26 Aralık 2022 Pazartesi

Tahir Paşa (Dursun Fakih) Camii, Meram, Konya

Alaaddin tepesi güneyinde Şeker Furuş Mahallesindedir.
Mabed altı gayr-ı muntazam taşlarla, kubbesi, kubbe eteği ve kubbe kasnağı tuğla ile yağılmıştır.
Kıble tarafının sağ üst köşesindeki minarenin küpine kadar olan kısım muntazam kesme taşla, üstü tuğla ile yapılmıştır. 
Şerefenin altı sadeddir.

    
Camideki birinci sütunun üstünde iç tarafında yunanca bir kitabe vardır. Dış tarafındaki sütünlar düz ve sadedir.Ortadaki iki sütün başlığının dörder tarafında birer yaprak kabartması görülür. Bunların Bizans güvercininden bozma olduğu anlaşılmaktadır.
Kapının üstünde 0,50x0,50 metre ebadındaki kitabede şu üç satırlık kitabe göze çarpar.

1-İşbu cami-i şerif muru-i zamanla müşrif-i harab olmasıla
2-Taleben limerzatillahi teala Mecidiye zade Tahir paşa
3- ve Ali bey tarafından tecdiden tamir ve inşasına muvaffak olunmuştur. 1306.

Bu kitabeye göre mabedin 1306 rumi yada hicri yılında Mecidiye zadelerden Tahir paşa ile biladeri Ali bey tarafından esaslı bir surette tamir edildiği anlaşılmaktadır.
Bu mescit ne zaman yapıldı bilgilerine ise şöyle inceliyoruz.
Fatih Sultan Mehmet'in (881 H. 1476 M.) yılında yaptırdığı Karaman ili tahrir defterinde bu mescid
(Vakfı Mescid-i Mahalle-i Dursun Fakih) şeklinde geçmektedir.

3.Murad zamanında 992 H. 1584 M. yılında yapılan bir KARAMAN İLİ defterinde de adı ( Mescid-i mahalle-i Dursun Fakih) şeklinde geçer.
Kanuni Sultan Süleyman  Devrine ait KONYA müzesinde bulunan defterde ise (DURSUN OĞLU CAMİİ) Şeklinde tesbit edilmiştir.
Caminin minaresi mescitten sonra ve ayrı olarak yapılmıştır, tamiri ve idamesi için de ayrıca vakıf tesis edilmiştir.

Mabed; Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda mühim bir rolü olan Dursun Fakih veyahut oğlu tarafındanmı yapılmıştır. 
Yahut Dursun Fakih'in veyahut oğlu'nun adını alan mahallede bulunduğu için mi böyle adlandırılmıştır? 
Bu hususda kati kanaat verecek bir vesika henüz ele geçmemiştir.
Şunu kesin biliyoruzki kayın pederi Şeyh Edebali gibi Dursun Fakih te KONYA' dandır.
KARACA ŞEHİR - KARACA HİSAR' da  Sultan Osman'ın ilk istiklal hutbesini okuyan ve bu şehirde ilk Osmanlı kadılığını ve belediye reisliğini yapan bu KONYA'lı Dursun Fakih'tir.

Dursun Fakih; SÖĞÜT'le BİLECİK arasındaki KÜRE köyünün üstündeki çamlı bir tepedeki türbesinde meftundur.

        Caminin Diğer İsimleri şunlardır:
  1. Dursun Fakih Camii
  2. Tahir Paşa Camii
  3. Dursunoğlu Camii
  4. Tursunoğlu CamiiHiç yorum yok:

Yorum Gönder