27 Aralık 2022 Salı

Hasan Saçanoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri

Hasan Saçanoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri
Hasan Saçanoğlu Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Hacı Veled Mahallesi Ateş Sokağı Kartal Kavşağı’nda, Hisarcık Yolu’nun sağında yer almaktadır.
Kartal Yeni Cami ismiyle tanınmaktadır.
Caminin kitabesi mevcut değildir.
1770 yılında inşa edilmiştir.İç kale Fatih Camii'ni 1786 yılında tamir ettiren ve kabrinin Seyyid Burhaneddin Muhakkiki Tirmizi civarında olduğu belirtilen “Saçan Hasanoğlu Ahmed Ağa”dan söz edilmektedir. 
Muhtemelen Saçanoğlu Hasan Camii'nin banisi bu zat olmalıdır.
Saçan Hasanoğlu Camii plânı kuzey güney doğrultusunda bir dikdörtgen olup, duvarları kesme taştan yapılmıştır.
Cami şu andaki ölçülerde, üzeri, ahşap direk üzerine toprak damlı iken 1994 yılında yeniden yapılırcasına tamir edilmiştir.
Caminin giriş kapısı doğu duvarındadır. 
Bu kapının yanından, taş merdivenlerle dönerek camiin kuzey doğusundaki minber (köşk) minareye çıkılmaktadır. 
Bu minare taştan yapılmıştır.
Köşk (Minber) minarenin bulunduğu taş platformun bitişiğine de 1994’te kesme taştan bir minare
yapılmıştır. 
Kaidesinde "Hatice Eskiyapan Hayrı 1994” yazılıdır.
Burada üzerinde durulması gereken mühim bir nokta var; bu yeni minare inşâ edilirken eski minber-minare yıkılmadan korunmuştur.
Hasan Saçanoğlu Camii, Melikgazi, Kayseri

Camiin üzeri son zamanlarda yapılan tadilatlarda betondur ve ahşap kiremitli çatı ile kaplıdır. 
Kıble cephesinde mihrabın sağ ve solunda ikişerden dört; doğu cephesinde dört ve batıda da iki penceresi bulunur. 
Batıdaki pencereler (buradaki evin yıkılmasıyla) sonradan açılmışlardır, küçük ve gayrı muntazamdırlar.
Camiin mihrab, minber ve vaaz kürsüsü gri ve renkli mermerden 1994 yılındaki tamir sırasında  yapılmıştır. 
Kapalı olan batı duvarına iki pencere açılmış, tavan örtüsü yeniden betonarme olarak kaplanmıştır. Camiin arka bölümüne beton kolonlara oturan bir de mahfil inşâ edilmiştir.
Camide herhangi bir süs unsuruna rastlanmamaktadır.
Eserin inşasında kesme taş kullanılmışken sonradan beton ile sıvanmıştır.
Cami, günümüzde ibadete açıktır.

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.197, 198.
  2. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.164.
  3. Ahmed Nazif Efendi, Mir’at-ı Kayseriyye, (Hazırlayan: M. Palamuktoğlu) Kayseri, 1987, s. 32

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder