8 Aralık 2022 Perşembe

Cürcürük Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Cürcürük Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Cürcürük Mescidi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde, Eski Kayserinin batısında (Atpazarı'nın ilerisinde) Emirağa mahallesinde, Badem sokağında yer almaktadır.

Kitabesinden anlaşıldığına göre Cürcürük Mescidi H.1123/M.1711 senesi Cemâziyelâhir ayında (o zamanki adıyla Bektaş mahallesinde) Mahmud oğlu Halil tarafından yaptırılmıştır.
Mescid, 1929 yılında ise yenilenmiştir.

Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir mesciddir.
Camiin girişindeki avlu çok küçüktür. 
Bunun sağ tarafı bölünerek küçük bir oda yapılmıştır. 
Avlunun giriş kapısı üstündeki bir taş yüzeyinde kabartma olarak “İbrik” formunda “Maşâallah” yazısı işlenmiştir.
Mescidin Son cemaat mahalli yoktur. 
Avlunun kuzey batı köşesinde minber minare vardır. 
Minber minareye çıkan merdiven mahfilin kuzey duvarına ve avlunun batı duvarına paralel bir formdadır. 
Cürcürük Mescidi'nin Mihrab ve Minberi

Mescid duvarına bitişik olarak çıkan yirmibeş basamaklı “L” şeklindeki taş merdiven avlunun kuzey batı köşesindeki demirden yapılmış minber-minareye çıkışı sağlar.
Avlunun ve harimin girişi kuzeydendir ve kitabesi vardır. 
Cürcürük Mescidi’nin mihrabı mermerden, kürsü ve minber ahşaptan olup orijinal değildir.
Harimin duvarları moloz taştır ve üzeri sıvalıdır. 
İçeride süsleme yoktur ve mescidin sade bir görüntüsü vardır. 
Üst döşeme betondur. 
Batıda ve güneyde ikişer, kuzeyde kapının yanında bir penceresi vardır. 
Kapının batı tarafında ise mahfile çıkılan ahşap merdiven bulunmaktadır. 
Mahfil ahşaptan ve taşıyıcı duvarlardır.
Mescidin arka kısmındaki ahşap mahfile kuzeydeki girişin sağındaki sekiz basamaklı ahşap bir merdivenle ulaşılır.
Mescidde herhangi bir süs unsuruna rastlanmamaktadır.
eserin duvarlarında kesme ve moloz taş kullanılmış sonradan yapılan tadilatlar neticesinde mihrabı mermer ile kaplanmıştır.

Cürcürük Mescidi^nin Kitabesi

Camiin iç kısmındaki kitabede H.1123/M.1711 tarihi yazılıdır. 
Ayrıca camiin içerisinde bir kenarda müstâkil olarak duran (38,5x29cm.) ölçülerindeki mermer kitabede
celi sülüs hat ile iki satır halinde “Mahalle-i Bektaş’da Halil bin Mahmut Mâh-ı cemâziyel’Âhir Sene
1123” yazılıdır. 
Bu tarih, Milâdî 1711 yılına tekabül eder. 
İlhan Özkeçeci’nin caminin neresinden çıkarıldığını bilemediğini belirttiği bir diğer kitabede ise sülüs hatla şunlar yazılıdır:
İnşây-ı Evvel Mahalle-i Bekdaş’ta Halil bin Mahmud Seyyid bin sene H.1123/M.1711 
İnşây-ı sânî Hamamcızâde Hacı Hamdi Sene H.1348/M.1929
İkinci kitabeye göre de; İlk banisi Mahmud oğlu Halil zikredildikten sonra H.1348/M.1929) senesinde Hacı Hamdi oğlu Hamamcızâde Seyyid tarafından mescid ikinci defa inşâ edilmiştir.
Mescid, günümüzde ibadete açıktır.

Mescidin Diğer Kitabesi

Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.177, 178, 179.
  2. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.42. 
  3. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder