26 Mayıs 2022 Perşembe

Kalemkırdı Camii, Melikgazi, Kayseri

Kalemkırdı Camii, Melikgazi, Kayseri

Kalemkırdı Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde İsmail Ağa Mahallesinde Hz.Mevlânâ'nın hocası Seyyid Burhaneddin Tirmizî Türbesi'nin yanında yer almaktadır.
H.1212 /M.1797 yılında Kalpaklıoğlu Mahallesi Kalemkırdı Sokağı'nda inşa edilmiştir. 

24 Mayıs 2022 Salı

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Bahçesindeki Mezarlar, Karaman

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Batısındaki Mezarlar
Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin güney ve batı tarafında, Karamanoğulları devrine ait mezar taşları bulunmaktadır.

19 Mayıs 2022 Perşembe

Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu, Herkus'un Onu Tanıması ve Defni

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu ve Herkos'un Onu Tanıması ve Defni
Ömer b. Hattab Radıyallâhü Anh devrinde Suriye tarafına gönderilen İslam ordusu TARSUS'u fethetti.
Ordunun başkumandanı olan Ebû Musa el-Eş'ari şehri kontrol ederken bir binaya uğradı. 

17 Mayıs 2022 Salı

Hünkar Camii, Girit, Yunanistan

 Hünkar Camii, Girit, Yunanistan
Girit'in Hanya şehrindeki Hünkar Camii, bir köşesinde çan kulesi, diğer köşesinde ise iki şerefeli bir minaresi mahzun mahzun duruyor.
Venedik döneminde Katolikler, Osmanlılar zamanında Müslümanlar, Yunanistan döneminde ise Ortodokslara kucak açan Ayios Nikolaos Kilisesi 1320’de Venedikliler tarafından inşa ediliyor.
1645’te Osmanlılar Hanya’yı fethedince minare eklenerek camiye dönüşüyor.
Adı da Hünkâr Camii oluyor.

Külahçılar Camii, Karaman

Külahçılar Camii, Karaman
Külahçılar Camii, Karaman'da yer almaktadır.
Cami, 1964 yılındaki çarşı yangınında yanan caminin yerine yaptırılmıştır.
Kargir cami, kırma çatılı, kiremit örtülüdür.

12 Mayıs 2022 Perşembe

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Arkada Değirmenci Camii ve Sağda ise Değirmenci Çeşmesi
Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Değirmenci Mahallesi’nde, Değirmenci Camii'nin karşısında yer almaktadır.
Türbenin kitabesi bulunmamaktadır.
Mezar taşında Hacı Yusuf Efendi'nin H.1239 yılında doğduğu, M.1880 yılında ise vefat ettiği yazmaktadır.

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Buhtunnasr'ın Nihayet Samimî Saygısı

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Bu mucizeleri gördükten ve aciz kaldıktan·sonra, Buhtunnasr, Dâniyâl (Alehisselâm)'a bizzat kendisi saygı göstermeye asla hürmetsizlik etmemeye gayret ettiği gibi ülkesinde bütün insanların Daniyal (Alehisselâm)'a sonsuz saygı göstermelerini ona saygısızlık edeni cezalandıracağını ilan etmiştir.
Böyle olunca insanlar gelip Dâniyâl (Alehisselâm)'ın duasını alıyor, felaket zamanlarında onun dua etmesini istiyorlardı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin İçindeki Sandukalar, Karaman

Hz.Mevlânâ'nın Annesi Belh Emiri Sultan Rükneddin'in Kızı Mü'mine Hatun'un Mezarı
Caminin içinde, sol tarafındaki bir mekanda Mevlânâ’nın torunlarına ve yakınlarına ait 21 taştan ve üzerleri sıvalı sandukalar bulunmaktadır.

8 Mayıs 2022 Pazar

Tâceddin Velî Camii, Melikgazi, Kayseri

Tâceddin Velî Camii, Melikgazi, Kayseri
Tâceddin Velî Hazretleri Kimdir?

Asıl adı Mehmet Tâceddin'dir.
Taceddin-i Veli: Fatih Sultan Mehmet, II.Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında yaşamıştır.
Babası Seyyid Hacı Mustafa Efendi (K.S.) Nahşibendi yolunda olup tüccardı. 
Sevgili oğlunun büyük bir veli ile terbiye olmasına dua ederdi. 

7 Mayıs 2022 Cumartesi

La'al Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Yanındaki Kümbetler (Türbeler), Mut, Mersin

Caminin Doğusundaki Kümbet (Türbe)

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Yanındaki Kümbetler (Türbeler), Mut, Mersin
Caminin bahçesinde 2 adet Kümbet bulunmaktadır. 
Kümbetlerin birinde 3, diğerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır. 

