1 Haziran 2023 Perşembe

Fethiye Camii, Atina, Yunanistan

 
Fethiye Camii, Atina, Yunanistan
Fethiye Camii, Yunanistan'ın başkenti Atina şehrinde, ilkçağ’daki Roma Agorası’nın kenarında, Dizdar Mustafa Ağa Camii’nin az ilerisinde yer almaktadır.
Cami, Orta Bizans dönemine (8./9. yüzyıllar) ait bir Hristiyan bazilikasının kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.
17. yüzyıldan kalma bir Osmanlı camisidir.
1834'te Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılmasından sonra yeniden inşa edilmiştir.
Zamanla bakıma muhtaç hale gelen cami, 2017'de tadilattan sonra halka açıldı ve şu anda kültürel sergiler için kullanılmaktadır.
Caminin aslında Panaghia Sotiriou tou Stavropazarou adında bir kilise olduğu yolundaki mesnetsiz iddia, A. Sotiriou, A. Orlandos gibi eski eserleri iyi tanıyan uzmanlar tarafından da reddedilmiş, Fethiye Camii’nin tamamen bir Türk eseri olduğu kabul edilmiştir. 
Evliya Çelebi, bu isim ile bir cami bildirmediğine göre kitâbesi bulunmayan bu mâbedin tarihini tesbit zordur. 
Buraya genellikle Fethiye Camii denildiğine göre, bu cami fetih ve Fâtih Sultan Mehmed ile ilgili görülebilir. 
Fakat Atina’nın Venedikliler’den geri alınışı, yani ikinci fethinin hâtırası ile de bağlantılı olabilir.
Caminin 1830'lu yıllardaki görünümü ve arka planda Rüzgar Kulesi görünmektedir.

Caminin Harabe Hali        Kaynaklar:
  1. https://islamansiklopedisi.org.tr/atina
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Fethiye_Mosque_(Athens)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder