3 Ekim 2022 Pazartesi

2 Ekim 2022 Pazar

Tâcü’l-Vezîr (Vezir Tacüddin Ahmed) Mescidi, Selçuklu, Konya

Tâcü’l-Vezîr (Vezir Tacüddin Ahmed) Türbesi, Selçuklu, Konya

Tâcü’l-Vezîr (Vezir Tacüddin Ahmed) Mescidi, Konya’nın Merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi’ndeki eski Fuar Alanı’nda Hacı Veyis Zâde Camii'nin ve Konya İl Müftülüğü'nün 100 m yakınında bulunmakta idi.
Mescid, medrese, hanikâh ile türbeden ibaret olan bir külliye idi.
Fakat bu külliyeden günümüze sadece türbe ulaşabilmiştir.

30 Eylül 2022 Cuma

Demir Gömlek (Emînüddîn, Kemal Paşa) Türbesi, Karaman

Demir Gömlek (EmînüddînKemal Paşa) Türbesi, Karaman

Demir Gömlek (Kemal Paşa) Türbesi, Karaman şehir merkezinde, Koçak Dede Mahallesi’ndeki Nuh Paşa Camii’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. 
1917 tarihli Karaman Haritasındaki konumuna göre bugün Demir Gömlek olarak anılan türbenin 1917 yılında Kemal Paşa Türbesi adıyla anıldığı söylenebilir. 

28 Eylül 2022 Çarşamba

Ulu Cami'nin Tarihçesi, Tarsus, Mersin

Ulu Camii, Tarsus, Mersin

Ulu Camii, Mersin'in Tarsus ilçesinde Cami-i Nur Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami-i Kebîr ya da Cami-i Nûr diye de bilinmektedir.
Caminin inşası, 1579 yılında Ramazanoğlu Beyi Piri Mehmet Paşa'nın oğlu İbrahim Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

27 Eylül 2022 Salı

Ahmet Derebağ Camii, Karatay, Konya

Ahmet Derebağ Camii, Karatay, Konya
Ahmet Derebağ Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi'de bulunmaktadır.
6 Aralık 2019 tarihinde vatandaşların ve büyük ölçüde de Ahmet Derebağ'ın katkılarıyla inşa edilmiştir.

26 Eylül 2022 Pazartesi

Kethâne Camii, Karaman

Kethâne Camii, Karaman
Kethâne Camii, Karaman'da Sekiçeşme (Sekizçeşme) Mahallesinde Dr.Mehmet Armutlu Caddesinde yer almaktadır.
Cami, Karaman Müftüsü Hadimî’nin torunu Abdullah Hasip Efendi tarafından 1838 yılında yeniden yaptırılmıştır.

25 Eylül 2022 Pazar

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii'ndeki 740 Senelik Tesbih

 
Tahminen 740 Senelik Tesbih
Tesbih, mihrabın sol tarafındaki Vaaz Kürsüsü'nün hemen solunda bulunmaktadır.
Tahmini olarak 740 seneliktir.
Tadilat esnasında ön cephedeki temelin altından çıkarılmıştır.

23 Eylül 2022 Cuma

Halil Bey Mescidi, Seyhan, Adana

Halil Bey Mescidi, Seyhan, Adana
Halil Bey Mescidi, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'nde, Ulu Camii'nin doğusunda, Ramazanoğlu Medresesi'nin kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır.
Halk arasında Küçük Mescid diye bilinmektedir.

22 Eylül 2022 Perşembe

Fenari Mescidi, Karaman

Fenari Mescidi, Karaman şehir merkezinde, Minare Camii’nin hemen kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
1917 Karaman Haritasında Minare Camii'nin Fenari Mescid adıyla bir cami daha görülmektedir. 
Büyük İslam âlimi Molla Fenari’nin adını taşıyan bu cami eskiden yine kendi adının verildiği mahallede bulunmaktaydı.

19 Eylül 2022 Pazartesi

Nuh Efendi Muammer Candan Camii, Karatay, Konya

Nuh Efendi MuammerCandan Camii, Karatay, Konya
Nuh Efendi Muammer Candan Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Aziziye Mahallesi Fakıh Sokak'ta yer almaktadır.
2015 yılında inşa edilmiştir.