5 Mayıs 2022 Perşembe

Sabancı Merkez Camii'nin Minaresinde Asansör Var, Seyhan, Adana

Sabancı Merkez Camii, Seyhan, Adana
1 numaralı minarenin 3. şerefesindeyiz.
Ancak çıkmak için dakikalarca merdiven tırmanmamız gerekmedi.
Çünkü minarede asansör var.
Özel misafirler ve fotoğraf çekmek isteyenler, bir görevli eşliğinde çıkabiliyor buraya.

4 Mayıs 2022 Çarşamba

Sinan Safter Peker Camii, Yahşihan, Kırıkkale

Sinan Safter Peker Camii, Yahşihan, Kırıkkale
Sinan Safter Peker Camii, Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi'nde Yenişehir Mahallesi 240.Sokak'ta Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunmaktadır.
14 Kasım 2013 Perşembe günü inşası tamamlanarak ibadete açılmıştır.
Yapı Sanayi ve Ticaret Şirketi sahibi Maşallah Peker tarafından, trafik kazasında kaybettiği oğlu Sinan Safter Peker adına yaptırılmıştır.

3 Mayıs 2022 Salı

Tomarza Müftülük Binası, Tomarza, Kayseri

Tomarza Müftülük Binası, Tomarza, Kayseri
Tomarza Müftülük Binası, Tomarza Merkez Camii’nin doğusunda bulunmaktadır.
Müftülük binası olarak kullanılan eser, cami kadar calib-i dikkat mimari hususiyetlere sahiptir.
Güney-kuzey doğrultuda iki katlı olarak düzenlenmiştir.
Doğu cephesinin ortasında bulunan ve cepheden dışa taşırılan bölümü yapının en dikkat çekici kısmıdır. 

2 Mayıs 2022 Pazartesi

Buhtunnasr'ın Kudüs-ü Şerîf'i İşgal Edişi, Daniyal (Alehisselâm)'ın Esir Edilişi ve Buhtunnasr ile Aralarında Geçenler

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Irak-Babil Kralı, zulmüyle·meşhur Buhtunnasr zulmünü Mısır'a kadar yayıp, yıkıp işgal etti.
Kudüs-ü Şerif'i tahrip etti. 
Mescid-i Aksa'ya vakfedilmiş kıymetli eşyaları tamamen aldı. 

1 Mayıs 2022 Pazar

MERAM'IN KASABALARINDAKİ CAMİLER, KONYA

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Avlusundaki Derviş Hücreleri, Karaman

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Karşısındaki derviş Hücreleri
Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Avlusunda doğu-batı yönünde kesme taştan yan yana yedi tane derviş hücresi bulunmaktadır.
Bu hücrelerin içinde birer ocak ve ikişer niş bulunmaktadır.

29 Nisan 2022 Cuma

Mengene Kubak Camii, Karatay, Konya

Mengene Kubak Camii, Karatay, Konya
 Mengene Kubak Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi Hacı İbalı Mahallesi İskender Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami ilk defa 1955 yılında yapılmıştır.

28 Nisan 2022 Perşembe

La'al Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Tarihçesi, Mut, Mersin

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Eski Bir Fotoğrafı, Mut, Mersin

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii, Karamanoğulları devrinde, Karamanoğlu İbrahim Bey’in emriyle, La'al Paşa (Ağa) tarafından yaptırılmıştır.

25 Nisan 2022 Pazartesi

Hz.Dâniyâl (Alehisselâm) Kimdir?

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Dâniyâl (Alehisselâm), Benî İsrâîl peygamberlerinden olup, (MÜRSEL) değildir. 
Kendine özel kitap verilmeyip kendinden evvel gelmiş Tevrat'a bağlı olan NEBİ'lerdendir.
Babası REZKİL veya HEZKAL da, Benî İsrâîl peygamberlerinden olup, Kudüslüdür. 

