmaktadır. 

8 Haziran 2023 Perşembe

Helvacı Dede Şıh Mescidi, Kocasinan, Kayseri

Helvacı Dede Şıh Mescidi, Kocasinan, Kayseri
Helvacı Dede Şıh Mescidi, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Mescidin kitabesi mevcut değildir.
İnşa tarihi bilinmemektedir.
Ancak planı ve mimari hususiyetleri dikkate alındığında erken dönemde yapılmış mescidlerle benzerlik  göstermektedir.

7 Haziran 2023 Çarşamba

Zülfikâr Kılıçaslan Camii, Nevşehir

Zülfikâr Kılıçaslan Camii, Nevşehir
Zülfikâr Kılıçaslan Camii, Nevşehir'in Kaya Camii Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunmaktadır.
1992 yılında inşa edilmiştir.
Birer şerefeli iki minaresi vardır.

6 Haziran 2023 Salı

Somuncu Baba Camii, Aksaray

Somuncu Baba Camii, Aksaray
Somuncu Baba Camii, Aksaray şehir merkezinde Ervah Kabristanı'nın yanında 1209.Sokak üzerinde bulunmaktadır.

5 Haziran 2023 Pazartesi

Günaydınlar Mescidi, Seydişehir, Konya

Günaydınlar Mescidi, Seydişehir, Konya
Günaydınlar Mescidi, Konya'nın Seydişehir İlçesi Uludağ Caddesi üzerinde, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nın karşısında, Galericiler Sitesi'nin arka tarafında bulunmaktadır.
2022 yılında inşa edilmiştir.

4 Haziran 2023 Pazar

Hz.Yûşâ Aleyhisselam Kimdir?

Hz.Yuşâ Aleyhisselâm'ın Kabr-i Şerif'i, Beykoz, İstanbul
Hz.Yuşa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarından olup, Hz.Musa’ya yardımcı olmuş ve Hz.Musa’ya  vefatından sonra İsrailoğullarına Peygamberlik ve önderlik yapmıştır. 
İsrailoğullarını Tih çölünden geçirdikten sonra Eriha bölgesini 6 ay muhasara altına altında tuttuktan sonra fethetmiş. 

3 Haziran 2023 Cumartesi

Güneşli Kasabası Aşağı Cami, Kocasinan, Kayseri

Güneşli Kasabası Aşağı Cami, Kocasinan, Kayseri
Güneşli Kasabası Aşağı Cami, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi, Güneşli Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, Aşağı Cami Sokağında bulunmaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerinde bir kitabesi mevcuttur.

2 Haziran 2023 Cuma

Hallâc Mahmud Mescidi, Altındağ, Ankara

Hallâc Mahmud Mescidi, Altındağ, Ankara
Hallâc Mahmud Mescidi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde Ulus Sebze Hali civarında yer almaktadır.
Mescid, kitabesine göre 1545 yılında yaptırılmıştır. 
Farklı dönemlerde yapılmış olan ilavelerle, mescidin üç cephesi esas karakterini kaybetmiştir.
Kare plana sahip mescidin beden duvarları tamamen moloz taştır. 

1 Haziran 2023 Perşembe

Dobrinja Camii, Saraybosna, Bosna Hersek

Dobrinja Camii, Saraybosna, Bosna Hersek
(Dobribja Dzamija)

Fethiye Camii, Atina, Yunanistan

 
Fethiye Camii, Atina, Yunanistan
Fethiye Camii, Yunanistan'ın başkenti Atina şehrinde, ilkçağ’daki Roma Agorası’nın kenarında, Dizdar Mustafa Ağa Camii’nin az ilerisinde yer almaktadır.
Cami, Orta Bizans dönemine (8./9. yüzyıllar) ait bir Hristiyan bazilikasının kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.
17. yüzyıldan kalma bir Osmanlı camisidir.

Zübeyde Sultan Camii, Gülşehir, Nevşehir

Zübeyde Sultan Camii, Gülşehir, Nevşehir