17 Eylül 2022 Cumartesi

Sincârî Mescidi, Selçuklu, Konya

Sincârî Mescidi, Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesindeki Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Alaaddin Camii’nin doğusunda, Sincari Mahallesi olarak bilinen muhitte olduğu ifade edilmektedir.
Ahmed Eflâkî’nin anlatımlarından öğrendiğimiz Sincari Mescidi’nin kesin inşâ tarihi ve bânisi bilinmemektedir. 

16 Eylül 2022 Cuma

Ulu Camii Saray Selamlığı (Ramazanoğlu Konağı), Seyhan, Adana

Ulu Camii Saray Selamlığı (Ramazanoğlu Konağı), Seyhan, Adana

Ulu Camii Saray Selamlığı, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ulu Camii'nin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Selamlık, Ramazanoğulları ailesinin konağı idi.
"Vakıf Sarayı" adıyla da bilinmektedir.

15 Eylül 2022 Perşembe

Şerafeddin Camii, Karatay, Konya

 Şerafeddin Camii, Karatay, Konya
Şerafeddin Camii, Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde Konya Hükümet Konağı’nın kuzeyinde bulunmaktadır.
Cami, ilk defa XII. yüzyılda Şeyh Şerafeddin Mes'ud tarafından yaptırılmıştır.
1444'de Karamanoğlu II.İbrahim Bey tarafından tamir ettirilmiştir.
1636 da tamamen yıktırılarak Çavuşoğlu Mehmet Bey tarafından yeni bir cami inşa ettirilmiştir.
1881 de Konya eşrafının ve hayırseverlerin yardımıyla tamir edilmiştir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yeniden restorasyonu yapılmıştır.

Ulu Cami'nin Mimarî Hususiyetleri, Tarsus, Mersin

Caminin Avlusu, Avludaki Revaklar ve Şadırvan

Caminin harim kısmında (ibadet mekanında) câlib-i dikkat en en mühim hususiyet, fazla pencere açılmamasına rağmen ışıklı, aydınlık ve ferah bir mekan tesiri vermesidir. 

Evliya Çelebi de pek çok beğendiği bu camiyi, nûra benzetir:

12 Eylül 2022 Pazartesi

Kılbasan Büyük Camii, Karaman

Kılbasan Büyük Camii, Karaman'da bulunmaktadır.
Cami, 1908 yılında Binbir Kilise’den getirilen düzgün taşlarla inşa edilmiştir.
1944 ve 1999 yılında tadilattan geçirilmiştir.

11 Eylül 2022 Pazar

99 Kubbeli Cami, Karatay, Konya

99 Kubbeli Cami, Karatay, Konya
99 Kubbeli Cami, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde, Büsan Organize Sanayi içerisinde yer almaktadır.
Caminin inşasına 2019 senesinde başlanmış, 2021 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.
Cami, sanayi çalışanlarının katkılarıyla yapılmıştır.
Caminin 3 özelliği bulunmaktadır.

10 Eylül 2022 Cumartesi

İbrahim Ağa Camii, Develi, Kayseri

İbrahim Ağa Camii, Develi, Kayseri
İbrahim Ağa Camii, Kayseri'nin Develi İlçesi'nde İbrahim Ağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Giriş kapısı duvarındaki kitabesine göre 1950 yılında inşa edilmiştir.
Ancak, daha eskiden burada bir mescid olduğu, ve bu caminin de onun üzerine inşa edildiği rivayet edilmektedir.

8 Eylül 2022 Perşembe

Ulu Camii'nin Güneyindeki Türbe, Seyhan, Adana

Ulu Camii'nin Güneyindeki Türbe, Seyhan, Adana

Adana Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ulu Camii'nin güneyinde ikinci bir türbe daha vardır.
Bu ikinci türbe, camiden ayrı olarak inşa edilmiştir.
Caminin bitişiğindeki Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi ile bu türbe arası 2 metre kadardır.

6 Eylül 2022 Salı

Ulviye Sultan (Alevî Sultan) Mescidi ve Türbesi, Meram, Konya

Ulviye Sultan (Alevî Sultan) Mescidi ve Türbesi, Meram, Konya
Ulviye (Alevî) Sultan Mescidi, Konya’nın Merkez Meram İlçesinde, Şükran Mahallesi Vali Muammer Bey Caddesi’ndeki Konya Valilik Binası’nın batı bitişiğinde, Şerafeddin Camii’nin yol aşırı güneyindeyken, bitişiğindeki türbesi ile beraber 1924 yılındaki yol genişletme çalışmaları münasebetiyle Konya Valiliği ve Belediyesi işbirliği ile yıkılmıştır.