23 Nisan 2022 Cumartesi

Merkez Camii, Tomarza, Kayseri

Merkez Camii, Tomarza, Kayseri
Merkez Camii, Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde yer almaktadır.
Cami, Sultan II.Abdülhamid döneminin (1876-1908) sonlarında inşa edilmiştir.
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir dış kütle görünüşüne sahiptir.
Merkezi plânlı olarak inşa edilmiştir.
Caminin inşasında Tomarza yöresine mahsus, bazaltı andıran siyaha yakın gri renkte ve açık pembe renk düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

21 Nisan 2022 Perşembe

Hacı Veyis (Aslanlıkışla) Camii, Karatay, Konya

Hacı Veyis (Aslanlıkışla) Camii, Karatay, Konya
Hacı Veyis (Aslanlıkışla) Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi'nde Mevlânâ Müzesi'nin arka tarafında ve Mevlânâ Kültür Merkezi'nin yanında yer almaktadır.
Hazin bir hikayeye sahip olan Hacı Veyis (Aslanlı Kışla) Camii'nin Mayıs 2012 itibariyle restorasyon çalışmaları tamamlandı.

TRABZON'UN YOMRA İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Trabzon İlçeler Haritası ve Yomra'nın Konumu
  1. Çamlıca Mahallesi Camii
  2. Çamlıyurt Mahallesi Camii
  3. Çınarlı Mahallesi Camii

20 Nisan 2022 Çarşamba

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya

İçkaraaslan Mescidi, Karatay, Konya

İçkaraarslan Mescidi, Konya'nın Merkez Karatay İlçesi’nde Şems-i Tebrîzî Mahallesi Gilisralılar Sokak No:5 adresinde bulunmaktadır.
İnşa kitâbesi yoktur.
Selçuklu Veziri Ziyâeddîn Kara Aslan tarafından 13. yüzyılın ilk yarısında inşa ettirilmiş olduğu kabul edilir

19 Nisan 2022 Salı

Fatih (Mescid-i Ahmedek, Kale, Kaleiçi) Camii, Melikgazi, Kayseri

Fatih (Mescid-i Ahmedek, Kale, Kaleiçi) Camii, Melikgazi, Kayseri
Fatih Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde Kayseri Kalesi'nin kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır.
Halk arasında, Kale Camii, Kaleiçi Camii olarak da bilinmektedir.

18 Nisan 2022 Pazartesi

İhtiyâreddîn Hasan Kimdir?

İhtiyâreddîn Camii, Meram, Konya

Tarihçi-Yazar M. Ali Uz, Akademik Sayfaların 16. Cildinde, “İhtiyareddin Hasan, Selçuklu Sultanlarından II.Kılıçaslan (1155-1192) döneminde vezirlik yapmış önemli devlet adamlarından birisidir.” ifadelerine yer vererek bu şahsiyetin o mahalleye adını verdiğini belirtiyor. 

17 Nisan 2022 Pazar

BOLU'NUN MENGEN İLÇESİNDEKİ CAMİLER

Bolu İlçeler Haritası ve Mengen'in Konumu
  1. Ağacalar Köyü Saray Mahallesi Camii
  2. Ağacalar Köyü Camii
  3. Ağalar Köyü Yağlar Mahallesi Camii

16 Nisan 2022 Cumartesi

Şeyhoğlu Camii, Seyhan, Adana

Şeyhoğlu Camii, Seyhan, Adana
Şeyhoğlu (Şıhoğlu) Camii, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesinde Kayalıbağ Mahallesinde bulunmaktadır.
Mülkiyeti Şeyhoğlu Vakfı'na aittir.
Şeyh Dindarî tarafından H.1218/M.1803 tarihinde kütüphane bölümü  yaptırılmıştır.

15 Nisan 2022 Cuma

Piri Mehmet Paşa Camii, Karatay, Konya

 Piri Mehmet Paşa Camii, Karatay, Konya
Caminin Mevlana Çarşısı önünden Görünümü
Piri Mehmet Paşa Camii, Konya'nın Merkez Karatay İlçesinde bulunmaktadır.
Piripaşa Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devri vezirlerinden Piri Mehmet Paşa 1523 yılında yaptırmıştır.

Traktör Pazarı Camii, Karatay, Konya

Traktör Pazarı Camii, Karatay, Konya

14 Nisan 2022 Perşembe

Fetih Camii, Karatay, Konya

Fetih Camii, Karatay, Konya

İstasyon Camii, Kadınhanı, Konya

İstasyon Camii, Kadınhanı, Konya


La'al Paşa (La'al Ağa) Camii'nin Mimarî Üslûbu, Mut, Mersin

La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii, Mut, Mersin
La'al  Paşa (La'al Ağa) Camii, Mersin'in Mut ilçesinde Kale Mahallesinde bulunmaktadır.
Cami, dikdörtgen planlı ve orta kubbeli olan cami, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. 
Cami, sekizgen kubbe, kasnak üzerine oturmaktadır. 
Ana kubbeyi dört paye taşımaktadır. 

13 Nisan 2022 Çarşamba