5 Eylül 2022 Pazartesi

Karamanoğlu 2.İbrahim Bey Kümbeti (Türbesi), Karaman

Karamanoğlu 2.İbrahim Bey Kümbeti (Türbesi), Karaman
Karamanoğlu 2.İbrahim Bey Kümbeti (Türbesi), Karaman'daki İmaret Camii'nin batı cephesinin güneyinde, camiye bitişik halde yer almaktadır.
Türbede, Karamanoğlu İkinci İbrahim Bey ve iki oğluna ait sandukalar vardır.

3 Eylül 2022 Cumartesi

Dedeler Köyü Ashâb-ı Kehf Camii, Tarsus, Mersin

Dedeler Köyü Ashâb-ı Kehf Camii, Tarsus, Mersin 
Dedeler Köyü Ashâb-ı Kehf Camii, Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Dedeler Köyü'nde, Encülüs Dağı'nın eteklerinde, Ashab-ı Kehf Mağarası'nın yanında bulunmaktadır.
1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır.

2 Eylül 2022 Cuma

Müftü Abdullah Efendi Mescidi, Karatay, Konya

Müftü Abdullah Efendi Mescidi, Karatay, Konya
Müftü Müftü Abdullah Efendi Mescidi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Nakipoğlu Mahallesi Köprübaşı Caddesi ile Ovaloğlu Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Mescid, 1880 yılında inşa edilmiştir.

1 Eylül 2022 Perşembe

Ahçıbaşı (Süleyman Ağa, Kaya) Camii, Gülşehir, Nevşehir

Ahçıbaşı (Süleyman Ağa, Kaya) Camii, Gülşehir, Nevşehir
Ahçıbaşı (Süleyman Ağa, Kaya) Camii, Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde yer almaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabeden Aşçıbaşı Süleyman Ağa tarafından 1715 yılında yaptırıldığı yazılıdır.
Cami, kesme taştan dikdörtgen planlı bir eserdir.

Ulu Camii'nin Fotoğrafları - 8, Seyhan, Adana

Ulu Camii'nin Taç Kapısı

29 Ağustos 2022 Pazartesi

Melik Tâhir (Küçük Minare) Camii, Tarsus, Mersin

Melik Tâhir (Küçük Minare) Camii, Tarsus, Mersin
Melik Tâhir (Küçük Minare) Camii, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır.
Cami, 1873 yılında inşa edilmiştir.
Küçük Minare Camii ve Kuşlu Camii olarak da bilinmektedir.
Caminin avlusunda, Abdülkadir Geylânî Hazretleri'nin torunlarından Abdülmecîd Geylânî'nin, Tarsusta 18 sene Kadılık yapan Kasım bin Selâm'ın ve Tolunoğulları Devleti hükümdarı Ahmet b. Tolun'un Kabri bulunmaktadır.

28 Ağustos 2022 Pazar

Taraşçı Kasabası Bayır Camii, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Bayır Camii, Seydişehir, Konya

Taraşçı Kasabası Bayır Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Bayır Mahallesi'nde yer almaktadır.
1973 yılında inşa edilmiştir.

25 Ağustos 2022 Perşembe

Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya
Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seyyid Hârun-î Velî Hamamı’nın kuzeybatısındadır.
Türbe, l903 yılında ölen Müderris ve Nakşibendi tarikatı şeyhi Hacı Abdullah Efendi için Sultan İkinci Abdülhamid Han emriyle yaptırılmıştır.

İmaret Camii'nin Fotoğrafları - 3, Karaman

İmaret Camii, Karaman

22 Ağustos 2022 Pazartesi

Cihangir Camii, Selçuklu, Konya

Cihangir Camii, Selçuklu, Konya
Cihangir Camii, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'nde Hocacihan 100.yıl Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan Semt Pazarı'nın yanında bulunmaktadır.
2017 yılında inşa edilmiştir.

16 Ağustos 2022 Salı

Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi, Seyhan, Adana

Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi, Seyhan, Adana

Ramazanoğlu Halil Bey Türbesi, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'nde, Ulu Camii'nin bitişiğinde yer almaktadır.
Türbe Ramazanoğlu ailesinden 3 kişiye ait sanduka mevcuttur.